Cảm ứng từ là gì? công thức cảm ứng từ – Hoàng Vina – Bàn làm việc – Ghế văn phòng – Bàn Ghế Văn Phòng – Veneto.vn

Cảm ứng từ là gì?

Cảm ứng từ là gì ? công thức cảm ứng từ được vận dụng trong những trường hợp nào. Để hiểu được những công thức bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết dưới đây .

Cảm ứng từ được ký hiệu bằng B là một đại lượng vật lý có hướng tại một điểm trong từ trường, đặc trùng cho độ mạnh yếu của từ trường, hướng của từ trường và tính năng của lực từ. Chúng được đo bằng thương số giữa lực từ công dụng lên dây dẫn mang dòng điện được đặt vuông góc với đường cảm ứng từ tại điểm đó .

1. Vec tơ của cảm ứng từ.

Cảm ứng từ là gì?

Vec tơ của cảm ứng từ tại một điểm có ký hiệu là B → có phương tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó. Có chiều từ cực nam sang cực bắc của nam châm hút tại điểm đó .

2. Đơn vị cảm ứng từ

Cảm ứng từ có đơn vị chức năng ký hiệu là T ( Tesla ) được đặt từ năm 1960 theo tên của nhà bác học Nikola Tesla .1T là độ lớn của cảm ứng từ của vòng dây dẫn kín có diện tích quy hoạnh mặt phẳng chắn được bên trong là 1 m vuông. Khi từ thông giảm xuống 0 trong 1 s thì sẽ gây ra suất điện động 1 vôn .

Cảm ứng từ là gì? công thức cảm ứng từ

Đơn vị T ( Tesla ) hoàn toàn có thể quy đổi ra như sau :

Cảm ứng từ là gì? công thức cảm ứng từ

Gs : đơn vị chức năng trong vật lý triết lý .γ : Vật lý địa .

Công thức tính cảm ứng từ

Cảm ứng từ là gì? công thức cảm ứng từ

Trong đó:

B : cảm ứng từF : lực từI : cường độ dòng điện chạy qua dâyl : chiều dài dây

1. Công thức áp dụng cho dây dẫn thẳng dài vô hạn

Cần xác lập cảm ứng từ vecto B tại điểm M cách dây dẫn một đoạn r và có cường độ I. Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa điểm và dây dẫn. Dùng quy tắc bàn tay phải để xác lập chiều. Từ đó ta có công thức :

Cảm ứng từ là gì? công thức cảm ứng từ

Trong đó:

BM : cảm ứng từ của điểm M .R : khoảng cách từ điểm xét cảm ứng từ đến dây dẫnI : cường độ dòng điện đi qua .

2. Công thức áo dụng cho dây dẫn tròn

Cần xác lập cảm ứng từ của vecto B tại tâm O của vòng dây dẫn có nửa đường kính R và cường độ dòng điện I. Có phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Dựa vào quy tắc bàn tay phải để xác lập chiều. Từ đó ta có công thức :

Cảm ứng từ là gì? công thức cảm ứng từ

Trong đó:

BO : cảm ứng từ của điểm O .I : cường độ dòng điện đi qua .R : nửa đường kính .

3. Công thức áo dụng cho ống dây

Xác định cảm ứng từ vecto B tại điểm bên trong lòng ống dây với cường độ dòng điện I. Với phương song song với trục ống dây dẫn và chiều được xác lập bằng quy tắc bàn tay phải. Từ đó ta có công thức :

Cảm ứng từ là gì? công thức cảm ứng từ

Trong đó:

B : cảm ứng từ tại 1 điểm .N : số vòng dâyI : cường độ dòng điện .

N: mật độ vòng dây

L : chiều dài ống dây .

Tham khảo thêm về Cảm biến từ là gì? Đặc điểm và ứng dụng TẠI ĐÂY