Cách Tính Giá Trị Thực Của Cổ Phiếu (Cập Nhật 2022)

5. Một số câu hỏi thường gặp

    Hiện nay khi muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán thì làm sao để biết được cổ phiếu được định giá như thế nào so với giá trị thực tế trên thị trường? Khi ấy, cần có sự hiểu biết cũng như biết cách tính giá trị thực của cổ phiếu để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Để tìm hiểu thêm, bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ cách tính giá trị thực của cổ phiếu, mời các bạn cùng theo dõi

CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ THỰC CỦA CỔ PHIẾUCÁCH TÍNH GIÁ TRỊ THỰC CỦA CỔ PHIẾU

1. Giá trị thực của cổ phiếu là gì?

Có thể hiểu giá trị thực của cổ phiếu là khi có sự thay đổi giá thị trường được thêm vào giá trị danh nghĩa. Vì vậy, tính toán giá trị thực liên quan đến việc điều chỉnh giá trị danh nghĩa theo lạm phát. Theo đó, giá trị thực của cổ phiếu được xác định là giá trị chính xác nhất đối với việc ra quyết định kinh tế trên thị trường. 

Bên cạnh đó, việc định giá chính là đi tìm giá trị thực thông qua việc áp dụng công thức tính giá trị thực của cổ phiếu.

2. Cách tính giá trị thực của cổ phiếu

2.1. Tính theo phương pháp chiết khấu

Công thức định giá cổ phiếu theo phương pháp này được tính theo:

P = Po + E1/(1+r) + E2/(1+r)2 + E3/(1+r)3 + E4/(1+r)4 + E5/(1+r)5

P: giá trị thực của cổ phiếu

Po: giá trị cổ phiếu hiện tại

Ei: nguồn thu trong năm i của công ty

r: lãi suất thị trường

2.2. Tính theo P/E

Công thức định giá cổ phiếu theo P/E như sau:

 P/E = Giá thị trường / EPS (Lợi nhuận ròng của 1 đơn vị cổ phiếu)

Nếu P/E thấp thì cổ phiếu đang được định giá thấp. Ngược lại, nếu P/E cao thì cổ phiếu đang được định giá cao; đồng nghĩa công ty đang phát triển tốt…

2.3. Tính theo P/B

P/B là viết tắt của Price to Book Value Ratio (PBR)

Công thức định giá cổ phiếu bằng chỉ số P/B:

P/B = Giá thị trường / Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu

Hay  P/B = Vốn hóa công ty / Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

P = Price = Market Price: Giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

B =  Book Value: Giá trị sổ sách của một cổ phiếu

2.4. Với phương pháp P/S

Công thức định giá cổ phiếu theo phương pháp P/S như sau:

P/S = Giá cổ phiếu/ Doanh thu mỗi cổ phần.

Trong đó: Doanh thu mỗi cổ phiếu = Tổng doanh thu/ Số lượng cổ phiếu lưu hành

Hoặc: P/S = Tổng vốn hóa/Tổng doanh thu thuần

Trong đó:

  • P = Price = Market price: Giá cổ phiếu tại thời điểm hiện tại

  • S = Sales per share: Doanh thu thuần trên mỗi cổ phiếu

3. Cách tính lãi cơ bản trên cổ phiếu

3.1. Công thức 1 

EPS = (Tổng lợi nhuận/lỗ của tất cả cổ đông phổ thông) / (Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang được lưu hành trong cùng kỳ). 

3.2. Công thức 2 

EPS = (Tổng số lợi nhuận/lỗ – Cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / (Số cổ phiếu phổ thông BQ đang được lưu hành). 

Trong đó: Cổ phiếu phổ thông BQ đang lưu hành = Số cổ phiếu phổ thông đầu kỳ + Số cổ phiếu phổ thông tăng trong kỳ – Số cổ phiếu phổ thông giảm trong kỳ * (Số lượng ngày cổ phiếu được lưu hành/Tổng số ngày trong kỳ).

Lưu ý:

  • Lợi nhuận/lỗ sau thuế được lấy từ chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả của hoạt động kinh doanh.

  • Cổ tức cổ phiếu ưu đãi gồm: Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi không lũy kế được thông báo ở trong kỳ báo cáo và Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế phát sinh trong kỳ báo cáo trừ cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế liên quan đến các kỳ trước đã được chi trả.

4. Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) = Cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu / Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu = Cổ tức / Thu nhập ròng

Hay:

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) = 1 – Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại

5. Một số câu hỏi thường gặp

Giá trị thực của cổ phiếu là gì?

Giá trị thực của cổ phiếu được xác định là giá trị chính xác nhất đối với việc ra quyết định kinh tế trên thị trường.

Chi phí khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể.

Thời gian giải quyết là bao lâu?

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà thời gian giải quyết sẽ khác nhau. Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ.

Khách hàng nên lựa chọn Công ty nào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng với giá cả hợp lý.

Trên đây, Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn đã cung cấp một số thông tin về Cách tính giá trị thực của cổ phiếu. Đối với sự tin cậy của khách hàng, Luật ACC sẽ luôn cố gắng hơn nữa để khách hàng có được sự hài lòng nhất. Nếu có thắc mắc gì về Cách tính giá trị thực của cổ phiếu hay những vấn đề khác quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng!

Đánh giá post