Chi phí cơ hội là gì? Cách xác định chi phí cơ hội

Mức giá thời cơ là gì?

Trong kinh tế học, tầm giá thời cơ (tiếng Anh là Alternative Price, viết tắt là OC) được hiểu là tầm giá đại diện cho những tiện lợi mà một cá nhân, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp bỏ lỡ lúc lựa sắm phương án này thay vì lựa sắm phương án khác.

Hiểu một cách đơn thuần, tầm giá thời cơ là khái niệm phản ánh tầm giá sử dụng những nguồn lực khan hiếm vào việc gia công hàng hóa hoặc dịch vụ bằng giá trị của những thời cơ bị bỏ qua.

Trong hoạt động kinh doanh, dù báo cáo tài chính ko hiển thị tầm giá thời cơ nhưng những chủ doanh nghiệp vẫn với thể sử dụng tầm giá thời cơ để đưa ra quyết định lúc với nhiều sự lựa sắm.

Ví dụ: Khách hàng A với 100 triệu đồng, nếu khách hàng này sắm gửi nhà băng lãi 7 triệu đồng mỗi năm còn nếu đầu tư vào vàng thì lãi 10 triệu mỗi năm. Lúc khách hàng A quyết định đầu tư vào vàng thì tầm giá thời cơ là 7 triệu và lãi thực nhận của khách hàng này là 3 triệu chứ ko phải là 10 triệu.

Chi phí cơ hội

Mức giá thời cơ là gì?

Cách xác định tầm giá thời cơ

Mức giá thời cơ được xác định bằng công thức sau:

OC = FO – CO

Trong đó :

  • OC (Alternative value): Mức giá thời cơ
  • FO (Return on finest foregone possibility): Lợi nhuận của lựa sắm quyến rũ nhất
  • CO (Return on chosen possibility): Lợi nhuận của lựa sắm được sắm

Để hiểu rõ hơn về cách xác định tầm giá thời cơ, bạn với thể theo dõi ví dụ minh họa sau:

Một nhà đầu tư B với dự kiến đầu tư 200.000 USD. Nhà đầu tư này đang cân nhắc lựa sắm giữa 2 phương án:

  • Phương án 1: Đầu tư 200.000 USD vào thị trường chứng khoán, lợi nhuận ước tính 12%/năm. Với phương án này nhà đầu tư B với thể kiếm được 24.000 USD.
  • Phương án 2: Đầu tư trang thiết bị gia công mới (tài sản nhất thiết). Phương án này giúp nhà đầu tư B kiếm thêm được 10% lợi nhuận, cụ thể là 20.000 USD.

Nếu nhà đầu tư B lựa sắm phương án 2 thì tầm giá thời cơ sẽ được tính như sau:

OC = FO – CO = 24.000 – 20.000 = 4.000 (USD)

Cách xác định chi phí cơ hội

Xác định tầm giá thời cơ trong kinh doanh với vai trò quan yếu

Phân biệt sự khác nhau giữa tầm giá thời cơ và tầm giá chìm

Trong hoạt động kinh doanh, tầm giá thời cơ và tầm giá chìm là hai khái niệm được ưa chuộng và xác định. Cả hai loại tầm giá này đều với những liên quan nhất định tới những quyết định kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, tầm giá thời cơ và tầm giá chìm với những điểm khác nhau cơ bản, cùng phân biệt khía cạnh qua bảng sau đây:

Tiêu chí phân biệt Mức giá thời cơ Mức giá chìm Thực chất

– Mức giá thời cơ ko phải khoản thực chi.

– Mức giá thời cơ là tiện lợi bị bỏ lỡ lúc thực hiện phương án này thay vì một phương án khác.

Mức giá chìm là tầm giá thực tế đã chi ra và ko thể thu hồi dù cho bạn lựa sắm phương án nào. Tác động tới quyết định đầu tư Mức giá thời cơ luôn được những doanh nghiệp tính tới lúc đưa ra những quyết định đầu tư. Do thực chất là tầm giá ko thể thu hồi được nên tầm giá chìm thường được loại ra lúc xem xét những quyết định kinh tế, đầu tư trong tương lai

Trả lời những câu hỏi liên quan tới tầm giá thời cơ

Mức giá thời cơ của vốn là gì?

Mức giá thời cơ của vốn hay tầm giá thời cơ vốn của doanh nghiệp được hiểu là số tiền lẽ ra doanh nghiệp với thể nhận được với phương án sử dụng tốt nhất tiếp theo so với phương án được thực hiện.

Trong hoạt động kinh doanh nói chung và trong việc kiểm tra tính kinh tế của những dự án đầu tư nói riêng, việc xác định tầm giá thời cơ vốn của doanh nghiệp với ý nghĩa rất to.

Mức giá thời cơ của một hàng hóa là gì?

Mức giá thời cơ của một hàng hóa được hiểu là số lượng hàng hóa khác phải hy sinh để với thêm một đơn vị hàng hóa đó.

Mức giá thời cơ tăng dần là gì?

Mức giá thời cơ tăng dần là một quy luật, tiếng Anh được gọi là The regulation of accelerating alternative value.

Theo quy luật tầm giá thời cơ tăng dần, lúc bạn đổ ngày càng nhiều nguồn lực hạn chế vào một hoạt động, tầm giá thời cơ của bạn sẽ tăng lên theo mỗi “đơn vị” nguồn lực thêm vào.

Ví dụ: Liên hệ bạn với 5 viên chức làm việc, một thời kì sau bạn chuyển 1 viên chức vào làm việc trong kho. Lúc này đồng nghĩa với việc bạn đã mất đi một ít doanh số. Nếu chuyển thêm 2 viên chức, địa chỉ sẽ mất nhiều doanh số hơn so với viên chức thứ nhất.

Điều này với tức là với mỗi một viên chức mà địa chỉ chuyển đi, địa chỉ sẽ mất một khoản doanh số bán hàng to hơn. Lý do là những viên chức còn lại sẽ phải chịu sức ép công việc nhiều hơn khiến cho họ ko thể làm tốt công việc được giao như thông thường.

Mức giá thời cơ với vai trò quan yếu, liên quan tới những quyết định kinh tế trong kinh doanh. Hy vọng qua đây bạn đã hiểu rõ về tầm giá thời cơ, cách xác định tầm giá thời cơ để từ đó với những quyết định đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Leave a Reply