Bảo đảm bằng sổ tiết kiệm là cầm cố hay thế chấp?

Ban chủ tọa hội thảo chiến lược gồm PGS.TS Đỗ Văn Đại ( Trưởng khoa Luật Dân sự ), tiến sỹ Nguyễn Xuân Quang quẻ ( Phó Trưởng khoa Luật Dân sự ) .
Tham gia hội thảo chiến lược còn mang thẩm phán Nguyễn Huy Hoàng ( Phó Chánh án TANDTC Q. Gò Vấp ), tiến sỹ Nguyễn Phước Quý Quang quẻ ( quản trị Hội đồng trường Đại học Khoa học Miền Đông ), tiến sỹ Hoàng Thị Việt Anh ( Trưởng khoa Luật Đại học Hồ Chí Minh ) .

Bảo đảm bằng sổ tiết kiệm là cầm cố hay thế chấp? ảnh 1
PGS.TS Đỗ Văn Đại chủ trì hội nghị. Ảnh: YC

Ko đăng ký giao dịch bảo đảm mang vô hiệu?

Bàn về trị giá pháp lý của giải pháp bảo vệ ko được ĐK, theo ThS. Huỳnh Quang quẻ Thuận khoản 1 Điều 298 BLDS 2015 pháp luật “ việc ĐK giải pháp bảo vệ là điều kiện kèm theo để trả tiền giao dịch bảo vệ mang hiệu lực hiện hành chỉ trong trường hợp luật mang pháp luật ”. Tương tự, chỉ lúc nào mang một văn bản luật đơn cử pháp luật rằng trả tiền giao dịch bảo vệ mang hiệu lực thực thi hiện hành lúc được ĐK thì việc ĐK trả tiền giao dịch bảo vệ mới là điều kiện kèm theo để trả tiền giao dịch bảo vệ phát sinh hiệu lực thực thi hiện hành .
Vấn đề đặt ra là, nếu những bên ko ĐK giải pháp bảo vệ theo pháp luật của luật chuyên ngành thì trả tiền giao dịch bảo vệ mang đương nhiên bị vô hiệu hay ko ? Theo Th.S Thuận, lúc bấy giờ mang nhiều quan niệm trái chiều .

Bảo đảm bằng sổ tiết kiệm là cầm cố hay thế chấp? ảnh 2
TS Nguyễn Xuân Quang quẻ phát biểu. Ảnh: YC

Mang quan niệm cho rằng BLDS 2015 đã khẳng định kiên cố việc ĐK giải pháp bảo vệ là điều kiện kèm theo để phát sinh hiệu lực thực thi hiện hành của trả tiền giao dịch bảo vệ nếu luật mang lao lý. Do đó, trong trường hợp luật chuyên ngành pháp luật mà những bên ko ĐK giải pháp bảo vệ thì trả tiền giao dịch bảo đảm đương nhiên ko phát sinh hiệu lực thực thi hiện hành. Thế nhưng 1 số ít quan niệm lại cho rằng, việc những bên ko ĐK trả tiền giao dịch bảo vệ ko làm mất đi hiệu lực thực thi hiện hành của trả tiền giao dịch bảo vệ mà chỉ làm mất đi quyền đối kháng với người thứ ba … .
Quan niệm cá thể của ThS. Thuận là ủng hộ cách hiểu theo hướng việc ĐK giải pháp bảo vệ ko tác động tác động tới hiệu lực thực thi hiện hành của trả tiền giao dịch bảo vệ so với những bên tham gia và chỉ tác động tác động tới hiệu lực thực thi hiện hành đối kháng với chủ thể thứ ba .

Bảo đảm bằng sổ tiết kiệm là thế chấp hay cầm cố?

Tại hội thảo chiến lược ThS. Nguyễn Thị Nga ( viên chức pháp lý nhà băng nhà nước TMCP Á Châu ) và TS. Hoàng Thị Việt Anh nêu về việc vận dụng giải pháp bảo vệ cầm cố, thế chấp, bảo lãnh sổ tiết kiệm tại nhà băng nhà nước .

