Quy trình cho vay theo hạn mức tín dụng – Tài liệu text

Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (202.35 KB, 17 trang )

Thuyết trình Tín Dụng
Đề tài : Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụng
MỤC LỤC
***
Giới thiệu sơ lược………………………………………………………….2
Những bước của trật tự cho vay ngắn hạn……………………..3
Cách tính hạn mức tín dụng cho vay……………………………..7
Kỹ thuật xác định hạn mức tín dụng……………………………11
Kết luận………………………………………………………………………16
Nhóm 6 Trang 1
Thuyết trình Tín Dụng
Đề tài : Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụng
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
***
NGHIỆP VỤ CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG
Cho vay theo hạn mức tín dụng là một trong hai phương thức cho vay ngắn
hạn vận dụng phổ biến hiện nay tại những nhà băng thương nghiệp. Điểm cơ bản của
loại cho vay này là một hồ sơ xin vay tiêu dùng để xin vay cho nhiều món vay.
Hạn mức tín dụng được định tức thị mức dư nợ vay tối đa được duy trì
trong một thời kì nhất định mà nhà băng và khách hàng đã thoả thuận trong
hợp đồng tín dụng. Khác với loại vay thông thường, nhà băng ko xác định
kỳ hạn nợ cho từng món vay mà chỉ khống chế theo hạn mức tín dụng, mang nghĩa
là vào một thời khắc nào đó nếu dư nợ vay của khách hàng lên tới mức tối đa
cho phép, thì lúc đó nhà băng sẽ ko phát tiền vay cho khách hàng.
Đối với loại vay này, một hợp đồng tín dụng được sử dụng cho cả quý. Tới
cuối quý, hợp đồng tín dụng sẽ được thanh lý và sang đầu quý sau, khách hàng
muốn vay phải nộp bộ hồ sơ xin vay mới.
** Phạm vi vận dụng : vận dụng cho khách hàng mang nhu cầu vay vốn thường
xuyên và được nhà băng tín nhiệm. Thường lúc cho vay loại này, nhà băng
ko yêu cầu đảm bảo tín dụng.
Cho vay theo hạn mức tín dụng mang những ưu và nhược điểm sau :

+ Ưu điểm : Thủ tực thuần tuý, khách hàng chủ động được tài chính vay,
lãi vay trả cho nhà băng thấp.
+ Nhược điểm : Nhà băng dễ bị ứ đọng vốn kinh doanh, thu nhập lãi cho
vay thấp.
Nhóm 6 Trang 2
Thuyết trình Tín Dụng
Đề tài : Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụng
CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH CHO VAY NGẮN
HẠN ĐỐI VỚI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
***
1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về hồ sơ vay vốn.
• Hồ sơ pháp lý.
• Hồ sơ khoản vay.
• Hồ sơ bảo đảm tiền vay.
2. Thẩm định những điều kiện tín dụng.
• Phân tích chung về khách hàng theo quy định của từng nhà băng. Với
thể là : năng lực pháp lý, mô phỏng tổ chức, sắp đặt lao động, cách quản
trị quản lý của doanh nghiệp cũng như ngành nghề kinh doanh, những
rủi ro mang thể gặp.
• Tình hình tài chính của khách hàng. Cụ thể là : giám định về tính trung
thực, sự xác thực của "Con số tài chính" ; phân tích giám định những
tiêu chí kinh tế tài chính ; phân tích những tồn tại nguyên nhân .
• Phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ.
• Bảo đảm tiền vay.
• Xác định phương thức nhu cầu vay (trong trường hợp cho vay theo
hạn mức).
• Xem xét khả năng tài chính để cho vay. Ví dụ : xem xét, cân đối
khả năng tài chính đối với những khoản vay to theo quy đinh riêng
của từng ngân hang ; tậu bán chuyển đổi ngoại tệ đối với những
khoản vay cần chuyển đổi để trả tiền nước ngoài ; lãi suất vận dụng

