Câu gián tiếp (Reported speech) là gì? Cách dùng câu gián tiếp

Câu gián tiếp (Reported speech) là câu diễn đạt lại ý của người nói mà không cần chính xác từng từ.

Cả câu trực tiếp và câu gián tiếp luôn bắt đầu bằng một mệnh đề tường thuật, giống như lời dẫn. Theo sau là mệnh đề được tường thuật hoặc nội dung được thuật lại.

Mệnh đề được tường thuật được đặt trong dấu ngoặc kép, nhắc lại chính xác từng từ đã được nói trước đó

Trong câu gián tiếp tường có thêm từ that để nối giữa hai mệnh đề. Mệnh đề được tường thuật sẽ không có dấu ngoặc kép và không cần thuật lại chính xác từng từ

– Câu ví dụ: Morgan Stark says “I love you 3000” with Iron Man

➔  Morgan Stark said that she loved Iron Man 3000

1. Các bước chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp (Reported speech)

Bước 1: Xác định từ tường thuật

Trong câu tường thuật, ta thường dùng 2 từ tường thuật chính:

“told”: Bắt buộc dùng khi chúng ta thuật lại rằng Nam nói với một người thứ ba khác.

“said”: Thuật lại khi không nhắc đến người thứ 3.

– Câu ví dụ: Nam told me: “My girlfriend will come here to visit me tomorrow”

➔  Nam told me that my girlfriend would come there to visit me the following day

Ngoài ra còn các từ tường thuật khác: asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không sử dụng cấu trúc giống said that

Lưu ý: Có thể có “that” hoặc không có “that” trong câu gián tiếp

– Câu ví dụ: Morgan Stark says “I love you 3000” with Iron Man

➔  Morgan Stark said she loved Iron Man 3000

Bước 2: Lùi thì của động từ trong câu tường thuật về quá khứ

Động từ trong câu sẽ được lùi về thì quá khứ 1 thì so với thời điểm nói. Tổng quát như sau:

Thì trong câu trực tiếp
Thì trong câu gián tiếp

Hiện tại đơn/ tiếp diễn/  hoàn thành
Quá khứ đơn/ tiếp diễn/ hoàn thành

Quá khứ đơn
Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành
Quá khứ hoàn thành

Tương lai đơn
Tương lai trong quá khứ

Tương lai gần (am/is/are + going to V)
was/ were going to V

will (các thì tương lai)
would

Shall/ Can / May
Should / Could/ Might

Should / Could/ Might/ Would/ Must
Giữ nguyên

Bước 3: Đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

Khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang gián tiếp, ta cũng cần lưu ý thay đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu trong mệnh đề được tường thuật tương ứng

Câu trực tiếp
Câu gián tiếp

I
She/ he

We
They

You (số ít) / you (số nhiều)
I, he, she/ they

Us
Them

Our
Their

Myself
Himself / herself

Yourself
Himself / herself / myself

Ourselves
Themselves

My
His/ Her

Me
Him/ Her

Your (số ít) / your (số nhiều)
His, her, my / Their

Our
Their

Mine
His/ hers

Yours (số ít)/ Yours (số nhiều)
His, her, mine/ Theirs

Us
Them

Our
Their

Bước 4: Đổi cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn

Thời gian, địa điểm không còn xảy ra ở thời điểm tường thuật nữa nên câu gián tiếp sẽ thay đổi. Một số cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn cần thay đổi như sau:

Câu trực tiếp
Câu gián tiếp

Here
There

Now
Then

Today/ tonight
That day/ That night

Yesterday
The previous day, the day before

Tomorrow
The following day, the next day

Ago
Before

Last (week)
The previous week, the week before

Next (week)
The following week, the next week

This
That

These
Those

2. Chuyển đổi các loại câu trực tiếp sang câu gián tiếp (Reported speech)

Khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp sẽ có 3 loại chính sau: dạng câu trần thuật, câu hỏi và câu mệnh lệnh

a) Câu gián tiếp với dạng trần thuật

– Câu ví dụ: Nam told me: “My girlfriend will come here to visit me tomorrow”

➔  Nam told me that his girlfriend would come there to visit him the following day

b) Câu gián tiếp dạng câu hỏi

Với câu hỏi, ta có thể sử dụng các động từ sau: asked, wondered, wanted to know

– Câu hỏi dạng Yes/ No

Khi đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp với câu tường thuật dạng yes/ no, ta cần:

Bước 1: Thêm if hoặc whether trước câu hỏi

Bước 2: Đổi lại vị trí của chủ ngữ và động từ trong câu

– Câu ví dụ: “Are you hungry?” My mom asked

➔  My mom asked if I was hungry

– Câu hỏi dạng WH-

Ta có cấu trúc chung cho câu gián tiếp dạng câu hỏi WH-

S + asked/ wondered/ wanted to know + WH + S +V…

– Câu ví dụ: “How is the weather?” Lan asked

➔  Lan asked how the weather was

c) Câu gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu cầu

Khi yêu cầu một mệnh lệnh với ai đó, trong câu gián tiếp sẽ sử dụng các dạng động từ sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,…

– Cấu trúc chung cho câu gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu cầu

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O +(not) + to V…

Hoặc

S + ordered + somebody + to do something

– Câu ví dụ: “Open the door, please”, he said

➔  He told me to open the door

3. Một số dạng đặc biệt khác của câu gián tiếp (Reported speech):

Dạng shall/ would dùng để diễn tả đề nghị, lời mời
– Câu ví dụ: “Shall I bring you a cup of coffee?” Nam asked

➔  Nam offered to bring me a cup of coffee

Dạng will/ would/ can/could dùng để diễn tả sự yêu cầu lịch sự
– Câu ví dụ: Nam asked me: “Can you open the door for me?”

