Cấu trúc It was not until: Ý nghĩa, công thức và cách sử dụng

It was not until là một cấu trúc ngữ pháp khá cơ bản và quen thuộc trong tiếng Anh. Tuy nhiên nhiều bạn còn chưa nắm được các cách dùng của cấu trúc này dẫn việc sử dụng sai hoặc chưa chính xác.

Cấu trúc It was not until: Ý nghĩa, công thức và cách sử dụng

Cấu trúc It was not until: Ý nghĩa, công thức và cách sử dụng

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa, công thức, cách sử dụng và cách viết lại câu chính xác với cấu trúc It was not until, đồng thời hướng dẫn bạn cách phân biệt It was not until với Only When. Cùng theo dõi ngay nào.

1. Ý nghĩa của cấu trúc It was not until

Trước khi tìm hiểu về các công thức và cách sử dụng, các bạn hãy cùng IELTS LangGo tìm hiểu xem, cấu trúc It was not until thực sự mang ý nghĩa là gì nhé.

Giới từ until mang nghĩa là “cho đến khi”. Còn cụm từ not until sẽ được dịch là “mãi cho đến khi”. Khi đặt vào cấu trúc It was not until, ta có thể hiểu, cấu trúc này mang nghĩa “Mãi cho đến lúc…./ Đến tận khi….”

Ví dụ:

– It was not until 10pm that my mom called me. (Mãi đến 10h tối mẹ tôi mới gọi điện cho tôi.)

– It was not until today that he appeared. (Mãi đến hôm nay, anh mới xuất hiện.)

2. Công thức và cách sử dụng cấu trúc It was not until

Như đã giải thích ở trên, cấu trúc It was not until có nghĩa là “Mãi cho đến khi…” thường được theo sau bởi một từ, cụm từ hoặc mệnh đề chỉ thời gian, được sử dụng để nhấn mạnh thời điểm mà hành động xảy ra.

Công thức It was not until:

It was not until/ It is not until + time (word/phrase/clause) + that + S + V

<img alt="Công thức it was not until" src="/public/files/upload/default/images/web-SEO/LangGo-T7/cau-truc-it-was-not-until.jpg”/>

Công thức it was not until

Ví dụ:

 • It is not until this Sunday that the manager come back from Japan. (Mãi đến chủ nhật tuần này, người quản lý mới từ Nhật Bản trở về.)
 • It wasn’t until we found out that he told the truth. (Mãi đến khi chúng tôi phát hiện ra, anh ta mới chịu nói sự thật.)

3. Đảo ngữ với Not until

Bên cạnh cấu trúc It was not until trên, cấu trúc đảo ngữ với Not until cũng mang nghĩa tương tự và được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh.

Khi sử dụng cấu trúc đảo ngữ với not until, chúng ta bỏ It is/ It was ở đầu câu mà chỉ dùng Not until, giữ nguyên cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian sau until và đảo ngữ mệnh đề chính bằng cách mượn trợ động từ.

Công thức:

Not until + time + trợ động từ + S + Vinf

Ví dụ:

– Not until mid-2022 did Vietnam’s tourism begin to recover. (Phải đến giữa năm 2022, du lịch Việt Nam mới bắt đầu phục hồi.)

– Not until I explained did he calm down. (Mãi đến khi tôi giải thích, anh ấy mới bình tĩnh lại.)

4. Hướng dẫn viết lại câu với It was not until

Tiếp theo đây, LangGo sẽ chia sẻ cho các bạn hai dạng viết lại câu cần lưu ý đó là viết lại câu với It was not until và viết lại câu với dạng đảo ngữ với Not until.

Câu gốc: S + V (dạng phủ định) + until + time

Viết lại câu với It was not until/It is not until

Công thức:

It was not until/ It is not until + time + that + S + V

Khi viết lại câu với cấu trúc này, mệnh đề chỉ thời gian trong câu gốc (mệnh đề đứng sau until) sẽ được đưa về đứng sau cụm It was not until và mệnh đề chính (mệnh đề đứng trước until) phải được đưa về đứng sau “that”.

Đồng thời, mệnh đề chính trong câu gốc sẽ được chuyển từ dạng phủ định về dạng khẳng định trong câu viết lại.

Ví dụ:

 • Andy and Jimmy couldn’t solve the math problem until the teacher instructed. (Andy và Jimmy không thể giải được bài toán cho đến khi cô giáo hướng dẫn.)

=> It was not until the teacher instructed that Andy and Jimmy solved the math problem.

 • My mother didn’t talk to me until last night. (Mẹ tôi không nói chuyện với tôi cho đến tận đêm hôm qua.)

=> It was not until last night that my mother talked to me.

