Hướng dẫn cách hạch toán chi phí xây dựng nhà xưởng

Nhu cầu xây dựng nhà xưởng ngày càng to là kết quả của xu thế công nghiệp hoá, tiên tiến hoá hiện nay. Một trong những giai đoạn ko thể thiếu trong quá trình thi công xây dựng nhà xưởng chính là hạch toán tầm giá xây dựng nhà xưởng. Vậy hạch toán tầm giá xây dựng nhà xưởng được thực hiện như thế nào? Tham khảo ngay bài viết dưới đây của Xây dựng Hoà Bình để với câu trả lời.

1. Cách hạch toán tầm giá xây dựng nhà xưởng

Bạn với thể tham khảo hướng dẫn hạch toán tầm giá xây dựng nhà xưởng dưới đây:

*Tất cả những tầm giá trên đều với hóa đơn chứng từ toàn bộ

Vật liệu: hóa đơn của hợp đồng cung cấp vật liệu (sắt thép nhựa)

Nợ 152,1331

Với 111,112,331*

+ Xuất ra sử dụng:

Nợ 241/với 152

+ Nếu vật liệu sắm về chuyển thẳng ra sức trường ko qua kho

Nợ 241

Nợ 1331

Với 111,112,331

+ Dịch vụ lắp đặt nhà xưởng: 500tr : hóa đơn + hợp đồng + biên bản nghiệm thu khối lượng

+ Biên bản xác nhận khối lượng + thanh lý hợp đồng

Nợ 241

Nợ 1331

Với 331*

Tính sổ : Nợ 331*/ với 112

+ Nhận hóa đơn của những vật liệu hoàn thiện những công trình phụ như điện, nước, vệ sinh (dây điện, ống nước, cáp điện…) trị giá 150tr

Nhập kho:

Nợ 152,1331

Với 111,112,331*

+ Xuất ra sử dụng:

Nợ 241/ với 152

+ Nếu vật liệu sắm về chuyển thẳng ra sức trường ko qua kho

Nợ 241

Nợ 1331

Với 111,112,331

Sau lúc công trình hoàn thành: làm biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành công trình, bảng thanh quyết toán khối lượng công trình.

Tập hợp tầm giá 241 sang 211 để đưa vào sử dụng”

Nợ 211/ với 241

Hàng tháng phân bổ tầm giá khấu hao

Nợ 627,641,642/ với 214

hạch toán chi phí xây dựng nhà xưởng

Hạch toán tầm giá xây dựng phải được thực hiện kỹ càng và xác thực

2. Hướng dẫn hạch toán tầm giá xây dựng nhà xưởng trong tầm giá nhân lực trực tiếp

Tài khoản sử dụng hạch toán tầm giá xây dựng TK622

Thực chất TK622 để phản ánh tầm giá lao động trực tiếp tham gia vào hoạt động xây lắp, gia công và cung cấp dịch vụ. Bạn cần lưu ý rằng tầm giá lao động này gồm những khoản phải trả cho người lao động thuộc quản lý cũng như lao động thuê ngoài.

Hạch toán TK 622 như sau:

Nợ TK 622 (Giá thành nhân côn gồm: tiền lương, tiền công lao động và những khoản trích trên tiền lương theo quy định.)

Với TK154 – tầm giá gia công dở dang.

Hạch toán tầm giá xây dựng cụ thể

Lúc hạch toán tầm giá xây dựng nhà xưởng cũng sẽ dựa vào bảng tính lương cho công nhân cho hoạt động xây lắp, gia công và cung cấp dịch vụ gồm lương chính, lương phụ và những khoản phụ cấp theo lương như sau:

Nợ TK 622

Với TK 334( 3341- Khoản chi phải trả cho công viên chức)

Với TK334 (3342-tiền lương trả cho lao động thuê ngoài)

Những trường hợp BHXH, BHYT, KPCĐ trực tiếp gia công sản phẩm công nghiệp và cung cấp dịch vụ.

Nợ TK 622

Với TK 338 (3382, 3383, 3384)

Nếu kế toán tạm ứng tầm giá tiền công thực hiện giá trị khối lượng giao khoán và xây dựng ko áo dụng với tổ chức kế toán riêng.

Nợ TK 141 – tầm giá tạm ứng xây lắp giao khoán nội bộ.

Với TK 111, 112 …

Quyết toán tạm ứng về giá trị xây lắp hoàn thành và bàn giao được duyệt và ghi như sau:

Nợ TK 622

Với TK 141

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn cách hạch toán tầm giá xây dựng nhà xưởng được Xây dựng Hoà Bình tổng hợp lại. Hy vọng thông qua bài viết này, quý khách độc giả đã với thêm những tri thức hữu ích để ứng dụng vào công trình tương lai của mình cũng như giám sát hoạt động hạch toán công trình xác thực nhất.

Leave a Reply