cho khoản vay
• Xem xét điều kiện trả tiền (hình thức trả tiền).
Nhóm 6 Trang 3
Thuyết trình Tín Dụng
Đề tài : Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụng
3. Xét duyệt cho vay, thỏa thuận tín dụng.
• Cán bộ tín dụng lập tờ trình cho vay sau lúc đã nghiên cứu thẩm định
những điều kiện vay vốn kèm hồ sơ vay vốn trình trưởng phòng tín dụng.
• Trưởng phòng tín dụng thẩm định lại, ghi lại ý kiến vào Tờ trình rồi
trình Lãnh đạo nhà băng xem xét.
• Lãnh đạo Nhà băng xem xét lại rồi quyết định. Lãnh đạo nhà băng
mang thể đưa ra quyết định : duyệt đồng cho vay ; duyệt cho vay mang điều
kiện ; ko đồng ý ; đưa ra hội đồng tín dụng tư vấn trước lúc quyết
định đối với trường hợp khoản vay to hoặc phức tạp ; trình Trụ sở
chính đối với trường hợp vượt thẩm quyền của chi nhánh (nội dung
duyệt cho vay của lãnh đạo phải ghi rõ : số tiền cho vay, lãi suất, thời
hạn vay, và những điều kiện khác (nếu mang)
• Hoàn chỉnh lại những thủ tục khác theo quy định. Cán bộ tín dụng sẽ căn
cứ vào quyết định của lãnh đạo để tiến hành : yêu cầu bổ sung giấy tờ
còn thiếu ; hoặc thẩm định lại, bổ sung tờ trình chưa đạt yêu cầu ;
hoặc soạn thảo văn bản báo cho khách hàng đối với những khoản vay bị
từ chối. Sau đó, trưởng phòng tín dụng sẽ rà soát lại, ghi ý kiến của
mình vào và nộp lại cho lãnh đạo.
• Thỏa thuận tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay. Trước tiên, cán bộ
tín dụng sẽ soạn thảo hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo đảm, trưởng
phòng tín dụng sẽ rà soát, nếu đúng thì kí trình lãnh đạo, lãnh đạo
thấy đúng thì kí duyệt; nếu sai sẽ yêu cầu chỉnh sửa lại cho thích hợp .
• Làm thủ tục giao nhận giấy tờ và tài sản bảo đảm tiền vay.
• Thời kì thẩm định xét duyệt cho vay : tính từ lúc khách hàng hoàn
tất hồ sơ

 7 ngày (đ/v khách hàng mới)
 3 ngày (đ/v khách hàng cũ)
4. Giải ngân, theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn vay.
A – Giải ngân :
** Chứng từ của khách hàng :
• Hợp đồng cung ứng vật tư, hàng hóa, nhà sản xuất.
Nhóm 6 Trang 4
Thuyết trình Tín Dụng
Đề tài : Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụng
• Bảng kê những khoản chi chi tiết, kế hoạch tầm giá, biên bản nghiệm
thu…
• Đối với hóa đơn, chứng từ trả tiền, trong trường hợp cụ thể Chi
nhánh mang thể yêu cầu xuất trình những bản gốc hoặc chỉ yêu cầu bên vay
liệt kê danh mục (và chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản liệt
kê ) để đối chiếu trong quá trình sử dụng vốn vay sau lúc giải ngân.
• Thông tin nộp tiền vào tài khoản của nhà băng đối với những
khoản vay trả tiền với nước ngoài (đã xác định trong hợp đồng tín
dụng).
** Chứng từ của nhà băng :
• Hợp đồng bảo đảm tiền vay trong trường hợp Bước 3 chưa hoàn thành
thủ tục đảm bảo tiền vay.
• Bảng kê rút vốn ( Nhận nợ vay ).
• Giấy lĩnh tiền mặt, Ủy nhiệm chi.
** Trình duyệt giải ngân :
** Nạp thông tin vào chương trình điện toán và luân chuyển chứng từ :
• CBTD nhận lại chứng từ đã được lãnh đạo duyệt cho vay, nạp vào
máy tính những thông tin dữ liệu của khoản vay, hạch toán theo chứng từ
nhận nợ qua mạng máy tính.
• CBTD chuyển những chứng từ đã được lãnh đạo duyệt cho những phòng
nghiệp vụ mang liên quan như : Phòng Kế toán, Phòng Quản trị vốn,

