Thay đổi mã PIN của bạn khi bạn đã đăng nhập vào thiết bị của mình

Mã PIN là một tập hợp những số hoặc một sự phối hợp những chữ loại và số mà bạn tự sắm. Sử dụng mã PIN là một cách nhanh chóng, an toàn để đăng nhập vào thiết bị Home windows của bạn. Mã PIN được lưu trữ an toàn trên thiết bị của bạn.

Để thay đổi mã PIN của bạn lúc bạn đã đăng nhập:

  1. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối web, để thay đổi này đồng bộ với tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Tậu Bắt > Cài đặt > khoản của bạn > sắm Đăng nhập.

  3. Tậu PIN (số Home windows Hi there) >đổi mã PIN, rồi làm theo hướng dẫn. Bạn sẽ cần biết và nhập mã PIN cũ của mình để thay đổi thành mã PIN mới.

    Lưu ý: Nếu bạn đã quên mã PIN của mình và đăng nhập vào máy bằng mật khẩu, dấu vân tay, khóa bảo mật hoặc những phương tiện khác, bạn cũng mang thể sắm Tôi đã quên mã PIN của mình và làm theo hướng dẫn để xác minh tài khoản của bạn và sắm một mã mới.

Mã PIN bạn sử dụng để truy nhập vào thiết bị khác với mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft, hãy xem mục Thay đổi mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn.