Chiến lược – Wikipedia tiếng Việt

Chiến lược là một từ với nguồn gốc từ ngành nghề quân sự, đó là phương cách để thắng lợi trong một trận đấu tranh. Sở hữu nhiều khái niệm khác nhau nhưng với thể hiểu chiến lược là chương trình hành động, kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể, là tổ hợp những mục tiêu dài hạn và những giải pháp, những cách thức, con đường đạt tới những mục tiêu đó.

Chiến lược tương quan tới những xu thế to, tạo ra những tác dụng to to tại những khu vực quan yếu và then chốt trong dài hạn, [ 1 ] với sự tích lũy thừa kế, mà hiệu quả này chỉ hoàn toàn với thể với được từ hoạt động tiêu khiển đồng điệu, tập trung chuyên sâu. Sự đồng nhất và tập trung chuyên sâu là thiết yếu, vì nguồn lực ko phải là vô hạn. Tương tự, chiến lược bộc lộ rõ sự ưu tiên. Nếu cùng làm toàn bộ những điều " quan yếu " thì đó ko phải là chiến lược với đúng ý nghĩa của nó .Chiến lược cũng mang ý nghĩa " bức tranh to " tổng quan, trong đó những thành phần tạo ra trị giá tổng hợp to hơn trị giá của từng thành phần riêng ko liên quan gì tới nhau .

Xây dựng tiềm lực thành công là mục đích chính của chiến lược. Điều này với tức thị thành công ko phải là điều cứng cáp lúc thực hiện một chiến lược, mà chỉ là với khả năng thành công cao hơn mà thôi. Tiềm lực thành công ko chỉ là những nguồn lực vật chất mà còn là những tiền đề ý thức (ví dụ như tri thức hiểu biết, văn minh chung, văn hóa chung, sự kết đoàn cùng hướng về một mục đích, v.v.).

Trong Chiến lược quân sự, Lý thuyết về kiểm soát quyền lực (Military Strategy, A Theory of Power Control) của Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ Joseph Caldwell Wylie, bản năm 1989, đã khái niệm chiến lược là:

Một kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được một số kết thúc; một mục đích cùng với một hệ thống những giải pháp để hoàn thành nó.[2][ghi chú 1]

Những yếu tố cơ bản[sửa|sửa mã nguồn]

Tương tự một chiến lược phải khắc phục tổng hợp những vấn đề sau:

  • Xác định xác thực mục tiêu cần đạt.[3]
  • Xác định con đường, hay phương thức để đạt mục tiêu.
  • Và định hướng phân bổ nguồn lực để đạt được mục tiêu lựa chọn.

Trong ba yếu tố này, cần quan tâm, nguồn lực là hạn chế và trách nhiệm của chiến lược là tìm ra phương pháp sử dụng những nguồn lực sao cho nó hoàn toàn với thể đạt được tiềm năng một cách hiệu suất cao nhất .

Những bước cơ bản kiến thiết xây dựng chiến lược[sửa|sửa mã nguồn]

Nhìn chung, với nhiều kim chỉ nan chỉ ra những bước thiết kế xây dựng chiến lược với số lượng, mức độ chi tiết cụ thể và phân định giữa những bước là khác nhau. Do vậy phần nêu ra dưới đây chỉ liệt kê những bước cơ bản .

  • Ngày nay, một chiến lược hiếm lúc được xây dựng chỉ bởi một nhà lãnh đạo tài giỏi, mà thường là kết quả làm việc của một tập thể ưu tú, sử dụng một lượng to nguồn lực thông tin, tài chính và thời kì. Do vậy, công việc xây dựng chiến lược được coi như một dự án, hay gọi là đề án xây dựng chiến lược. Đề án xây dựng chiến lược sẽ nêu rõ những nguồn lực nào cần sử dụng (ví dụ sử dụng những chuyên gia nào trong ngành nghề nào, nhằm thu thập hay xử lý những thông tin gì), cũng như thời hạn của những bước. Lập đề án về việc xây dựng chiến lược được coi là Bước P của việc xây dựng chiến lược (Bước P là bước trước nhất, trước Bước 1).
  • Chiến lược liên quan tới dự đoán xu hướng thay đổi trong dài hạn. Việc thu thập thông tin, phân tích môi trường tổng thể và toàn diện ở hiện tại cũng như trong tương lai là cần thiết, được coi là Bước 1 của việc xây dựng chiến lược. Ở bước này, với thể cần thực hiện phân tích ở cả ba mức độ: môi trường toàn cục, môi trường khu vực, và nội bộ. Ở Bước 1, người lập chiến lược cũng phải đưa ra quyết định lựa chọn mô phỏng phân tích nào để ứng dụng. Thông thường, ko chỉ một mà sẽ là một số mô phỏng được sử dụng, nhằm với nhiều góc độ hiểu biết đối với hiện tại và tương lai.
  • Xác định xác thực mục tiêu cần đạt với thể coi là Bước 2 của việc xây dựng chiến lược. Tuy nhiên, mục tiêu được đề ra ban sơ chỉ mang tính chất sơ bộ, sau đó sẽ được làm rõ, phân tích xem xét lại ở những bước tiếp sau. Sau nhiều vòng lặp, một danh sách những mục tiêu mới được hoàn thiện và chính thức ghi vào văn bản chiến lược.
  • Xác định con đường, hay phương thức để đạt mục tiêu với thể coi là Bước 3 của việc xây dựng chiến lược. Bước này cần với sự thông minh của tập thể để đưa ra những giải pháp đạt tới mục tiêu. Những giải pháp với thể bao gồm giải pháp then chốt và giải pháp đột phá. Một nhóm tiên tiến sẽ ứng dụng những thứ tự thông minh chặt chẽ đã được xây dựng thành những lý thuyết để tìm kiếm những giải pháp thay vì "ngẫu hứng thông minh". Sở hữu thể một số chiến lược mẫu hoặc một số mô phỏng sẽ được đưa ra để ứng dụng với sự điều chỉnh thích hợp.
Ở Bước 3, cần nhấn mạnh rằng cấu trúc hoạt động thường bị bỏ sót trong những chiến lược. Nhịn nhường như vấn đề cấu trúc hoạt động thường nằm trong đầu những nhà lãnh đạo thay vì thể hiện trong những tài liệu chiến lược. Cũng với thể nguyên nhân là vì cấu trúc hoạt động, hay cụ thể hơn là cơ cấu tổ chức một phần được hình thành từ sự tương tác chính trị giữa những nhà lãnh đạo.
  • Bước 4, hiện thực hóa Bước 3 bằng những chương trình chiến lược chi tiết và cụ thể hóa những giải pháp nêu ở Bước 3.

Những list chiến lược[sửa|sửa mã nguồn]

  1. ^ Dịch từ tiếng Anh : A plan of action designed in order to achieve some end ; a purpose together with a system of measures for its accomplishment

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì