Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết – Toán lớp 8

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết – Toán lớp 8

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Với Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết môn Toán lớp 8 phần Hình học sẽ giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức từ đó biết cách làm các dạng bài tập Toán lớp 8 Chương 1: Tứ giác để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán 8.

A. Phương pháp giải. 

Sử dụng: 

  • Tính chất về cạnh bên và đường chéo của hình thang cân: Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau.
  • Trong một tam giác, đối diện với hai góc bằng nhau là hai cạnh bằng nhau.
  • Áp dụng định lý Py – ta -go.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính chiều cao của hình thang cân ABCD (AB//CD), biết rằng cạnh bên AD = 5cm, các cạnh đáy AB = 6cm và CD = 14cm.

Giải

 Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Kẻ Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết thì AH//BK nên hình thang ABKH có hai cạnh bên song song.

Áp dụng nhận xét về hình thang có hai cạnh bên song song vào hình thang ABKH, ta được: AH = BK, HK = AB = 6cm.

Xét hai tam giác vuông ADH và BCK có:

AH = BK (cmt)

AD = BC (ABCD là hình thang cân)

Do đó: ΔADH= ΔBCK (cạnh huyền, cạnh góc vuông) 

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Áp dụng định lí Py –ta–go vào tam giác ADH vuông tại H, thu được:

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Vậy chiều cao hình thang cân là 3 cm.

Ví dụ 2. Một hình thang cân có đáy lớn dài 2,7 m. Cạnh bên dài 1 m, góc tạo bởi cạnh bên và đáy lớn bằng 600 . Tính độ dài đáy nhỏ.

Giải

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Giả sử ta có hình thang cân ABCD có đáy lớn DC = 2,7m, cạnh bên BC = 1m và

  Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Kẻ BE//AD ta được hình thang ABED có hai cạnh bên BE, AD song song nên 

AB = DE.

Áp dụng nhận xét hình thang có hai cạnh bên song song vào hình thang ABED, tính chất về cạnh, giả thiết vào hình thang cân ABCD ta được:

 Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Suy ra ΔBCE là tam giác đều có cạnh EC = 1m.

Vậy đáy nhỏ AB = DE = DC – EC = 2,7 – 1 = 1,7 m.

Ví dụ 3. Cho hình thang cân MNPQ (MN//PQ) có góc Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết và hai đáy có độ dài 12cm, 40cm. Diện tích của hình thang cân là?

Giải

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Kẻ Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết tại H, K Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết .

Tứ giác MNKH có MN//HK nên MNKH là hình thang, lại có MH//NK 

 ⇒ MN = HK; MH = NK (vì hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau và hai cạnh đáy bằng nhau)

Xét 2 tam giác vuông MQH và NPK có:

MQ = NP (vì MNPQ là hình thang cân)

MH = NK (cmt)

Do đó: ΔMQH =ΔNPK  (cạnh huyền, cạnh góc vuông)

 Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Mà HK = MN = 12cm nên 

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết vuông cân tại H  ⇒ MH = QH = 14 cm.

Vậy  Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Ví dụ 4. Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = 4cm, đường cao AH = 6cm và Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết . Độ dài đáy lớn CD bằng:

A. 12cm.

B. 16cm.

C. 18cm. 

D. 20cm.

Giải

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Ta có tam giác ADH vuông cân tại H vì Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết. Do đó DH = AH = 6cm.

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết (chứng minh tương tự ví dụ 3).

Suy ra CD = 2DH + AB = 2.6 + 4 = 16(cm).

Vậy CD = 16cm.

Đáp án: B.

Ví dụ 5. Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = 4cm, đáy lớn CD = 10cm, cạnh bên BC = 5cm thì đường cao AH bằng?

Giải

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Kẻ Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết tại K.

Hình thang ABKH có hai cạnh bên AH//BK (cùng vuông góc với CD) nên AH = BK; 

AB = HK (vì hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau và hai cạnh đáy bằng nhau).

Xét 2 tam giác vuông AHD và BKC có

AH = BK (cmt)

AD = BC (ABCD là hình thang cân)

Do đó: ΔAHD=ΔBKC  (cạnh huyền, cạnh góc vuông)

Suy ra  

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Do ABCD là hình thang cân nên AD = BC = 5cm

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác ADH vuông tại H ta có:

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Vậy AH = 4cm.

Ví dụ 6. Hình thang cân ABCD có đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC và DB là tia phân giác của góc D. Tính chu vi của hình thang, biết BC = 4cm.

Giải

Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết

Gọi I là giao điểm của AD và BC thu được tam giác IDC.

Ta có AB//CD nên: Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết (các góc ở vị trí đồng vị)

Mà  Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết (do ABCD là hình thang cân)

 Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiếtTam giác IAB cân tại I  ⇒ IA = IB.

Mà IA + AD = ID; IB + BC = IC, suy ra ID = IC.

Theo giả thiết DB vừa là tia phân giác của góc D vừa là đường cao nên tam giác IDC cân tại D mà ID = IC suy ra nó là tam giác đều cạnh DC = CI = 2BC = 8cm.

Ta có Cách tính độ dài đoạn thẳng trong hình thang hay, chi tiết (tam giác IDC đều), suy ra tam giác IAB là tam giác đều nên AB = IB = BC = 4cm.

Vậy chu vi hình thang cân là AB + BC + CD + AD = 4 + 4 + 8 + 4 = 20 cm.

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 8 chọn lọc hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết & 700 Bài tập Toán lớp 8 có lời giải chi tiết có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.