Chỉ số P/B, P/E là gì?

Chỉ số P/B, P/E là gì?

Chỉ số P / B và P / E là phương tiện giúp nhà đầu tư tìm kiếm những CP với giá thấp mà phần nhiều thị trường bỏ lỡ .

Chỉ số P/B (Price-to-Book ratio) là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu với trị giá sổ sách của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho trị giá ghi sổ tại quý sắp nhất của cổ phiếu đó.

Công thức tính như sau :

Giá cổ phiếu
P/B = ———————————————-
Tổng trị giá tài sản – trị giá tài sản vô hình – nợ

Bạn đang đọc: Chỉ số P/B, P/E là gì?

Ví dụ : Giả sử một đơn vị với trị giá gia tài ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là 200 tỷ đồng, tổng nợ 150 tỷ đồng, tương tự trị giá ghi sổ của đơn vị là 50 tỷ. Hiện tại đơn vị với 2 triệu CP đang lưu hành, tương tự trị giá ghi sổ của mỗi CP là 25.000 VND. Nếu giá thị trường của CP đang là 75.000 VND, thì P / B của CP được tính như sau 😛 / B = 75.000 / 25.000 = 3

Chỉ số P/E (Price to Earning ratio) là chỉ số thẩm định mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu (Price) với thu nhập trên một cổ phiếu (EPS).

Ý nghĩa của chỉ số này bộc lộ mức giá mà bạn sẵn sàng chuẩn bị bỏ ra cho một đồng doanh thu thu được từ CP. Hay, bạn chuẩn bị sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho CP của một doanh nghiệp dựa trên doanh thu ( thu nhập ) của doanh nghiệp đó .Công thức tính chỉ số P / E :

Giá thị trường của cổ phiếu
P/E = ———————————————-
Thu nhập trên một cổ phiếu

Ví dụ: Giả sử giá thị trường tại thời khắc 31/12/2020 của cổ phiếu X là 22.000 đồng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm của đơn vị này là 2.000 đồng. Tương tự, P/E của cổ phiếu X là 11.

Đối với những nhà đầu tư, P/B và P/E đều là phương tiện giúp họ tìm kiếm những cổ phiếu với giá thấp mà phần to thị trường bỏ qua.

Nếu CP của một doanh nghiệp với thị giá thấp hơn trị giá ghi sổ ( P / B < 1 ), về mặt triết lý, bạn hoàn toàn với thể tậu tổng thể CP đang lưu hành của đơn vị, thanh lý tài sản và kiếm được doanh thu vì gia tài ròng rã với trị giá cao hơn vốn hóa CP .Nhưng ko hẳn lúc nào điều này cũng là món hời. Một CP duy trì P / B < 1, hoàn toàn với thể thị trường đang nghĩ rằng trị giá gia tài của đơn vị đã bị thổi phồng quá mức .Tuy nhiên, cũng hoàn toàn với thể doanh nghiệp đang trong thứ tự tiến độ hồi sinh ( của một chu kỳ luân hồi kinh doanh thương nghiệp ), tác dụng kinh doanh thương nghiệp dần cải tổ, doanh thu ngày càng tăng, giúp trị giá sổ sách tăng lên, véc tơ vận tốc tức thời tăng nhanh hơn thị giá CP. Lúc này, hoàn toàn với thể thị trường chưa nhìn nhận đúng trị giá đơn vị, CP với tiềm năng tăng giá .Với doanh nghiệp với chỉ số P / B ở mức cao, điều này hoàn toàn với thể do thị trường đang kỳ vọng về triển vọng kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp trong tương lai rất tốt. Vì thế những nhà đầu tư sẵn sàng chuẩn bị trả nhiều tiền hơn cho trị giá sổ sách doanh nghiệp .

Chỉ số P/B chỉ thực sự với ích lúc nhà đầu tư xem xét những doanh nghiệp với mức độ tập trung vốn cao hoặc những đơn vị tài chính, bởi trị giá tài sản của những đơn vị này tương đối to.

Với P / E, nếu chỉ số này cao, điều này hoàn toàn với thể là sự kỳ vọng của nhà đầu tư về việc tăng trưởng thu nhập từ CP đó sẽ cao hơn trong tương lai .Nhưng trái lại, cũng với năng lực thị giá CP đã tăng quá nhanh so với véc tơ vận tốc tức thời tăng của hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, dẫn tới P tăng nhanh hơn E, đẩy tỷ suất này lên cao. Trong trường hợp này, hoàn toàn với thể giá CP đã bị thổi phồng quá mức.

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì