Cách Tính Số Ngày Trong Excel – Cộng Trừ Ngày, Tháng, Năm

Giả sử một hóa đơn của bạn được thông báo đã hết hạn thanh toán vào ngày hôm nay. Hạn thanh toán là 90 ngày từ ngày nhận hóa đơn.

 

Bạn nhớ là mình đã thanh toán hóa đơn ngay vào ngày nhận được nhưng bạn không nhớ cụ thể là ngày nào. Bạn cần kiểm tra Bank Statement (sao kê ngân hàng) vào 1 ngày cụ thể là ngày bạn đã thanh toán.

 

Bạn có thể tìm ngày thanh toán bằng cách lấy ngày hôm nay trừ đi 60 ngày.

 

Tương tự như cách thêm 1 số ngày vào một ngày cụ thể, cách trừ ngày để tìm ngày tháng năm cũng sử dụng các công thức tương tự, thay số ngày cần thêm từ số dương thành số âm để trừ ngày trong Excel.