Câu Hỏi Thường Gặp về Giao Dịch Tiền Ảo | Internal Revenue Service

Vào năm 2014, IRS đã ban hành Thông Báo 2014-21, 2014-16 I.R.B. 938 (tiếng Anh)PDF giảng giải rằng tiền ảo được coi là tài sản cho mục đích về thuế thu nhập Liên Bang và sản xuất ví dụ về cách ứng dụng những nguyên tắc thuế lâu đời cho những giao dịch liên quan tới tài sản đối với tiền ảo. Những nghi vấn thường gặp (“FAQ”) bên dưới cho biết thêm về những ví dụ được sản xuất trong Thông Báo 2014-21 và ứng dụng chính những nguyên tắc thuế lâu đời đó cho những tình huống bổ sung.

Góp ý về những Câu Hỏi Thường Gặp này với thể được gửi qua email điện tử tới Notice.Comments@irscounsel.treas.gov. Email phải với ghi “FAQs on Virtual Currency” (“Câu Hỏi Thường Gặp Về Tiền Ảo”) trong dòng chủ đề. Mọi góp ý được gửi từ phía công chúng sẽ với sẵn cho mọi người rà soát và sao chép toàn bộ.

Lưu ý: Trừ lúc với lưu ý khác, những Câu Hỏi Thường Gặp này chỉ ứng dụng cho những người đóng thuế nắm giữ tiền ảo dưới dạng tài sản vốn. Để biết thêm thông tin về khái niệm tài sản vốn, ví dụ về tài sản vốn là gì và ko là gì, cũng như việc xử lý thuế đối với những giao dịch tài sản nói chung, xem Ấn Phẩm 544, Bán và Những Hình Thức Thanh Lý Tài Sản Khác (tiếng Anh).