Tải bản cập nhật bản Windows nhất

Lúc bản nâng Home windows 11 đã sẵn sàng cho thiết bị của bạn, bản nâng cấp này sẽ sẵn sử dụng để cài đặt từ trang Home windows Cập nhật trong Cài đặt. Mua thời kì thích hợp nhất để bạn cài đặt bản nâng cấp. Sau đó, bạn sẽ phải phát động lại thiết bị và hoàn thành quy trình cài đặt. Sau đó, thiết bị của bạn sẽ chạy phiên bản Home windows 11. Ngoài ra, hãy lưu ý những điều sau:

  • Nếu bạn muốn cài đặt ngay bản nâng cấp, hãy tậu Bắt> Cài đặt> Home windows Cập> cập nhật. Nếu bản nâng cấp sẵn sử dụng, bạn mang thể tậu cài đặt nó.

  • Nếu bạn gặp phải sự cố cập nhật thiết bị, bao gồm những sự cố với những bản cập nhật chính trước đây, hãy xem những bản sửa lỗi phổ thông tại Khắc phục sự cố cập nhật Windowshoặc sử dụng Khắc phục sự cố cập nhật Home windows để đưa bạn qua từng bước trong quy trình khắc phục sự cố.

  • Nếu bạn nhận được cảnh báo bởi Home windows Replace rằng bạn ko mang đủ dung lượng trên thiết bị để cài đặt bản nâng cấp, hãy xem mục Phóng thích dung lượng cho những bản cập nhậtWindows .

  • Nếu bạn gặp sự cố kết nối web trong lúc cập nhật thiết bị, hãy xem mục Khắc phục Wi-Fi cố kết nối mạng Home windows.

Tìm hiểu thêm về việc nâng cấp lên Home windows 11 tại Nâng cấp lên Home windows 11: Câu hỏi thường gặp.

Xem thêm thông tin về Home windows Replace Kiểm tra bản cập nhật