Trong một số ít trường hợp lúc sổ tiết kiệm được làm gia tài bảo vệ ở những nhà băng nhà nước để vay vốn nhưng người vay vẫn giữ sổ tiết kiệm, nhà băng nhà nước chỉ phong tỏa sổ tiết kiệm. Vậy trong trường hợp này sổ tiết kiệm làm gia tài bảo vệ ở nhà băng nhà nước được xem là cầm cố hay thế chấp ? Vì lúc xác lập những hình thức bảo vệ khác nhau quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên sẽ khác nhau .

Bảo đảm bằng sổ tiết kiệm là cầm cố hay thế chấp? ảnh 3
ThS. Nguyễn Thị Nga  phát biểu. Ảnh: YC

Theo Th.S Nga lúc bấy giờ mang nhiều luồng quan niệm. Mang quan niệm cho rằng với pháp luật về thế chấp và cầm cố thì 2 giải pháp này chỉ khác nhau ở chỗ là mang sự chuyển giao gia tài hay ko ? Sổ tiết kiệm được sử dụng để làm gia tài bảo vệ nhưng nhà băng nhà nước chỉ phong tỏa số tiền còn bên bảo vệ vẫn giữ thẻ tiết kiệm. Tương tự trong trường hợp này ko hề là cầm cố sổ tiết kiệm mà phải là thế chấp sổ tiết kiệm .
Mang quan niệm lại cho rằng, xét về thực chất dù nhà băng nhà nước mang cầm sổ tiết kiệm hay ko thì gia tài bảo vệ là tiền gửi đó đã bị Nhà băng phong tỏa. Số tiền gửi chính là gia tài hiện hữu tại thời kì bảo vệ, đã được nhà băng nhà nước phong tỏa nên là gia tài cầm cố …
Th.S Nga cho rằng nếu người sắm vay tiền tại Nhà băng và bảo vệ bằng sổ tiết kiệm tại Nhà băng đã gửi tiền đó thì mặc dầu người sắm mang giữ sổ tiết kiệm hay ko giữ sổ tiết kiệm thì Nhà băng cũng đã phong tỏa số tiền gửi đó để làm giải pháp bảo vệ, vậy địa thế căn cứ Điều 309 BLDS năm ngoái thì đây là giải pháp cầm cố. Còn nếu người sắm đem sổ tiết kiệm đi làm giải pháp bảo vệ tại Nhà băng khác để vay tiền thì đó là giải pháp thế chấp ( theo Điều 317 BLDS năm ngoái ) .

Bảo đảm bằng sổ tiết kiệm là cầm cố hay thế chấp? ảnh 4
Quang quẻ cảnh hội nghị. Ảnh: YC

Ký quỹ lúc thỏa thuận với người lao động là sai?

Liên quan tới những dụng cụ bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong quan hệ lao động, ThS. Đoàn Công Yên nói về một vụ tranh chấp xảy ra trên thực tiễn. Tổ chức T. nhu yếu anh N. đóng tiền ký quỹ cho đơn vị 10.000.000 đồng lúc ký HĐLĐ năm năm ngoái. Theo những HĐLĐ đã ký kết, việc làm của anh N là viên chức cấp dưới tài xế chất lượng cao cho đơn vị .
Mang quan niệm cho rằng, việc ký quỹ của anh N trong trường hợp này là nhằm mục đích bảo vệ tránh rủi ro đáng tiếc so với gia tài ( xe xe khá ) mà đơn vị đã ủy quyền anh N sử dụng chứ ko phải là giải pháp đảm đảm để giao ước, thực thi HĐLĐ. Do đó, đơn vị nhu yếu anh N ký quỹ là hợp pháp .
Trái ngược với quan niệm trên, lúc xét xử tòa tuyên buộc đơn vị trả lại cho anh N số tiền trên vì cho rằng đơn vị đã vi phạm khoản 2 Điều 20 BLLĐ năm 2012 về những hành vi người sử dụng lao động ko được làm là “ Yêu cầu người lao động phải triển khai giải pháp bảo vệ bằng tiền hoặc gia tài khác cho việc triển khai hợp đồng lao động ” …

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính