Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2016

1. Phương thức tuyển sinh

1.2 Tuyển thẳng vào hệ đại học

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Ban hành tất nhiên Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Học viện xét đối tươṇ g tuyển thẳng như sau:

a. Đối với những thí sinh thuộc những đối tượng được quy định tại những điểm a, b, c, e, g, h khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, cụ thể:

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Đội viên thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào một trong 6 ngành học đang tập huấn ở Học viện;

– Người đã trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó sở hữu lệnh điều động đi quân dịch hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu sở hữu đủ những điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, sở hữu gần như những hồ sơ hợp thức thì được xem xét nhận vào học tại Học viện. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và những đối tượng được tuyển thẳng sở hữu nguyện vọng thì được xem xét giới thiệu vào những trường, lớp dự bị để ôn tập trước lúc vào học chính thức;

– Thí sinh tham gia kỳ thi tậu đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi tậu học trò giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia sở hữu môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Tin học, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành Hệthống thông tin quản lý (D340405) của Học viện;

– Thí sinh tham gia kỳ thi tậu đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi tậu học trò giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia sở hữu môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Tiếng Anh, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành Tiếng nói Anh (D220201) của Học viện;

– Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc thù nặng sở hữu giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan sở hữu thẩm quyền cấp theo quy định: Giám đốc Học viện căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông của học trò (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành tập huấn để xem xét, quyết định cho vào học.

– Đối với thí sinh là người nước ngoài, sở hữu nguyện vọng học tại Học viện: Giám đốc Học viện căn cứ kết quả học tập THPT của học trò (bảng điểm), kết quả kiểm tra tri thức và tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, quyết định cho vào học.

b. Đối với những thı́ sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia (cụm thi do những trường Đại học chủ trì) có lực học loại giỏi trở lên trong cả 3 niên học tại trường PTTH chuyên quốc gia, trường PTTH chuyên cấp Tỉnh/ Thành phố (của một trong các lớp chuyên: Toán, Tin học , Vật lý, Hóa học , Tiếng Anh, Ngữ văn); và có hạnh kiểm 3 năm PTTH đaṭ loai tốt trở lên, Học viện xét tuyển thẳng 5% trêntổng chỉ tiêu vào ngành phù hơp̣ theo nguyên tắc xét từ cao xuống thấp cho đến lúc đủ chỉ tiêu, tính bình quân kết quả điểm trung bình năm hoc̣ lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển do thí sinh lựa tậu đăng ký.

1.2. Ưu tiên xét tuyển vào đại học

Thí sinh ko tiêu dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Học viện, cụ thể: Đối với những thí sinh đạt giải trong kỳ thi tậu học trò giỏi quốc gia, đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sau lúc hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia (vận dụng đối với thí sinh thi tại cụm thi do những trường Đại học chủ trì), sở hữu kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và sở hữu tổ hợp môn thi thích hợp với ngành học thí sinh sở hữu nguyện vọng ưu tiên xét tuyển, được Giám đốc Học viện xem xét, quyết định cho vào học.

1.3. Xét tuyển vào đại học diện 30a

a. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh sở hữu hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại những huyện nghèo (học sinh vật học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính tới ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành).

b. Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển:

– Chỉ tiêu xét tuyển: 60- Căn cứ xét tuyển: Điểm bình quân của ba điểm tổng kết 3 niên học THPT, sở hữu tính tới kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia (Thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt loại khá được cùng thêm 0,1 điểm, đạt loại giỏi cùng thêm 0,2 điểm, đạt loại xuất sắc cùng thêm 0,3 điểm).- Phương thức xét tuyển: Xét điểm từ cao xuống thấp cho tới đủ chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh sở hữu cùng mức điểm xét tuyển dẫn tới vượt chỉ tiêu thì Học viện sẽ xem xét những tiêu chí khác để xét tuyển. Sau lúc nhập học, những thí sinh xét tuyển phải học bổ sung tri thức 1 năm (theo chương trình bổ sung tri thức do Giám đốc Hoc̣ viêṇ quy định) trước lúc vào học chính thức.

1.4. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển diêṇ 30a.

1.4.1 Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

– Đối với thí sinh đăng ký tuyển thẳng thuộc những đối tượng được quy định tại những điểm a, b, c, e, g, h khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng thì làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Huấn luyện trước ngày 25/5/2016. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng;b) Bản sao hợp thức: Giấy chứng thực là thành viên tham gia kỳ thi tậu đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng thực là thành viên đội tuyển tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế (sở hữu tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng thực đạt giải kỳ thi tậu học trò giỏi quốc gia; Giấy chứng thực đạt giải cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc gia và giấy chứng thực những đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;c) Giấy chứng thực tốt nghiệp THPT năm 2016;d) Hai phong so bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;e) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và tập huấn 20.000 đồng, nộp cho trường lúc tới nhập học 10.000 đồng).

– Đối với thí sinh đăng ký tuyển thẳng thuộc những đối tượng là hoc̣ sinh đaṭ từ loaị giỏi trở lên trong cả 3 năm hoc̣ taị trường PTTH chuyên quốc gia, trường PTTH chuyên cấp Tı̉nh/ Thành phố (của môṭ trong các lớp chuyên: Toán, Tin hoc̣ , Vâṭ lý, Hóa hoc̣ , Tiếng Anh, Ngữ văn) thı̀ làm một bộ hồ sơ gửi về Hoc̣ viêṇ Tài chı́nh trước ngày 25/5/2016. Hồ sơ gồm:a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng;b) Bản sao hợp thức Hoc̣ ba ̣3 năm hoc̣ Trung hoc̣ phổ thông;c) Hai phong so bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;d) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.

1.4.2 Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh ko sử dụng quyền tuyển thẳng cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia trong thời hạn từ 01/04 – 30/04/bloghong.com lúc sở hữu kết quả thi, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào taọ . Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a) Phiếu ĐKXT sở hữu ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 ngành của Học viện. Những ngành được xét theo trật tự ưu tiên từ 1 tới 2;b) Bản chính giấy chứng thực kết quả thi tương ứng;c) 01 phong so bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;d) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;e) Bản sao hợp thức: Giấy chứng thực đạt giải kỳ thi tậu học trò giỏi quốc gia năm 2016; giấy chứng thực đạt giải Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế năm 2016.f) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và tập huấn 20.000 đồng, nộp cho trường lúc tới nhập học 10.000 đồng)

1.4.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng diêṇ 30a

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gửi về sở giáo dục và tập huấn trước ngày 25/05/2016. Hồ sơ gồm:a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;b) Bản sao hợp thức học bạ 3 niên học trung học phổ thông;c) Hai phong so bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;d) Bản sao hợp thức hộ khẩu thường trú;e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và tập huấn 20.000 đồng, nộp cho trường lúc tới nhập học 10.000đồng)

1.5 Xét tuyển thí sinh tốt nghiêp̣ PTTH quốc gia năm 2016.

1.5.1 Nguyên tắc

– Học viện xét tuyển theo từng ngành. Điểm trúng tuyển vào từng ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Huấn luyện ít nhất 2 (hai) điểm.- Trong đơṭ xét tuyển đầu tiên, Học viện xét ngành nguyện vọng 1 (NV1) trước. Tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh sở hữu đăng ký ngành NV2. Kết thúc xét tuyển đợt đầu tiên, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển đơṭ kế tiếp (đợt 2, 3…) theo quy định của Bộ.- Thí sinh sở hữu điểm tổng của tổ hợp những môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm 2016 thi tại những cụm thi do trường đại học chủ trì, xét tuyển một trong những phương án tổ hợp sau:o Toán, Vật lí, Hóa học;o Toán, Vật lí, Tiếng Anho Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh- Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Tiếng nói Anh (môn Anh văn nhân hệ số 2);- Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Hệ thống thông tin quản lý theo tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh) môn Toán điểm nhân hệ số 2.

1.5.2. Tiêu chí xét tuyển thı́sinh tốt nghiêp̣ PTTH quốc gia năm bloghong.comêu chí xét tuyển chính: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới lúc đủ chỉ tiêu.Trường hợp xét tuyển tới một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ sau:Đối với ngành Tiếng nói Anh và ngành Hệ thống thông tin sở hữu môn thi chính nhân hệ số 2, thí sinh sở hữu điểm môn thi chính nhân hệ số 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.- Đối với những ngành sở hữu xét tuyển tổ hợp: (Toán, Vật lý, Hóa học); (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); (Toán, Ngữvăn, Anh Văn) thì thí sinh sở hữu điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển. Nếu sau lúc xét tới tiêu chí phu ̣mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ toạ Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển đơṭ kế tiếp.

1.5.3. Tổ hợp 3 môn thi tuyển để tham gia xét tuyển và Ngành tuyển sinhTổ hợp 3 môn thi theo khối thi truyền thống:+ Toán – Vật lí – Hóa học (A00)+ Toán – Vật Lí – Tiếng Anh (A01)+ Ngữ Văn – Toán – Tiếng Anh (D01)

bloghong.com trinh xét tuyển thí sinh tốt nghiêp̣ PTTH quốc gia năm 2016.

1. Lịch tuyển sinh và thời kì nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh: thực hiện theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

TT Những ngành, chuyên ngành tập huấn Tổ hợp 3 môn thi

1

Tài chính – Nhà băng (gồm 10 chuyên

ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Thương chính và Nghiệp vụ ngoại thương, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Nhà băng, Định giá tài sản, Phân tích chính sách tài chính, Đầu tư tài chính). Trong đó chỉ tiêu tổ hợp D01 ko quá 30% tổng chỉ tiêu ngành Tài chính – Nhà băng.

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

2

Kế toán (gồm 3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công). Trong đo chỉ tiêu tổ hợp D01 ko quá 25% tổng chỉ tiêu ngành Kế toán.

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

3

Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Advertising).

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4

Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính – Kế toán).

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (Riêng tổ hợp Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh điểm môn chính: Toán nhân đôi)

5

Tiếng nói Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh,Tài chính – Kế toán).

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (điểm môn chính: tiếng Anh nhân đôi)

6

Kinh tế (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế – Luật).

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

2. Quy trình xét tuyển thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016.