Cách tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

Hướng dẫn tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông để làm bài tập, tính toán hình học một cách chuẩn xác nhất.

Trong phần hình học của Euclid thì hình vuông được định nghĩa như sau: Hình vuông là một tứ giác có bốn góc và bốn cạnh bằng nhau. Chính vì vậy hình vuông mang đẩy đủ tính chất của hình thoi và hình chữ nhật.

Một số cách nhận biết hình vuông

 • Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
 • Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.
 • Hình chữ nhật có đường chéo là đường phân giác một góc.
 • Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau
 • Hình thoi có một góc vuông.

Cách tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông được tính bằng tổng độ dài của bốn cạnh trong hình vuông hoặc đơn giản hơn ta lấy một cạnh hình vuông nhân bốn.

 • Công thức tính chu vi: 

  P = a X 4

Trong đó:

 • a

  : Chiều dài cạnh hình vuông

 • P

  : Ký hiệu chu vi hình vuông.

cách tính chu vi hình vuông

Công thức tính chu vi hình vuông

Bài tập tính chu vi.

Cho hình vuông ABCD có chiều dài các cạnh bằng nhau và bằng 10 cm. Hãy tính chu vi hình vuông ABCD?

Lời giải:

Theo để bài hình vuông ABCD có cạnh a =10 cm, vậy công thức tính chu vi hình vuông sẽ là:  P= a + a + a + a = a x 4 = 10 x 4 = 40 cm.

Cách tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông được tính bằng bình phương độ dài một cạnh của hình vuông.

 • Công thức:

  S = a x a 

  hoặc 

  S = a2

Trong đó:

 • a

  : Độ dài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông.

 • S

  : Ký hiệu diện tích hình vuông.

Để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách tính diện tích hình vuông khi biết các yếu tố về cạnh thì hãy cùng áp dụng để giải bài toán ngay dưới đây.

Cách tính diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Bài toán áp dụng:

 • Cho hình vuông ABCD chiều dài các cạnh bằng nhau với a = 5 cm. Hãy tính diện tích của hình vuông ABCD bằng bao nhiêu?

Lời giải:

 • Theo như đề bài hình vuông ABCD ta có cạnh a= 5 cm. Như vậy ta áp dụng công thức:

  S = a x a = 5 x 5 = 25 (cm2)

Tính độ dài đường chéo của hình vuông

Để tính đường chéo hình vuông ta lấy bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh đối diện.

 • Công thức tính độ dài đường chéo: 

  H2 = a2 + a2

Trong đó:

 • H

  : Là độ dài của đường chéo.

 • a

  : là độ dài cạnh hình vuông.

Tính độ dài đường chéo hình vuông

Tính độ dài đường chéo hình vuông

Bài toán áp dụng:

 • Cho hình vuông ABCD, trong đó các cạnh của hình vuông có độ dài cạnh a = 4. Hãy tính đường chéo của hình vuông?

Lời giải:

 • Hình vuông ABCD có độ dài cạnh a = 4. Áp dụng công thức ta có:  

  h2 = a2 + a2 = 42 + 42 = 32

  . Vậy ta có đường chéo hình vuông ABCD với a = 4 thì chiều cao

  h = √ 32 (cm)

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn diện tích hình vuông, chu vi hình vuông với những công thức áp dụng chi tiết nhất.