CANH GIAC DUOC – DiemTin

MHRA: sử dụng công thức ước tính chức năng thận phù hợp để tránh nguy cơ gặp các phản ứng có hại của thuốc khi kê đơn thuốc cho bệnh nhân suy thận

Điểm tin đáng chú ý từ bản tin Drug Safety Update tháng 10/2019

 

Độ lọc cầu thận ước tính (estimated Glomerular Filtration Rate – eGFR) và độ thanh thải creatinin (Clcr) là 2 thông số ước tính chức năng thận phổ biến với các bác sĩ. Các thử nghiệm lâm sàng thường báo cáo chức năng thận dựa vào eGFR trên 1,73 m2 diện tích bề mặt cơ thể. Với hầu hết các thuốc và hầu hết trường hợp, eGFR là thông số ước tính chức năng thận chấp nhận được.

Tuy nhiên, eGFR có thể ước tính quá mức chức năng thận so với Clcr ở một số bệnh nhân hoặc một số trường hợp. Việc ước tính cao hơn có thể dẫn đến bệnh nhân dùng thuốc liều cao hơn khuyến cáo với các thuốc cần hiệu chỉnh liều theo chức năng thận.

 

Khuyến cáo cán bộ y tế

– MHRA đã nhận được các báo cáo và thắc mắc liên quan đến lựa chọn công thức ước tính chức năng thận khi kê đơn thuốc cho bệnh nhân suy thận

– Với hầu hết các thuốc và hầu hết người lớn trưởng thành với cân nặng và chiều cao trung bình, nên dùng eGFR để xác định cần hiệu chỉnh liều hay không

– Độ thanh thải creatinin nên tính toán dựa vào công thức Cockcroft-Gault để xác định hiệu chỉnh liều với các thuốc trong các trường hợp sau:

+ Thuốc chống đông đường uống tác dụng trực tiếp (DOACs)

+ Bệnh nhân dùng thuốc có độc tính trên thận (ví dụ vancomycin và amphotericin B)

+ Bệnh nhân có BMI < 18 kg/m2 hoặc > 40 kg/m2

+ Bệnh nhân dùng các thuốc thải trừ chủ yếu qua thận và có khoảng điều trị hẹp như digoxin và sobatol

– Khi cần thiết hiệu chỉnh liều dựa vào Clcr và không có hướng dẫn trong chuyên luận của BNF, cần tham khảo Tóm tắt đặc tính sản phẩm

– Đánh giá lại chức năng thận và liều thuốc trong trường hợp eGFR và/hoặc Clcr thay đổi nhanh, ví dụ trong trường hợp bệnh nhân bị tổn thương thận cấp

 

Nguồn: https://www.gov.uk/drug-safety-update/prescribing-medicines-in-renal-impairment-using-the-appropriate-estimate-of-renal-function-to-avoid-the-risk-of-adverse-drug-reactions

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến