Vay tiền mã hóa | Vay và cho vay tiền mã hóa nhanh chóng | Binance

FAQQ1. Người sử dụng cần cung ứng những điều kiện kèm theo gì để vay trên Binance Loan ?A1. Miễn bạn là người sử dụng đã ĐK trên Binance, bạn hoàn toàn với thể vay từ Binance Loan .

Q2. Người sử dụng với thể vay những đồng tiền mã hóa nào từ Binance Loan?

A2. Binance Loan tương hỗ vay nhiều đồng xu tiền mã hóa, gồm với cả BUSD và USDT. Bạn hoàn toàn với thể xem qua trang Vay tiền trên Binance Loan để biết thêm thông tin .Q3. Người sử dụng hoàn toàn với thể sử dụng những đồng xu tiền mã hóa nào làm thế chấp nhà băng ?A2. Binance Loan tương hỗ nhiều đồng xu tiền mã hóa làm thế chấp nhà băng, gồm với cả BTC và ETH. Bạn hoàn toàn với thể xem qua trang Vay tiền trên Binance Loan để biết thêm thông tin .Q4. Kỳ hạn vay trên Binance Loan lê dài bao lâu ?A4. Hiện với những kỳ hạn vay 7, 14, 30, 90 và 180 ngày. Bạn luôn hoàn toàn với thể trả trước và tiền lãi chỉ được tính dựa vào số giờ đã vay .Q5. Tiền lãi được tính thế nào ?A5. Tiền lãi được tính theo giờ, và dưới một giờ sẽ được tính là một giờ. Lãi suất sẽ nhờ vào vào thời kì bạn vay .Q6. Làm sao để tôi trả tiền lãi và tiền gốc ?A6. Bạn phải trả nợ một cách bằng tay thủ công trên trang Lệnh. Tiền lãi sẽ được trả trước tiền gốc .Q7. Tôi hoàn toàn với thể trả nợ hàng loạt trước ngày đáo hạn ko ?A7. Bạn luôn hoàn toàn với thể trả trước và tiền lãi chỉ được tính dựa vào số giờ đã vay .

Q8. LTV là gì?

A8. LTV là trị giá của gia tài thế chấp nhà băng trên gia tài mà bạn vay. Giá sử dụng ở đây là Giá Index. Những đồng tiền thế chấp nhà băng khác nhau sẽ với mức LTV khởi đầu khác nhau, đồng nghĩa tương quan với việc lúc bạn sử dụng những đồng coin khác nhau với cùng trị giá để làm thế chấp nhà băng, trị giá khoản vay sẽ khác nhau .Q9. Điều gì sẽ xảy ra nếu LTV của tôi quá cao ?A9. Nếu LTV của bạn cao hơn mức LTV gọi ký quỹ, chúng tôi sẽ nhu yếu bạn tăng thế chấp nhà băng hoặc trả nợ. Nếu LTV của bạn cao hơn mức LTV thanh lý, chúng tôi sẽ thanh lý tài sản thế chấp nhà băng của bạn để trả nợ của bạn .Q10. Làm sao để tôi kiểm soát và điều chỉnh thế chấp nhà băng ?A10. Bạn hoàn toàn với thể kiểm soát và điều chỉnh thế chấp nhà băng trên trang Lệnh. Bạn luôn hoàn toàn với thể ngày càng tăng thế chấp nhà băng và lúc LTV của bạn thấp hơn mức LTV khởi đầu, bạn cũng hoàn toàn với thể giảm bớt thế chấp nhà băng .Q11. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quá hạn trả nợ ?A 11. Chúng tôi sẽ cho thời hạn quá hạn là 72 giờ ( so với kỳ hạn vay 7 ngày và 14 ngày ) hoặc 168 giờ ( so với kỳ hạn vay 30 ngày, 90 ngày và 180 ngày ). Trong thời hạn đó, bạn sẽ bị tính lãi suất vay cao gấp 3 lần lãi suất vay theo giờ. Nếu bạn vẫn ko trả sau lúc thời hạn quá hạn kết thúc, chúng tôi sẽ thanh lý thế chấp nhà băng của bạn để trả nợ .Q12. Tôi hoàn toàn với thể sử dụng tiền mã hóa đã vay để trả tiền giao dịch Margin hay Futures ko ? Tôi hoàn toàn với thể chúng ko ?A12. Với, bạn hoàn toàn với thể trả tiền giao dịch trên Binance bằng tiền đã vay miễn sao bạn cung ứng đủ điều kiện kèm theo để sử dụng nhà sản xuất. Với, bạn cũng hoàn toàn với thể rút chúng về .Q13. Tài sản thế chấp nhà băng hoàn toàn với thể được sử dụng cho staking để tạo ra doanh thu và khấu trừ lãi suất vay ko ?A13. Với, gia tài thế chấp nhà băng staking sẽ được stake để tạo ra doanh thu nhằm mục đích giảm lãi suất vay cho lệnh vay tương ứng sau lúc bạn chọn gia tài thế chấp nhà băng staking. Để biết cụ thể, sung sướng tìm hiểu thêm mức lãi suất vay hàng giờ và hàng ngày " Sau lúc staking " và tổng số tiền lãi hiển thị trên trang .

Q14. Lợi nhuận của staking với biến động ko?

A14. Với, doanh thu từ việc staking sẽ dịch chuyển và được kiểm soát và điều chỉnh theo thời hạn. Tuy nhiên, tổng thể những lệnh vay tham gia staking sẽ được tính dựa trên doanh thu và lãi suất vay hiển thị tại thời kì vay .Q15. Với rủi ro đáng tiếc nào lúc gia tài thế chấp nhà băng được sử dụng để staking ko ?A15. Đúng. Binance sẽ luôn nỗ lực phân phối cho người sử dụng những dự án Bất Động Sản staking tốt nhất. Binance ko chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với bất kể tổn thất nào phát sinh do những yếu tố bảo mật thông tin hợp đồng on-chain của dự án Bất Động Sản. Vui lòng đọc kỹ và chấp thuận đồng ý với Thỏa thuận nhà sản xuất Binance Loan trước lúc bạn sử dụng Binance Loan .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính