Cách tính hạn mức tín dụng hiện nay đơn giản và nhanh chóng

Cách tính hạn mức tín dụng tiêu dùng để xác lập hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp hoặc cá thể trong khoản vay thời kì ngắn. Thông thường công thức hạn mức tín dụng sẽ bằng nhu yếu vốn lư động trừ cho vốn chủ sở hữu tham gia. Tuy nhiên, để xác lập hạn mức tín dụng đúng mực thì viên chức cấp dưới tín dụng sẽ thẩm định và thẩm định những yếu tố về gia tài và tài chính của người đi vay .
Ko hẳn nhiều người biết rõ về hạn mức tín dụng là gì, cách tính hạn mức tín dụng như thế nào để biết được mức vay của mình là bao nhiêu. Bài viết sau đây sẽ làm rõ giúp bạn .

1. Hạn mức thẻ tín dụng là gì?

Hạn mức thẻ tín dụng là số tiền tối đa mà bạn hoàn toàn với thể giao dịch trả tiền bằng thẻ tín dụng mà ko bị phạt. Điều này với tức là nếu bạn sử dụng vượt hạn mức sẽ với năng lực trả thêm phí .

Hạn mức thẻ tín dụng được nhà băng quy định dựa vào lịch sử tín dụng, thu nhập, tài sản đảm bảo hoặc uy tín của bạn ngay lúc xét duyệt. Ngoài ra, mỗi loại thẻ tín dụng sẽ với hạn mức khác nhau tùy vào mục đích của thẻ. Ví dụ như thẻ tín dụng cơ bản với hạn mức dưới 100 triệu đồng, trong lúc thẻ tín dụng đen với hạn mức lên tới hàng tỷ đồng.

2. Đối tượng ứng dụng

Những người sắm với sản xuất kinh doanh thương nghiệp ko thay đổi, với hiệu suất cao và với nhu yếu tín dụng tiếp tục .

3. Cách thức, hạ tầng xác định nhu cầu vốn

– Con số quyết toán của năm trước
– Con số quyết toán tại thời kì sắp nhất
– Kế hoạch sản xuất kinh doanh thương nghiệp quý, năm
– Những hợp đồng kinh tế tài chính, hợp đồng xây đắp

Xem thêm: 

4. Cách xác định hạn mức tín dụng

Cho vay thời kì ngắn thực ra là loại cho vay bổ trợ tài chính góp vốn đầu tư vào gia tài lưu động. Do vậy, xác lập hạn mức vốn lưu động phải địa thế căn cứ vào nhu yếu vốn lưu động của doanh nghiệp và trên hạ tầng khai thác hết những tài chính phi nhà băng nhà nước khác. Mang tương tự mới xác lập đúng và phối hợp và hợp lý nhu yếu vốn vay, tránh thực trạng cho vay quá mức thiết yếu làm tổn hại tới năng lực tịch thu nợ. Mặc khác, ko do đó mà xác lập quá khắc nghiệt ko cung ứng đủ nhu yếu vốn cho doanh nghiệp .
Căn cứ để xác lập hạn mức tín dụng là kế hoạch kinh tế tài chính của doanh nghiệp, trong đó dự đoán cụ thể về gia tài và tài chính. Những khoản mục trong bảng kế hoạch kinh tế tài chính hoàn toàn với thể liệt kê ở bảng dưới đây :
Cách xác định hạn mức tín dụng

Dựa vào kế hoạch tài chính nhận từ khách hàng viên chức tín dụng sẽ tiến hành xác định hạn mức tín dụng theo từng bước như sau:

 Bước 1 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản.

 Bước 2 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tài chính.

 Bước 3 : Xác định hạn mức tín dụng theo công thức tính hạn mức tín dụng sau :

Hạn mức tín dụng = Nhu cầu vốn lưu động – vốn chủ sở hữu tham gia.

Trong đó : Nhu cầu vốn lưu động = trị giá tài sản lưu động – nợ ngắn hạn phi nhà băng (1) – Nợ dài hạn với thể sử dụng (2)

( 1 ) Gồm : Phải trả người bán, Phải trả công viên chức, Phải trả khác
( 2 ) Chính là trị giá gia tài lưu động do nguồn dài hạn tương trợ vốn .

HAY  :  Hạn mức tín dụng = (Tầm giá sản xuất cần thiết trong năm theo kế hoạch / Vòng quay VLĐ) –  Vốn tự với – Những khoản huy động khác

Tầm giá SX cần thiết = Tổng gía trị sản lượng (doanh thu thuần) theo Kế hoạch – Khấu hao cơ bản – Thuế – Lợi nhuận định mức

Vòng quay VLĐ = Doanh thu thuần / TS lưu động bình quân

(tính toán dựa vào quyết toán năm trước)

Dựa vào cách tính hạn mức tín dụng trên bạn hoàn toàn với thể xác xác lập hạn mức tín dụng một cách thuận tiện .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính