Cấu trúc Asked – Chi tiết công thức và bài tập ứng dụng

Trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, người học thường xuyên phải đưa ra những câu hỏi. Các câu hỏi trực tiếp là dạng được sử dụng nhiều nhất và khá dễ dàng. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp chúng ta cần tường thuật lại câu hỏi của người khác nhằm mô tả một sự kiện hoặc hành động đã xảy ra. Ở mảng này một số người học còn có sự nhầm lẫn gây ra những lỗi sai không đáng có.

Bài viết sau sẽ phân tích cách đặt câu hỏi gián tiếp sử dụng cấu trúc Asked, đưa ví dụ và có một số câu hỏi vận dụng.

KeyTakeaways

 • Công thức Asked ở câu hỏi dạng Yes/No question: sử dụng If/whether đứng trước mệnh đề, chuyển câu thành dạng khẳng định và lùi thì.

 • Cấu trúc Asked ở câu hỏi Wh-questions: giữ nguyên Wh-questions, chuyển câu thành dạng khẳng định và lùi thì.

 • Cấu trúc Asked ở dạng câu mệnh lệnh

  • Ask for được dùng để hỏi xin một thứ nào đó

  • Ask to được dùng để nhờ (yêu cầu) ai làm gì/không làm gì

Các cấu trúc Asked trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, các cấu trúc với Asked là loại cấu trúc câu tường thuật có cách sử dụng khác nhau tương ứng với từng loại câu hỏi trực tiếp. Để thấy được sự khác biệt này, bài viết sẽ phân loại cấu trúc Asked ở 3 dạng và phân tích chúng.
image-alt

Cấu trúc Asked ở câu hỏi dạng Yes/No question

Cấu trúc câu gián tiếp:

S + asked + O(sb) + if/whether + Clause

Ví dụ:

 • “Would you like some juice?”, I asked.  

→ I asked her if she liked some juice.

(Tôi hỏi cô ấy có muốn uống nước trái cây không.)

 • “Are there any lunch specials?”, I asked.

→ I asked the waitress if there are any lunch specials.

(Tôi hỏi nhân viên phục vụ xem bữa trưa có suất đặc biệt không.)

 • “Have you all finished your homework?”, the teacher asked.

The teacher asked the class if everyone had finished the homework.

(Cô giáo hỏi cả lớp xem mọi người đã làm xong bài tập chưa.)

Lưu ý: Khi có nhiều hơn 2 phương án trong câu hỏi thường sử dụng ‘whether’ thay vì ’if’. Ví dụ:

 • The director asked me whether the company should change its managers, or its policies, or both.

(Giám đốc hỏi tôi liệu công ty nên thay đổi người quản lý, hay các chính sách, hay cả hai.)

Với câu hỏi có 2 phương án, có thể dùng ‘or not’ theo sau ‘if/whether’. Với ‘whether’ có thể đặt ‘or not’ ở ngay đằng sau hoặc ở cuối câu, với ‘if’ thì ‘or not’ chỉ có thể đặt ở cuối câu.

 • “Did she end up going or not?”, he asked me.  

→ He asked me if she ended up going or not.

→ He asked me whether she ended up going or not.

→ He asked me whether or not she ended up going.

(Anh ta hỏi tôi cuối cùng cô ấy có đi hay không.)

 • “Can your father drive or not?”, she asked.

→ She asked me if my father could drive or not.

→ She asked me whether my father could drive or not.

→ She asked me whether or not my father could drive.

(Cô ấy hỏi liệu bố tôi có thể lái xe hay không.)

Cấu trúc Asked ở câu hỏi Wh-questions

Cấu trúc câu gián tiếp:

S + asked + O(sb) + Wh-question (who, what, when, where, how, why …)

 • “Who made a mess of the house?” – I asked my kids.

I asked my kids who had made a mess of the house.

(Tôi hỏi bọn trẻ ai đã làm xáo trộn ngôi nhà.)

 • “What would you like to do this summer?” – she asked.

She asked me what I would like to do this summer.

(Cô ấy hỏi xem tôi muốn làm gì trong mùa hè này.)

 • Have you ever asked him why he doesn’t like to travel?

(Bạn đã bao giờ hỏi anh ấy tại sao anh ấy không thích đi du lịch chưa?)

Đọc thêm: Các từ đê hỏi trong tiếng Anh

Cấu trúc Asked ở dạng câu mệnh lệnh

Ask for được dùng để hỏi xin một thứ nào đó

Cấu trúc câu gián tiếp:

S + Asked + O(sb) + For + Noun

 • “Can I borrow a pencil?” – I asked my friend.

I asked my friend for a pencil.

(Tôi hỏi mượn bạn tôi một chiếc bút chì)

 • “I need your advice” – I told my mother.

I asked my mother for some advice.

(Tôi hỏi xin lời khuyên của mẹ)

 • She came to my doorstep and asked for a glass of water.

(Cô ấy đến trước cửa nhà tôi và xin một cốc nước)

Ask to được dùng để nhờ (yêu cầu) ai làm gì/không làm gì

Cấu trúc câu gián tiếp:

S + Asked + O(sb) + To + Verb

 • “Clean your room” – my mom demanded.

My mother asked me to clean my room.

(Mẹ yêu cầu tôi dọn dẹp phòng)

 • “Print out the report please” – said the director to his secretary.

The director asked his secretary to print out the report.

(Giám đốc yêu cầu thư ký in bản báo cáo)

 • “Please don’t make so much noise in the library” – said the librarian

The librarian asked us not to make so much noise in the library.

(Thủ thư yêu cầu chúng tôi không gây ồn trong thư viện)

Lưu ý: Không được dùng Ask to + O(sb)

Ví dụ:

Sai: I asked to my sister if she had any plans this weekend.

Đúng: I asked my sister if she had any plans this weekend.

(Tôi hỏi chị gái xem cuối tuần này chị có kế hoạch gì không)

Sai: The manager asked to everyone turn off their cell phones during the meeting.

Đúng: The manager asked everyone to turn off their cell phones during the meeting

(Người quản lý yêu cầu mọi người tắt điện thoại di động trong cuộc họp)

Bài tập cấu trúc Asked

Chuyển những câu sau sang dạng gián tiếp sử dụng cấu trúc asked:

 1. “Do you know her?” – asked his father.

 2. “Where is my jacket?” – asked Anna.

 3. Mrs Jones: “Would you like some more tea, Jane?”

 4. “Who is there?” – asked Mark

 5. “How are the lessons coming on?’” – inquired Danny

Gợi ý đáp án

 1. His father asked if he knew her.

 2. Anna asked where her jacket was.

 3. Mrs Jones asked Jane whether she wanted some more tea.

 4. Mark asked who was there.

 5. Danny asked how the lessons were coming on.

Tổng kết

Bài viết đã phân tích cách đặt câu hỏi gián tiếp sử dụng cấu trúc Asked, đưa ví dụ và có một số câu hỏi vận dụng cho người học. Việc hiểu rõ hơn về cấu trúc này sẽ giúp cho ngữ pháp tiếng Anh của người học trở nên chắc chắn hơn, tránh mắc phải những lỗi sai không đáng có. Hy vọng qua bài viết này, người học có thể ứng dụng tốt hơn kiến thức để có kết quả tốt nhất.