Phím tắt vào BIOS, Menu Boot trên laptop Acer, Asus, Dell, Lenovo

Tổng hợp những phím tắt để vào BIOS hoặc Thực đơn Boot của những hãng máy tính, laptop computer Acer, Asus, Dell, Lenovo…

Phím tắt vào BIOS, Menu Boot
Phím tắt vào BIOS, Thực đơn Boot

Nội dung bài viết

Thực đơn BIOS, BOOT Laptop computer Asus:

 • Truy cập vào BIOS nhấn phím ESC
 • Truy cập vào BOOT MENU nhấn phím F2

Thực đơn BIOS, BOOT Laptop computer Acer:

 • Truy cập vào Thực đơn BOOT nhấn phím F12
 • Truy cập vào BIOS nhấn phím F2

Mặc định Thực đơn BOOT trên những dòng laptop computer Acer sẽ bị vô hiệu hóa, bạn phải nhấn F2 để truy cập vào Thực đơn BIOS, sau đó kích hoạt phím tắt F12 BOOT.

Thực đơn BIOS, BOOT Laptop computer Dell:

 • Truy cập vào BIOS nhấn phím F2
 • Truy cập vào BOOT MENU nhấn phím F12
 • Truy cập vào Restoration nhấn phím F8 rồi mua Restore your Pc

Thực đơn BIOS, BOOT Laptop computer HP (Compaq):

 • Truy cập vào BIOS nhấn phím F10
 • Truy cập vào BOOT MENU nhấn phím F9
 • Truy cập vào Restoration nhấn phím F11

Thực đơn BIOS, BOOT Laptop computer Lenovo, Thinkpad:

 • Truy cập vào BIOS nhấn phím F1
 • Để truy cập vào BOOT MENU nhấn phím F12
 • Truy cập vào Restoration nhấn phím ThinkVantage

Thực đơn BIOS, BOOT Laptop computer MSI:

 • Phím Tắt Vào Boot Possibility: F11
 • Phím Tắt Vào BIOS Laptop computer MSI: Nhấn DEL (Delete)

Thực đơn BIOS, BOOT Laptop computer Sony:

 • Truy cập vào BIOS nhấn phím F2
 • Truy cập vào Restoration nhấn phím F10

Thực đơn BIOS, BOOT Laptop computer Toshiba:

 • Nhấn liên tục ESC rồi F1 hoặc là F2 tùy từng dòng máy

Thực đơn BIOS, BOOT Laptop computer Fujitsu:

 • Truy cập vào BIOS nhấn phím F2
 • Truy cập vào BOOT MENU nhấn phím F12

Thực đơn BIOS, BOOT Laptop computer Samsung:

 • Truy cập vào BIOS nhấn phím ESC
 • Truy cập vào BOOT MENU nhấn phím F2

Một số dòng laptop computer đặc thù (số ít) của những hãng sẽ mang cách vào thực đơn BIOS, BOOT khác so với hướng dẫn trên. Thông thường cách truy cập vào nằm trên dãy phím F2 tới F12, phím ESC, DEL, bạn mang thể thử tuần tự từng phím để tìm nhé!

Nguồn: bloghong.com/kinh-nghiem-hay/cach-vao-menu-boot-bios-tren-cac-dong-laptop-asus-1221041

0 0 bình mua Kiểm tra bài viết Với thể bạn ưa chuộng

 • Hướng dẫn sửa lỗi laptop computer HP mất âm thanh (Audio)
 • Đây là cách sử dụng Notepad++ tìm nội dung của file trong một thư mục
 • Đây là cách nhận diện máy tính của bạn mang đang bị theo dõi hay ko!

acerasusbiosdelllenovomenu bootphim tat biosphim tat thực đơn boot

Leave a Reply