➔  Nam asked me to open the door for him

Dạng câu cảm thán:
– Câu ví dụ: “What an interesting novel!”

She said

➔  She exclaimed that the novel was interesting

4. Bài tập câu gián tiếp (Reported speech)

Hoàn thành các câu trong bài câu tường thuật.

 1. “Where is my umbrella?” she asked.

➔  She asked……………………………………… ………………….

 1. “How are you?” Martin asked us.

➔  Martin asked us………………………………………… ……………….

 1. He asked, “Do I have to do it?”

➔  He asked……………………………………… ………………….

 1. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

➔  The mother asked her daughter…………………………………… …………………….

 1. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.

➔  She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..

5. Đáp án

 1. She asked where her umbrella was.
 2. Martin asked us how we were.
 3. He asked if he had to do it.
 4. The mother asked her daughter where she had been.
 5. She asked her boyfriend which dress he liked best.

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh

Câu gián tiếp (Reported speech) là một trong những ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Đây là những kiến thức đầu tiên để bạn xây dựng vững chắc nền tảng tiếng Anh của mình.

Qua những ví dụ đơn giản sau, ACET hy vọng sẽ giúp bạn hiểu, bổ sung thêm kiến thức về câu gián tiếp.

Trong tiếng Anh, ngoài câu gián tiếp (Reported speech) còn có câu trực tiếp (Direct speech).

Đôi khi bạn sẽ cảm thấy bối rối, khó phân biệt giữa câu gián tiếp và câu trực tiếp. Nhưng bạn cần phải nắm chắc những kiến thức cơ bản mới có thể bắt đầu học cao hơn như Luyện thi IELTS, Anh ngữ học thuật.

Vì thế, bạn có thể đăng ký khóa học, ưu đãi phù hợp cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh tại ACET

Link đăng ký kiểm tra: https://acet.edu.vn/ae-c

Chương trình học Anh ngữ học thuật – luyện thi IELTS của ACET:

1. Anh ngữ học thuật (Academic English)

Chương trình Anh ngữ Học thuật (Academic English – tiếng Anh du học và dự bị đại học) nhằm trang bị cho học viên nền tảng tiếng Anh và kỹ năng học tập tại môi trường đại học.

Ngoài luyện tập thành thạo 4 kỹ năng cần thiết trong IELTS, học viên còn được nâng cao khả năng tự học, thuyết trình, tư duy phản biện, nghe giảng, ghi chú, đọc tài luyện, viết luận và báo cáo…

Chương trình Anh ngữ học thuật tại ACET không hướng các bạn theo lối học máy móc, luyện đề mẫu có sẵn một cách khuôn khổ mà là xây dựng phản xạ, trình độ thật sự với tiếng Anh.

Bạn có thể vận dụng vào môi trường Đại học Quốc Tế và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

Tùy vào cấp độ đã hoàn tất, học viên sẽ được liên thông vào chương trình Cao đẳng, Dự bị Đại học của UTS Insearch và cơ hội chuyển tiếp vào nhiều trường Đại học tại Úc.

2. Tiếng Anh dành cho THCS (First Steps)

Chương trình Anh ngữ First Step được thiết kế dành riêng cho học viên ở lứa tuổi Trung học Cơ Sở (11-15 tuổi).

Học viên sẽ được xây dựng nền tảng Anh ngữ Tổng quát và Anh ngữ Học thuật. Từ đó, các bạn sẽ dần hoàn thiện 4 kỹ năng quan trọng là: Nghe – Viết – Đọc – Nói để thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế.

Đặc biệt, chương trình First Step còn có khóa luyện thi IELTS chuyên sâu dành cho học viên ở độ tuổi THCS (IELTS for Teens). Các bạn sẽ được trang bị các kỹ năng tiếng Anh quan trọng và chiến lược làm bài thi IELTS một cách hiệu quả để đạt thang điểm từ 6.5 – 7.5.

Tại sao nên chọn ACET?

 • 15 năm kinh nghiệm đào tạo độc quyền về Anh ngữ Học thuật theo tiêu chuẩn Úc
 • Giáo trình Anh ngữ học thuật độc quyền được thiết kế và cập nhật bởi Học viện Ngôn ngữ UTS Insearch – Trường đại học Công nghệ Sydney
 • Trực thuộc tổ chức giáo dục quốc tế IDP Education – nhà đồng sở hữu kỳ thi IELTS
 • 80% học viên đạt IELTS 6.0+ trở lên
 • Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế (TESOL, CELTA,…) có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm đào tạo Anh ngữ và luyện thi IELTS
 • Cơ hội nhận được học bổng và lộ trình chuyển tiếp tới 63 trường đại học hàng đầu Anh – Úc – Mỹ – New Zealand – Singapore

ACET – Australian Centre for Education and Training