Chia sẻ Kỹ thuật nhuộm màu tóc đen than chì Ombre Blue Black (Xanh đen)

Chia sẻ với salon tóc kỹ thuật nhuộm màu Ombre Blue Black – màu đen than chì – xanh đen.

Có 03 trường hợp nhuộm màu này:
– Nhuộm trên nền tóc đen tự nhiên.
– Nhuộm trên nền tóc tông 4-5-6.
– Nhuộm trên nền tóc tông 7-8-9-10.

1. Nhuộm trực tiếp trên nền tóc đen tự nhiên
– Ash: 100%
– Blue: 20 – 25%
– Violet: 3 – 5%
– 0.00: 30 – 40%
– Oxy 9% hoặc 12%

2. Nhuộm trên nền tóc tông 4-5-6
– Ash: 100%
– Blue: 20 – 25%
– Violet: 3 – 5%
– Màu 2.0: 2 – 3%
– Oxy 6%

3. Nhuộm trên nền tóc tông 7-8-9-10
– Ash: 100%
– Blue: 20 – 25%
– Violet: 3 – 5%
– Màu 2.0: 20 – 30%
– Oxy 6%

Cách bạn có thể áp dụng công thức này để kiểm tra và áp dụng cho chính salon tóc của bạn.
Chúc các bạn thành công!