Cải tạo không giam giữ là gì?

Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về cải tạo ko giam giữ như sau:

Theo quy định tại điều 36 của Bộ Luật Hình sự 2015 nêu trên, cải tạo ko giam giữ được vận dụng từ 06 tháng tới 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang sở hữu nơi làm việc ổn định hoặc sở hữu nơi trú ngụ rõ ràng nếu xét thấy ko cấp thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Như vậy để được cải tạo ko giam giữ thì người phạm tội sẽ phải đáp ứng được những điều kiện nhất định theo quy định của luật cụ thể như:

– Được vận dụng đối với những người phạm tội ít nghiêm trọng, người phạm tội nghiêm trọng theo quy định của Bộ Luật Hình sự;

– Người đó phải sở hữu nơi học tập, làm việc ổn định hoặc là nơi trú ngụ rõ ràng và cơ quan sở hữu thẩm quyền xét thấy ko nhất thiết phải cách ly người đó khỏi xã hội.

Cai tao khong giam giu la gi2

Leave a Reply