Cấu trúc Suggest: công thức, cách dùng & bài tập – IIE Việt Nam

Khi muốn đề nghị hoặc đưa ra ý kiến, bạn sẽ nghĩ ngay đến cấu trúc Suggest. Cấu trúc suggest thường xuyên sử dụng trong ngữ pháp Tiếng Anh. Đây là một động từ khá đặc biệt nên chúng ta cần nắm rõ lý thuyết để có thể sử dụng đúng cách không chỉ trong bài tập mà còn trong giao tiếp.

Cấu trúc Suggest: công thức, cách dùng

Suggest là gì? Khi nào dùng cấu trúc Suggest?

Suggest có nghĩa là gợi ý, đề nghị, đề xuất.

Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc Suggest trong những trường hợp sau:

 • Khi đưa ra một ý tưởng, kế hoạch cho người đối diện.

Ví dụ: John suggested a Chinese restaurant opposite the post office.

(John gợi ý một nhà hàng Trung Hoa đối diện bưu điện)

Ví dụ: I suggest go swimming this afternoon. (Tôi nghĩ là nên đi bơi vào trưa nay)

 • Khi thể hiện ý kiến không bằng lời nói trực tiếp, không có bằng chứng cụ thể.

Ví dụ: Anna’s attitude suggested her dislike of work. (Thái độ của Anna thể hiện sự không yêu thích của cô ta trong công việc)

 • Khi đề cử chức vụ cho ai đó.

Ví dụ: We suggest her for the team leader. (Chúng tôi để cử cô ấy làm trưởng nhóm)

 • Khi có một món đồ gợi ý nhớ đến hành động liên quan.

Ví dụ: The jacket suggests that Brian was at the scene of car accident.

(Chiếc áo khoác cho thấy Brian đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn xe hơi)

Cách dùng suggest

Suggest + Noun/Noun phrase

(Suggest + Danh từ / Cụm danh từ)

Đối với trường hợp này, danh từ / cụm danh từ đóng vai trò tân ngữ trong câu.

Ví dụ: Might I suggest your spaghetti with a red wine, sir? (Thưa Ngài, tôi gợi ý Ngài dùng mì Ý với rượu vang đỏ)

Ví dụ: Our boss suggests team building activities to all staffs in company.

(Sếp của chúng tôi đề xuất những hoạt động xây dựng đội nhóm cho tất cả nhân viên trong công ty)

Suggest + THAT – clause

(Suggest + Mệnh đề “THAT”)

Cách dùng Suggest sử dụng khi bạn muốn hướng đến cụ thể đối tượng nào đó, muốn cho người đó biết ý kiến của bạn hoặc muốn khuyên họ làm điều gì.

Mệnh đề “THAT” nghĩa là sau That sẽ là chủ từ + động từ.

Ví dụ: The doctor suggests that he does exercises regularly.

(Bác sĩ khuyên anh ta nên tập thể dục đều đặn)

 • Đối với dạng câu phủ định, chúng ta thêm

  NOT

  vào phía

  trước động từ

  của mệnh đề “that”

Ví dụ: Our parents suggest we not spend too much time playing games.

(Ba mẹ chúng tôi nói rằng chúng tôi không nên dành quá nhiều thời gian để chơi game)

 • Trong ngữ cảnh không trang trọng, chữ THAT có thể lược bỏ.

Ví dụ: It’s a wonderful morning. Tracy suggest (that) her parents go for a walk together.

(Thật là một buổi sáng tuyệt vời. Tracy đề nghị ba mẹ cùng nhau đi dạo)

Suggest + V-ing

Cấu trúc Suggest + V-ing được dùng khi đưa ra lời đề nghị nhưng không hướng đến đối tượng cụ thể nào. Cách dùng Suggest được dùng trong tình huống chung chung, không đề cập đến người thực hiện hành động.

Ví dụ: My father suggested planting the trees in our garden. (Ba tôi đề nghị trồng cây trong khu vườn của chúng tôi)

Ví dụ: Smith suggests watching movie in break time. (Smith đề nghị xem phim trong giờ giải lao)

Suggest + WH – question

WH – question là từ để hỏi. Cấu trúc Suggest + từ để hỏi (What, Where, Who, When, How) cũng thường được sử dụng trong Tiếng Anh.

Ví dụ: Could you suggest where I might be able to have dinner?

(Bạn có thể gợi ý cho tôi địa điểm để tôi có thể ăn tối được không?)

Ví dụ: Can anybody suggest how we have more partners next campaign?

(Có ai có gợi ý làm sao để chúng ta có thêm nhiều đối tác cho chiến dịch sắp tới không?)

Cách dùng Suggest

Lưu ý về cấu trúc Suggest

 • Không dùng to – infinitive sau “suggest”.

Ví dụ: I suggest to play soccer. (Tôi đề nghị chơi đá banh) (SAI)

Phải là: I suggest playing soccer. (ĐÚNG)

Hoặc là: I suggest that we play soccer. (ĐÚNG)

 • Không dùng các tân ngữ như you, us, me sau “suggest”, thay vào đó là cấu trúc

  Suggest + mệnh đề “THAT”

  như đã học phần trên.

 • Khi muốn giới thiệu cho ai đó cái gì, ta sẽ dùng cấu trúc “suggest something

  to

  somebody”.

Ví dụ: I like this restaurant and will suggest it to them. (Tôi thích nhà hàng này và tôi sẽ giới thiệu nó cho họ)

 • Khi cấu trúc suggest dùng ở thì quá khứ, có thể dùng

  “SHOULD”

  trong mệnh đề “THAT”.

Ví dụ: The doctor suggested that he should cut down on fat ingredients.

(Bác sĩ khuyên rằng anh ta nên cắt giảm các thành phần chất béo)

Cấu trúc Suggest tường thuật gián tiếp

Cấu trúc Suggest khi chuyển đổi từ câu tường thuật trực tiếp sang gián tiếp sẽ là:

S + suggested + V-ing = S + suggested + THAT + S + V-infinitive

Ví dụ: “Why don’t we go to the movie theater this weekend?”, Mary said. (Tường thuật trực tiếp)

(Mary nói: “Tại sao chúng ta không đi xem phim vào cuối tuần này nhỉ?”)

Khi chuyển sang câu tường thuật gián tiếp sử dụng cấu trúc suggest thì câu sẽ là:

Marry suggested that we go to the movie theater this weekend.

= Marry suggested going to the movie theater this weekend.

đặt câu cấu trúc suggest

Thành lập câu với cấu trúc Suggest

Để chuyển đổi câu với cấu trúc Suggest chúng ta sử dụng công thức sau:

Shall we / Why don’t we / Let’s + V-infinitive or What / How about + V-ing

= S + suggested + V-ing

Ví dụ: Let’s come to the party. (Hãy đến bữa tiệc)

Khi chuyển sang câu dùng với cấu trúc Suggest thì câu sẽ là:

I suggested coming to party.

✅ Xem thêm: Bảng động từ bất quy tắc

Bài tập cấu trúc Suggest

Một số bài tập Suggest cơ bản dành cho học sinh tham khảo và thực hành.

Bài tập 1: Chọn câu đúng

1) My mother suggested I……..harder for next exam.

A. studying           B. study           C. studies

2) Our team leader suggested……….on time.

A. be                    B. to be           C. being

3) Jane suggests they…………meeting every month.

A. have                 B. should have                 C. Both are correct

4) Carol suggests that I……….badminton to be more healthy.

A. should play             B. plays                  C. playing

5) It’s cold outside. They suggest……….the door.

A. close                    B. to close                  C. closing

Bài tập 2: Viết lại câu với cấu trúc Suggest

1) “Why don’t you book a flight on website?”, said Tom.

Tom suggested……………………………………………

2) “I would learn that course if I were you”, said Hana.

Hana suggested……………………………………………

3) “Let’s eat more vegetable”, my mom said.

My mom suggested……………………………………….

4) “How about having a picnic?”, Nicky asked.

Nicky suggested……………………………………………

5) William is leaving his house. (lock door/carefully)

I suggest……………………………………………………

Đáp án:

Bài tập 1: 1B 2C 3C 4A 5C

Bài tập 2:

1) Tom suggested I book a flight on website.

2) Hanna suggested I (should) learn that course.

3) My mom suggested I should eat more vegetable.

4) Nicky suggested having a picnic.

5) I suggest (that) William lock his house’s door carefully.

Cấu trúc Suggest là 1 dạng khá đặc biệt trong Tiếng Anh, với rất nhiều cách dùng và cấu trúc khác nhau. Qua bài học ngày hôm nay của IIE Việt Nam, các bạn sẽ không còn lo lắng khi gặp hay sử dụng Suggest trong bài tập hoặc giao tiếp.

Ngữ Pháp –