Có được trừ thuế khoản chi bằng thẻ tín dụng cá nhân?

Resize%20of%20a2
Chứng từ trả tiền ko sử dụng tiền mặt gồm chứng từ trả tiền qua nhà băng và chứng từ trả tiền ko sử dụng tiền mặt khác

Chi nhánh Tổ chức CP Khoa học truyền thông online Mediaz sẽ trả tiền lại cho người lao động trải qua chuyển kh oản từ thông tin tài khoản của Tổ chức vào thông tin tài khoản của tư nhân và hình thức trả tiền này được pháp luật trong quyết định hành động về việc chuyển nhượng ủy quyền của Tổ chức cho tư nhân, đồng thời những khoản chi nêu trên với rất đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng tỏ nhà cung cấp được sử dụng cho hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp, gồm :
– Hoá đơn sắm sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp mang tên và mã số thuế của Tổ chức do nhà sản xuất phát hành .

– Hồ sơ liên quan tới việc ủy quyền của Tổ chức cho tư nhân trả tiền với nhà cung cấp và trả tiền lại với Tổ chức.

– Chứng từ chuyển tiền từ thông tin tài khoản tư nhân cho nhà cung ứng .
– Chứng từ chuyển tiền từ thông tin tài khoản nhà băng nhà nước của Tổ chức cho tư nhân .
Qua Hệ thống Tiếp nhận, vấn đáp yêu cầu của doanh nghiệp, Chi nhánh Tổ chức CP Khoa học truyền thông online Mediaz ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cho Tổ chức được phép vận dụng hình thức trả tiền như nêu trên và được kê khai khấu trừ thuế trị giá ngày càng tăng ( GTGT ) so với những hóa đơn trên 20 triệu đồng được trả tiền bằng hình thức chuyển nhượng ủy quyền tư nhân như đã nêu .
Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính vấn đáp yếu tố này như sau :
Tại Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015 / TT-BTC ngày 1/1/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ trợ Điều 15 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC ( đã được sửa đổi, bổ trợ tại Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151 / năm trước / TT-BTC ngày 10/10/2014 ) hướng dẫn về điều kiện kèm theo khấu trừ thuế GTGT nguồn vào như sau :
“ 10. Sửa đổi, bổ trợ Điều 15 ( đã được sửa đổi, bổ trợ tại Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151 / năm trước / TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính ) như sau :
Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1. Mang hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, nhà cung cấp sắm vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính vận dụng đối với những tổ chức nước ngoài ko với tư cách pháp nhân Việt Nam và tư nhân nước ngoài kinh doanh hoặc với thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Mang chứng từ trả tiền ko sử dụng tiền mặt so với sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp sắm vào ( gồm với cả sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu ) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ những trường hợp trị giá sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp nhập khẩu từng lần với trị giá dưới 20 triệu đồng, sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp sắm vào từng lầnn theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã với thuế GTGT và trường hợp hạ tầng kinh doanh thương nghiệp nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa là quà biếu, quà khuyến mãi của tổ chức triển khai, tư nhân ở quốc tế .
Chứng từ trả tiền ko sử dụng tiền mặt gồm chứng từ trả tiền qua nhà băng nhà nước và chứng từ trả tiền ko sử dụng tiền mặt khác hướng dẫn tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này …
4. Những trường hợp trả tiền ko sử dụng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm : …
c. Hàng hoá, nhà cung cấp sắm vào được trả tiền uỷ quyền qua bên thứ ba trả tiền qua nhà băng nhà nước ( gồm với cả trường hợp bên bản nhu yếu bên sắm trả tiền tiền qua nhà băng nhà nước cho bên thứ ba do bên bán chỉ định ) thì việc trả tiền theo uỷ quyền hoặc trả tiền cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được lao lý đơn cử trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba ỉà một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động tiêu khiển theo pháp luật của pháp lý … ” .
Tại Điều 1 Thông tư số 173 / năm nay / TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ trợ khổ thứ nhất Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện kèm theo khấu trừ thuế GTGT nguồn vào như sau :
“ Chứng từ trả tiền qua nhà băng nhà nước được hiểu là với chứng từ chứng tỏ việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên sắm sang thông tin tài khoản của bên bán mở tại những tổ chức triển khai đáp ứng nhà cung cấp trả tiền theo những hình thức trả tiền tương thích với pháp luật của pháp lý hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ nhà băng nhà nước, thẻ tín dụng, sim điện thoại cảm ứng ( ví điện tử ) và những hình thức trả tiền khác theo lao lý ( gồm với cả trường hợp bên sắm trả tiền từ thông tin tài khoản của bên sắm sang thông tin tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặcbên sắm trả tiền từ thông tin tài khoản của bên sắm mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang thông tin tài khoản bên bán ) .

Căn cứ những quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho tư nhân là người lao động của doanh nghiệp sử dụng thẻ tín dụng tư nhân để trả tiền tiền hàng hóa, nhà cung cấp, Tổng cục Thuế đã với Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi được trả tiền bằng thẻ tín dụng tư nhân.

Theo đó, trường hợp đơn vị ủy quyền cho tư nhân là người lao động của đơn vị sử dụng thẻ tín dụng tư nhân để trả tiền tiền sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp cho người bán, sau đó đơn vị sẽ trả tiền cho tư nhân trải qua hình thức giao dịch chuyển tiền nhà băng nhà nước từ thông tin tài khoản của đơn vị đã ĐK với cơ thuế quan vào thông tin tài khoản của tư nhân. Nếu hình thức trả tiền này được lao lý đơn cử tại quy định quản lý tài chính của đơn vị hoặc quyết định hành động về việc chuyển nhượng ủy quyền của đơn vị cho tư nhân ; đồng thời những khoản chi nêu trên với rất đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng tỏ sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp được sử đụng cho hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp, gồm : Hóa đơn sắm sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp mang tên và mã số thuế của đơn vị ; hồ sơ tương quan tới việc chuyển nhượng ủy quyền của doanh nghiệp cho tư nhân trả tiền với người bán và trả tiền lại với doanh nghiệp ; chứng từ chuyển tiền từ thông tin tài khoản thẻ tín dụng của tư nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ thông tin tài khoản nhà băng nhà nước của đơn vị cho tư nhân thì hình thức trả tiền trên được coi là cung ứng đủ điều kiện kèm theo chứng từ trả tiền ko sử dụng tiền mặt, lảm địa thế căn cứ để kêkhai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào và được tính vào mức giá được trừ lúc tính thuế thu nhập doanh nghiệp .
Tổ chức với nghĩa vụ và trách nhiệm lập và theo dõi list những thông tin tài khoản thẻ tín dụng tư nhân của người lao động được chuyển nhượng ủy quyền để trả tiền tiền sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp theo hình thức nói trên và phân phối cho cơ quan với thẩm quyền lúc cần .

Chinhphu.vn

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính