Đặt lại mã PIN của bạn khi bạn không đăng nhập vào Windows

Mã PIN là một tập hợp những số hoặc một sự phối hợp những chữ dòng và số mà bạn tự tậu. Sử dụng mã PIN là một cách nhanh chóng, an toàn để đăng nhập vào thiết bị Home windows 11 của bạn. Mã PIN được lưu trữ an toàn trên thiết bị của bạn. Nếu bạn ko đăng nhập vào thiết bị của mình và muốn đặt lại mã PIN, hãy thử một số cách sau đây.

Xem bên dưới hộp văn bản MÃ PIN.

  • Nếu bạn thấy tôi quên mã PIN của mình,hãy tậu mã đó và làm theo hướng dẫn để đặt lại mã PIN của bạn. Nếu mang nhiều tài khoản trên thiết bị, hãy tậu tài khoản bạn cần đặt lại.

  • Nếu bạn ko thấy tôi quên mã PIN, hãy tậuTùy tậu đăng nhập rồi tậu Nhập mật khẩu của bạn.

Sau lúc bạn đã đăng nhập, hãy tậu Khởi đầu Tài khoản >Cài đặt >> Tùy tậu đăng nhập >PIN (Home windows Howdy) > Tôi đã quên mã PIN của mình, rồi làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Mã PIN bạn sử dụng để truy nhập vào thiết bị khác với mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft, hãy đi tới bloghong.com, tậu Đăng nhập và làm theo hướng dẫn. Tiếp theo, tậu Bảo mật. Bên dưới Bảo mật mậtmật khẩu, tậu Thay đổi mật khẩu của tôi, rồi nhập mật khẩu mới của bạn. Nếu bạn lo lắng rằng ai đó đã truy nhập trái phép vào tài khoản của bạn, hãy xem mục Phục hồi tài khoản Microsoft và thông tin bảo mật của bạn & mã xác minh.

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Home windows của bạn