Phòng Kinh doanh ngoại tệ (nếu mang ), Phòng Trả tiền quốc tế (đối
với trường hợp trả tiền với nước ngoài ).
B – Theo dõi, rà soát những khoản vay: theo đúng trật tự rà soát, giám sát vốn
vay do Tổng Giám Đốc ban hành.
5. Thu nợ, lãi, phí và xử lý phát sinh.
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng tín dụng của khách hàng:
_ Theo dõi trả nợ gốc
_ Theo dõi trả lãi
_ Theo dõi trả phí đối với những khoản vay mang phí
_ Theo dõi những nghĩa vụ khác trong hợp đồng tín dụng ( nếu mang )
6. Thanh lý hợp đồng tín dụng.
Tất toán khoản vay: Lúc khách hàng trả hết nợ, CBTD tiến hành phối hợp với
phòng ban kế toán đối chiếu, rà soát về số tiền trả nợ gốc, lãi, phí… để tất toán
khoản vay.
Nhóm 6 Trang 5
Thuyết trình Tín Dụng
Đề tài : Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụng
Giải tỏa những hợp đồng bảo đảm tài sản
_ Rà soát tình trạng giấy tờ, tài sản thế chấp, cầm cố.
_ Thủ tục xuất kho giấy tờ, tài sản thế chấp, cầm cố.
Thanh lý hợp đồng tín dụng:
Thời hạn hiệu lực của hợp đồng tín dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng
tín dụng đã ký kết : Lúc bên này trả xong nợ gốc và lãi thì hợp đồng tín dụng
xem như hết hiệu lực và những bên ko cần lập biên bản thanh lý hợp đồng.
Trường hợp bên vay yêu cầu. CBTD soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng trình
TPTD kiểm soát và TPTD trình lãnh đạo ký biên bản thanh lý.
Nhóm 6 Trang 6
+ Ưu điểm : Thủ tực đơn thuần, người tậu dữ thế chủ động được tài chính vay, lãi vay trả cho nhà băng nhà nước thấp. + Nhược điểm : Nhà băng dễ bị ứ đọng vốn kinh doanh thương nghiệp, thu nhập lãi chovay thấp. Nhóm 6 Trang 2T huyết trình Tín DụngĐề tài : Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụngCÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH CHO VAY NGẮNHẠN ĐỐI VỚI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG * * * 1. Tiếp nhận và hướng dẫn người tậu về hồ sơ vay vốn. • Hồ sơ pháp lý. • Hồ sơ khoản vay. • Hồ sơ bảo vệ tiền vay. 2. Thẩm định những điều kiện kèm theo tín dụng. • Phân tích chung về người tậu theo lao lý của từng nhà băng nhà nước. Cóthể là : năng lượng pháp lý, quy mô tổ chức triển khai, sắp xếp lao động, cách quảntrị quản lý và quản lý của doanh nghiệp cũng như ngành nghề kinh doanh thương nghiệp, cácrủi ro hoàn toàn mang thể gặp. • Tình hình kinh tế tài chính của người tậu. Cụ thể là : nhìn nhận về tính trungthực, sự đúng chuẩn của " Con số kinh tế tài chính " ; nghiên cứu và phân tích nhìn nhận cácchỉ tiêu kinh tế tài chính kinh tế tài chính ; nghiên cứu và phân tích những sống sót nguyên do. • Phương án sản xuất kinh doanh thương nghiệp, năng lực trả nợ. • Bảo đảm tiền vay. • Xác định phương pháp nhu yếu vay ( trong trường hợp cho vay theohạn mức ). • Xem xét năng lực tài chính để cho vay. Ví dụ : xem xét, cân đốikhả năng tài chính so với những khoản vay to theo quy đinh riêngcủa từng ngân hang ; tậu và bán quy đổi ngoại tệ so với nhữngkhoản vay cần quy đổi để giao dịch trả tiền quốc tế ; lãi suất vay áp dụngcho khoản vay • Xem xét điều kiện kèm theo trả tiền giao dịch ( hình thức giao dịch trả tiền ). Nhóm 6 Trang 3T huyết trình Tín DụngĐề tài : Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụng3. Xét duyệt cho vay, thỏa thuận tín dụng. • Cán bộ tín dụng lập tờ trình cho vay sau lúc đã nghiên cứu và dò xét thẩm địnhcác điều kiện kèm theo vay vốn kèm hồ sơ vay vốn trình trưởng phòng tín dụng. • Trưởng phòng tín dụng thẩm định và giám định lại, ghi lại quan niệm vào Tờ trình rồitrình Lãnh đạo nhà băng nhà nước xem xét. • Lãnh đạo Nhà băng xem xét lại rồi quyết định hành động. Lãnh đạo ngân hàngcó thể đưa ra quyết định hành động : duyệt đồng cho vay ; duyệt cho vay mang điềukiện ; ko đồng ý chấp thuận ; đưa ra hội đồng tín dụng tư vấn trước lúc quyếtđịnh so với trường hợp khoản vay to hoặc phức tạp ; trình Hội sởchính so với trường hợp vượt thẩm quyền của Trụ sở ( nội dungduyệt cho vay của chỉ huy phải ghi rõ : số tiền cho vay, lãi suất vay, thờihạn