Hướng dẫn viết lại câu với It was not until

Hướng dẫn viết lại câu với It was not until

Viết lại câu với dạng đảo ngữ với Not until

Công thức viết lại câu với dạng đảo ngữ với Not until:

Not until + time + trợ động từ + S + Vinf

Như công thức ở trên, khi viết lại câu có cấu trúc It was not until về dạng đảo ngữ, chúng ta phải giữ nguyên mệnh đề chỉ thời gian sau until và viết lại mệnh đề chính bằng cách đảo trợ động từ lên đầu mệnh đề.

Ví dụ:

 • It was not until February 2022 that they met again. (Mãi đến tháng 2 năm 2022, bọn họ mới gặp lại nhau.)

=> Not until February 2022 did they meet again.

 • It was not until I met his mother that I learned about these secrets. (Mãi đến khi tôi gặp mẹ anh ấy tôi mới biết về những bí mật này.)

=> Not until I met his mother did I learn about these secrets.

5. Phân biệt It was not until với Only When

Trong tiếng Anh, cấu trúc Only when cũng mang nghĩa tương tự với cấu trúc It was not until là “chỉ đến khi”.

Công thức:

Only when + S + V + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ:

 • Only when I raised my voice did the children obey. (Chỉ khi tôi lớn tiếng, bọn trẻ mới vâng lời.)
 • Only when they left did I feel at ease. (Chỉ khi họ rời đi, tôi mới cảm thấy thanh thản.)

Phân biệt It was not until với Only When

Phân biệt It was not until với Only When

Để phân biệt cấu trúc it was not until và not until không hề khó, chúng ta chỉ cần ghi nhớ một vài lưu ý như sau:

 • Cấu trúc It was not until có thể được theo sau bởi một trạng từ, cụm từ hoặc cả mệnh đề hoàn chỉnh chỉ thời gian còn cấu trúc Only when thường chỉ theo sau bởi một mệnh đề hoàn chỉnh.
 • Mệnh đề chính trong câu chứa cấu trúc Only when luôn phải đảo ngữ còn cấu trúc It was not until thì không.

6. Bài tập cấu trúc It was not until

Để nắm chắc về cấu trúc It was not until, chúng ta cùng vận dụng ngay những kiến thức vừa học để làm các bài tập dưới đây nhé.

Bài 1: Điền đúng dạng của động từ vào chỗ trống

 1. It wasn’t until the meeting ended that Anna ………… (arrive)

 2. It wasn’t until this afternoon that they …….. out the plan. (send)

 3. It wasn’t until she …….. that we knew she was in danger. (scream)

 4. Only when the epidemic …… over will my life be able to be at peace. (be)

 5. Not until this morning did the rain ……. (stop)

Bài 2: Viết lại các câu sau sử dụng từ cho trước

 1. He did not submit his report until 4 pm today.

=> It was not until ………………………………………………….

 1. She didn’t get married until she was 30 years old.

=> Not until ………………………………………………….

 1. She will not return to Vietnam until the end of this year.

=> It is not until ………………………………………………….

 1. It wasn’t until the flight took off that he realized he didn’t have any documents.

=> Not until ………………………………………………….

 1. She didn’t stop until she convinced her boss.

=> Only when ………………………………………………….

 1. We can’t proceed until they agree.

=> Only when ………………………………………………….

 1. It was not until 1990 that the war in Vietnam really ended.

=> Not until ………………………………………………….

 1. I can’t rest assured until my father comes home.

=> It is not until ………………………………………………….

 1. They won’t leave until she pays them.

=> Only when ………………………………………………….

 1. I haven’t seen the baby’s face until today.

=> It is not until ………………………………………………….

Đáp án:

Bài 1:

 1. arrived

 2. sent

 3. screamed

 4. is

 5. stop

Bài 2:

 1. It was not until 4 pm today that he submitted his report.

 2. Not until she was 30 years old did she get married.

 3. It is not until this year’s end that she will return to Vietnam.

 4. Not until the flight took off did he realize he didn’t have any documents.

 5. Only when she convinced her boss did she stop.

 6. Only when they agree can we proceed.

 7. Not until 1990 did the war in Vietnam really end.

 8. It is not until my father comes home that I can rest assured.

 9. Only when she pays them will they leave.

 10. It is not until today that I haven’t seen the baby’s face.

Như vậy, trên đây là tất cả những điều cần biết về cấu trúc It was not until mà bạn cần biết. Hy vọng những chia sẻ này của IELTS LangGo đã giúp ích cho các bạn trong quá trình bổ sung ngữ pháp để phục vụ cho quá trình luyện thi IELTS.

Đừng quên theo dõi website của LangGo để học thêm nhiều kiến thức ngữ pháp IELTS bổ ích hơn nhé.