Cấu trúc Advise đầy đủ nhất – Phân biệt Advise với Advice – Thành Tây

Trong tiếng Anh, cấu trúc Advise được sử dụng phổ biến khi ai đó muốn đưa ra lời khuyên. Để giúp các bạn hiểu rõ và sử dụng thành thạo cấu trúc Advise, thanhtay.edu.vn sẽ tổng hợp cấu trúc Advise và phân biệt Advise với Advice đầy đủ nhất.

Advise là một ngoại động từ trong tiếng Anh, mang nghĩa là “khuyên, khuyên bảo”.

Ví dụ:

Công thức: S + advise + that + S + (should) + V

Lưu ý: dù có động từ khiếm khuyết should hay không, động từ luôn ở dạng nguyên thể.

Ví dụ:

Công thức: S + advise + O + to V hoặc S + advise + O + not to V

Ví dụ:

Against là một giới từ nên theo sau đó là động từ dạng V-ing.

Công thức: S + advise + O + against + V-ing

Ví dụ:

Cấu trúc Advise on/ about mang nghĩa đưa ra lời khuyên về một chủ đề, lĩnh vực mà bạn có kiến thức hoặc kỹ năng đặc biệt.

Công thức: S + advise + (O) + on/about + N

Ví dụ:

Cấu trúc Advise rất phổ biến trong các bài tập viết lại câu. Dưới đây là các cấu trúc viết lại câu với Advise trong tiếng Anh.

Được viết lại dưới dạng: S + advise + somebody + (not) + to V (nguyên mẫu) + something…

Ví dụ:

Có nhiều bạn thường nhầm lẫn giữa Advise và Advice vì hai từ có cách đọc gần giống nhau. Tuy nhiên, không khó để phân biệt Advise và Advice, chỉ đơn giản là Advise là động từ, còn Advice là danh từ.

Cấu trúc advice thường hay gặp: S + give + O + advice

Ví dụ:

Ngoài cách dùng cấu trúc Advice với nghĩa là “đưa lời khuyên cho ai đó” thì chúng ta còn có thể dùng trong một số ngữ cảnh như sau.

Một cách khác để phân biệt Advice và Advise khi luyện nghe tiếng Anh là phần đuôi “-ice” của “advice” được phát âm là /s/ giống như “ice”, trong khi đuôi “-ise” của “advise” được phát âm là /z/, giống như “realize”.

5. Bài tập với cấu trúc Advise