vay, và những điều kiện kèm theo khác ( nếu mang ) • Hoàn chỉnh lại những thủ tục khác theo lao lý. Cán bộ tín dụng sẽ căncứ vào quyết định hành động của chỉ huy để thực thi : nhu yếu bổ trợ giấy tờcòn thiếu ; hoặc giám định và thẩm định lại, bổ trợ tờ trình chưa đạt nhu yếu ; hoặc soạn thảo văn bản báo cho người tậu so với những khoản vay bịtừ chối. Sau đó, trưởng phòng tín dụng sẽ rà soát lại, ghi ý kiến củamình vào và nộp lại cho chỉ huy. • Thỏa thuận tín dụng, hợp đồng bảo vệ tiền vay. Trước tiên, cán bộtín dụng sẽ soạn thảo hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo vệ, trưởngphòng tín dụng sẽ rà soát, nếu đúng thì kí trình chỉ huy, lãnh đạothấy đúng thì kí duyệt ; nếu sai sẽ nhu yếu chỉnh sửa lại cho tương thích. • Làm thủ tục giao nhận sách vở và gia tài bảo vệ tiền vay. • Thời kì giám định và thẩm định xét duyệt cho vay : tính từ lúc người tậu hoàntất hồ sơ  7 ngày ( đ / v người tậu mới )  3 ngày ( đ / v người tậu cũ ) 4. Giải ngân, theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn vay. A – Giải ngân : * * Chứng từ của người tậu : • Hợp đồng đáp ứng vật tư, sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất. Nhóm 6 Trang 4T huyết trình Tín DụngĐề tài : Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụng • Bảng kê những khoản chi chi tiết, kế hoạch ngân sách, biên bản nghiệmthu … • Đối với hóa đơn, chứng từ trả tiền giao dịch, trong trường hợp đơn cử Chinhánh hoàn toàn mang thể nhu yếu xuất trình những bản gốc hoặc chỉ nhu yếu bên vayliệt kê hạng mục ( và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính trung thực của bản liệtkê ) để so sánh trong trật tự sử dụng vốn vay sau lúc giải ngân cho vay. • Thông tin nộp tiền vào thông tin tài khoản của nhà băng nhà nước so với nhữngkhoản vay trả tiền giao dịch với quốc tế ( đã xác lập trong hợp đồng tíndụng ). * * Chứng từ của nhà băng nhà nước : • Hợp đồng bảo vệ tiền vay trong trường hợp Bước 3 chưa hoàn thànhthủ tục bảo vệ tiền vay. • Bảng kê rút vốn ( Nhận nợ vay ). • Giấy lĩnh tiền mặt, Ủy nhiệm chi. * * Trình duyệt giải ngân cho vay : * * Nạp thông tin vào chương trình điện toán và luân chuyển chứng từ : • CBTD nhận lại chứng từ đã được chỉ huy duyệt cho vay, nạp vàomáy tính những thông tin dữ liệu của khoản vay, hạch toán theo chứng từnhận nợ qua mạng máy tính. • CBTD chuyển những chứng từ đã được chỉ huy duyệt cho những phòngnghiệp vụ mang tương quan như : Phòng Kế toán, Phòng Quản trị vốn, Phòng Kinh doanh ngoại tệ ( nếu mang ), Phòng Trả tiền quốc tế ( đốivới trường hợp giao dịch trả tiền với quốc tế ). B – Theo dõi, rà soát những khoản vay : theo đúng quá trình rà soát, giám sát vốnvay do Tổng Giám Đốc phát hành. 5. Thu nợ, lãi, phí và khắc phục và xử lý phát sinh. Theo dõi việc triển khai hợp đồng tín dụng của người tậu : _ Theo dõi trả nợ gốc_ Theo dõi trả lãi_ Theo dõi trả phí so với những khoản vay mang phí_ Theo dõi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác trong hợp đồng tín dụng ( nếu mang ) 6. Thanh lý hợp đồng tín dụng. Tất toán khoản vay : Lúc người tậu trả hết nợ, CBTD thực thi phối hợp vớibộ phận kế toán so sánh, rà soát về số tiền trả nợ gốc, lãi, phí … để tất toánkhoản vay. Nhóm 6 Trang 5T huyết trình Tín DụngĐề tài : Trật tự cho vay theo hạn mức tín dụngGiải tỏa những hợp đồng bảo vệ tài sản_ Rà soát thực trạng sách vở, gia tài thế chấp nhà băng, cầm đồ. _ Thủ tục xuất kho sách vở, gia tài thế chấp nhà băng, cầm đồ. Thanh lý hợp đồng tín dụng : Thời hạn hiệu lực hiện hành của hợp đồng tín dụng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồngtín dụng đã ký kết : Lúc bên này trả xong nợ gốc và lãi thì hợp đồng tín dụngxem như hết hiệu lực thực thi hiện hành và những bên ko cần lập biên bản thanh lý hợp đồng. Trường hợp bên vay nhu yếu. CBTD soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng trìnhTPTD trấn áp và TPTD trình chỉ huy ký biên bản thanh lý. Nhóm 6 Trang 6

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính