Cách tính lương cho người lao động – Các hinh thức trả lương

Cách tính lương cho người lao động-Các hình thức trả lương. Cách tính lương, các hình thức trả lương là mối quan tâm của rất nhiều các bạn kế toán viên. Bài viết sau đây, trung tâm kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn Cách tính lương cho người lao động – Các hinh thức trả lương

ton tien mat

>>>> xem thêm: Làm gì khi ghi thiếu địa chỉ trên hóa đơn

I Các hình thức trả lương cho người lao động

Căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động,  doanh nghiệp  chi trả tiền lương cách tính lương cho người lao động đó.năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện, bảo đảm mức lương trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường, hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

1. Các hình thức trả lương

 Căn cứ theo  quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP các Hình thức trả lương được hướng dẫn cụ thể như sau:

– Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;

d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

Quy định về lương trong thời gian ngừng việc, nghỉ hàng năm, nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương

Theo điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định về số ngày nghỉ được hưởng lương như sau:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.”

Có 2 hình thức mà doanh nghiệp vẫn thường áp dụng:

Hình thức 1:

Lương phải trả trong tháng = Mức lương tháng : số ngày phải đi làm quy định x số ngày đi làm thực tế 

Số ngày đi làm quy định = Số ngày trong tháng – ngày nghỉ

Ví dụ như  tháng 1 có 31 ngày, được nghỉ 4 ngày chủ nhật => số ngày đi làm quy định = 31-4 = 27 ngày

lam ke toan

Cách tính lương cho người lao động – Các hinh thức trả lương

Hình thức 2:

Lương phải trả trong tháng = Mức lương tháng/26 ngày x Số ngày đi làm thực tế

VD: Mức lương tháng 1 trả cho anh B là 5.000.000, anh B được nghỉ 4 ngày chủ nhật, trong tháng anh B đi làm được 25 ngày công

Theo hình thức 1:

Mức lương phải trả tháng 1 =5.000.000/(31-4) x 25 =4.629.630đ

Theo hình thức 2

Mức lương phải trả tháng 1 = 5.000.000/26 x 25 = 4.807.692đ

– Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành. 

Căn cứ các hình thức trả lương nêu trên, tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động lựa chọn hình thức trả lương bảo đảm tiền lương được trả gắn với kết quả công việc, khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức trả lương phải thể hiện trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể. lớp học kế toán

2. Kỳ hạn trả lương

Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

.- Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc.

– Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

Như vậy, trên đây kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn cách tính lương cho người lao động và đưa ra các hình thức trả lương theo quy định. Mong rằng, bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc của mình

Xem thêm: Là người lao động bạn phải đóng góp những khoản chi phí nào mỗi tháng

Mời bạn tham khảo thêm khóa học  kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội để thực hành kế toán tiền lương và các phần hành kế toán khác

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

từ khóa liên quan: Các hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương