Câu hỏi thường gặp | CoinMarketCap

Giá được tính như thế nào đối với đa dạng các loại tiền điện tử?

Vui lòng tham khảo mục Tiên chí Danh sách của phương pháp luận cho thông tin chi tiết trên chủ đề này.

“Vốn Hóa Thị Trường ” là gì và nó được tính như thế nào?

Vốn Hóa Thị Trường là cách để xếp hạng kích cỡ tương đối của một loại tiền điện tử. Nó được tính bằng cách nhân Giá với ” Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông .

Vốn Hóa Thị Trường = Giá X Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông.

Sự khác nhau giữa “Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông”, “Tổng Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông”, và “Lượng Đồng Tiền Tối Đa Đang Lưu Thông” là gì?

Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông là phép xấp xỉ tối ưu của các đồng coin đang lưu thông trên thị trường và trong tay của công chúng.
Tổng Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông là tổng số lượng coin đang tồn tại ngay bây giờ (trừ các coin đã bị cháy có xác nhận).
Lượng Đồng Tiền Tối Đa Đang Lưu Thông là phép xấp xỉ tối ưu của số lượng tối đa của các đồng coin mà chúng sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử.

Tại sao Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thôngđược sử dụng để quyết định vốn hóa thị trường thay vì Tổng Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông ?

Chúng tôi đã phát hiện rằng Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thônglà một chuẩn đo tốt hơn nhiều trong việc xác định vốn hóa thị trường. Các đồng coin bị khóa, được dự trữ, hoặc không thể được bán trên thị trường giao dịch công khai là những đồng coin không thể ảnh hưởng đến giá và vì vậy cũng sẽ không được phép ảnh hưởng đến vốn hóa thị trường. Phương pháp sử dụng Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông tương tự với phương pháp sử dụng cổ phiếu tự do giao dịchđể xác định vốn hóa thị trường của các công ty theo cách đầu tư theo kiểu truyền thống.

Sự khác nhau giữa một “Đồng Coin” và một “Token” là gì?

Một Đồng Coin là một loại tiền điện tử có thể vận hành độc lập.

“”Một Token là một loại tiền điện tử phụ thuộc vào một loại tiền điện tử khác như một nền tảng để vận hành. Hãy kiểm tra các niêm yết của các token điện tử để xem được danh sách của các token và nền tảng tương ứng của chúng.

Các tiêu chuẩn của một loại tiền điện tử hoặc trao đổi là gì để được niêm yết trên CoinMarketCap?

Vui lòng tham khảo mục Tiên chí Danh sách của phương pháp luận cho thông tin chi tiết trên chủ đề này.

Tại sao các thị trường không có phí lại không bao gồm giá trung bình và tổng khối lượng mua bán?

Khi không có phí được thu tại phiên giao dịch, thì một giao dịch viên (hay là bot) có thể tự mình mua bán tới lui và tạo ra nhiều khối lượng “giả” mà không bị phạt. Chúng tôi không thể xác định đượcbao nhiêu khối lượng là giả, nên đã loại trừ hoàn toàn nó ra khỏi các tính toán.

Tại sao tôi không còn thấy các liên kết tiếp thị liên kết cho các Sàn giao dịch trên CoinMarketCap?

Chúng tôi đã ngừng Chương trình tiếp thị liên kết vì lý do tuân thủ. Do đó, các liên kết tiếp thị liên kết đến tất cả các sàn giao dịch tham gia Chương trình tiếp thị liên kết đã bị xóa.

Làm sao tôi mua được tiền điện tử?

CoinMarketCap báo cáo về các hoạt động mua bán của hàng ngàn các thị trường nhưng không trực tiếp bán bất kỳ loại tiền điện tử nào. Cách tốt nhất để tìm cách mua là tìm thêm các phần thị trường của tiền điện tử ví dụ để tìm nơi mua Bitcoin bạn có thể xem ở phần thị trường của Bitcoin

Trang web dựa theo múi giờ nào?

Dữ liệu được thu thập, ghi chép và báo cáo theo Thời Gian Quốc Tế UTC, trừ khi có quy định khác.

Tại thời điểm nào những thay đổi 24 giờ % đã được thay đổi?

Dựa vào thời điểm hiện tại nó sẽ xoay quanh một chu kỳ 24h.

Tại sao bạn lại niêm yết [thêm vào một loại tiền điện tử ngẫu nhiên]? Nó rõ ràng là gian lận!

Gần như tất cả các đồng tiền ảo đều được coi là lừa đảo trong một thời điểm nào đó. Chúng tôi không có nhiệm vụ đánh giá các tiêu chuẩn của bất kỳ đồng tiền ảo nào, nhưng chúng tôi cung cấp những công cụ tốt nhất để giúp bạn tự ra quyết định. Miễn là đồng tiền đó đáp ứng các điều kiện niêm yết, nó sẽ được phép xuất hiện trên trang này.

Tại sao bạn lại không niêm yết [thêm vào một loại tiền ảo ngẫu nhiên]?

Trong khi chúng tôi đang cố gắng thêm mọi tiền điện tử đơn trong thế giới, thực sự không thể liệt kê mọi thứ. Liệt kê tiền điện tử là một quy trình thủ công lớn tống thời gian và nguồn tài nguyên để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu. Vui lòng tham khảo mục Tiêu chí Liệt kê của phương pháp luận cho các thông tin chi tiết trên chủ đề này.

Bạn có cung cấp Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng cho dữ liệu của bạn không?

Có! Hãy khám phá API CoinMaketCap.

Tôi có được phép sử dụng nội dung (ảnh màn hình, dữ liệu, biểu đồ, v.v…) cho một trong những dự án cá nhân và/ hoặc mục đích thương mại được không?

Bạn có thể sử dụng nội dung để đưa vào các báo cáo hàn lâm hay báo chí miễn phí bạn trích dẫn nguồn tới coinmakercap.com. Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụngđể biết thông tin về trang web.

Vì sao đôi lúc xuất hiện một dấu hỏi về tổng số tiền đang lưu hành và tổng vốn hóa thị trường của một loại tiền ảo?

Để đảm bảo xếp hạng tổng vốn hóa chính xác của thị trường, chúng tôi làm việc sát sao với các đội và những nhà phát triển để cung cấp các thông tin về công nghệ blockchain tương ứng. Nếu có dấu hỏi xuất hiện, có nghĩa là chúng tôi chưa xác minh đủ về tổng số tiền đang lưu hành và mức vốn hóa thị trường tương ứng.