https://bloghong.com – Your Online Guide to Legal Information and Legal Services in Pennsylvania

THÔNG THƯỜNG, QÚY VỊ ko mang quyền hủy hợp đồng. Một lúc quý vị thỏa thuận, quý vị đã bị ràng buộc bởi hợp đồng đó. Do hầu hết những loại hợp đồng ko hủy được nên quý vị đừng bao giờ ký một hợp đồng mà chưa tham khảo mức giá tốt nhất cũng như dành thời kì xem xét thật kỹ. Hãy luôn đọc hợp đồng trước lúc ký. Hãy đặt nghi vấn về bất kỳ điều khoản nào quý vị ko hiểu hoặc ko đồng ý.

Sở hữu hay ko những loại hợp đồng mang thể hủy được?

Luật lao lý quý vị mang quyền hủy 1 số ít loại hợp đồng trong thời hạn vài ngày sau lúc ký. Những loại hợp đồng hoàn toàn mang thể hủy hầu hết là :

  • Hợp đồng bán hàng tận nhà;
  • Một số hợp đồng sửa sang, cải tạo nhà cửa;
  • Hợp đồng liên quan tới cầm cố, thế chấp nhà cửa;
  • Hợp đồng với câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, văn phòng phục hồi tín dụng, khu cắm trại chỉ dành cho thành viên đăng ký, nhà cho thuê phân chia theo thời kì; và
  • Một số hợp đồng với nhà môi giới cho vay.

Những hợp đồng bán hàng tận nhà loại nào mang thể được hủy?

Quý vị mang quyền hủy bỏ một hợp đồng tậu sản phẩm & hàng hóa và nhà sản xuất mang trị giá hơn 25USD nếu hợp đồng đó được lập :

  • Sau lúc người bán hàng ghé thăm nhà quý vị; hoặc
  • Tại bất kỳ địa điểm nào ngoài địa điểm kinh doanh thông thường của người bán hàng, ví dụ như một buổi tiệc tại nhà, một căn phòng thuê tại nhà trọ, hoặc một đợt bán hàng khuyến mại trên xe tải ven đường. Quyền hủy hợp đồng dạng này cũng được vận dụng cho những hợp đồng được lập thông qua việc quý vị gọi điện thoại tại nhà.

Quý vị mang quyền hủy những hợp đồng này kể cả lúc quý vị đã liên hệ giao dịch lần trước hết, miễn sao hợp đồng đó được ký kết tại nhà quý vị.

Tôi mang cần lý do để hủy một hợp đồng bán hàng tận nhà?

Ko. Quý vị mang quyền hủy hợp đồng. Quý vị ko cần phải mang một nguyên do kết hợp và hợp lý, hoặc thậm chí còn ko cần nguyên do nào cả .

Tôi mang thể hủy một hợp đồng bán hàng tận nhà trong thời hạn nào?

Quý vị hoàn toàn mang thể hủy hợp đồng bán hàng tận nhà trước thời kì nửa đêm của ngày thao tác thứ ba sau ngày quý vị thỏa thuận .

Tôi mang thể hủy một hợp đồng bán hàng tận nhà bằng cách nào?

Quý vị phải hủy hợp đồng bằng văn bản. Người bán hàng phải phân phối cho quý vị một thông tin bằng văn bản, trong đó ghi rõ quyền lợi và nghĩa vụ được hủy hợp đồng của quý vị, kèm theo hai bản sao của mẫu hủy hợp đồng. Nếu quý vị muốn hủy, quý vị hoàn toàn mang thể gửi thư hoặc tự tay mang nộp một mẫu hủy hợp đồng tới liên hệ đã được phân phối trước đó. Mẫu thứ hai quý vị hoàn toàn mang thể lưu lại. Nếu người bán hàng ko đưa quý vị mẫu hủy hợp đồng, quý vị hoàn toàn mang thể tự viết đơn .
Nếu quý vị hủy hợp đồng qua đường thư từ, quý vị rất nên sử dụng nhà sản xuất gửi thư bảo vệ để hoàn toàn mang thể chứng tỏ được thời kì gửi và người nhận bức thư đó .
Nếu người bán ko thông tin cho quý vị bằng văn bản về quyền lợi và nghĩa vụ được hủy hợp đồng và ko cung ứng cho quý vị mẫu hủy hợp đồng lúc quý vị thỏa thuận, quý vị hoàn toàn mang thể hủy hợp đồng trong vòng ba ngày kể từ ngày người bán hàng phân phối cho quý vị những văn bản đó .

Điều gì sẽ xảy ra sau lúc tôi hủy một hợp đồng bán hàng tận nhà?

Nếu quý vị hủy một hợp đồng bán hàng tận nhà, người bán hàng phải hoàn trả tiền cho quý vị trong vòng 20 ngày. Sau đó, họ mang quyền lấy lại hàng từ nhà quý vị. Nếu người bán hàng ko lấy lại hàng trong vòng 20 ngày kể từ ngày quý vị thông tin hủy hợp đồng, quý vị hoàn toàn mang thể giữ hàng lại hoặc bỏ ko sử dụng .

Những loại hợp đồng nào khác mang thể được hủy bỏ?

Hầu hết những hợp đồng trả góp nhằm mục đích sửa sang lại nhà cửa đều mang thể được hủy nếu mức giá theo hợp đồng nhiều hơn 500USD. Quyền được hủy hợp đồng này cũng được vận dụng ngay cả lúc quý vị thỏa thuận tại nơi làm việc của người bán hàng. Quý vị mang quyền hủy hợp đồng trong vòng ba ngày làm việc (ko tính ngày cuối tuần hoặc ngày lễ). Ngoài ra, quý vị mang quyền hủy hợp đồng và được hoàn lại toàn bộ số tiền đã trả tiền trong vòng mười ngày kể từ ngày hủy hợp đồng nếu khối lượng công việc theo hợp đồng vẫn chưa được thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày khởi đầu hiệu lực của hợp đồng.

Để hủy hợp đồng, quý vị phải viết một thông tin gửi tới khu vực thao tác của người bán hàng, nói rõ rằng quý vị sẽ hủy hợp đồng. Trong hợp đồng phải pháp luật rõ quý vị mang quyền hủy hợp đồng. Nếu quý vị muốn hủy hợp đồng và hợp đồng ko pháp luật rõ quyền hủy hợp đồng, hãy tới gặp trạng sư .

Sở hữu thể hủy những hợp đồng bán hàng mang vay hoặc trả góp mang liên quan tới cầm cố, thế chấp nhà cửa trong vòng ba ngày làm việc. Quyền hủy hợp đồng này mang thể vận dụng kể cả lúc hợp đồng tín dụng được lập tại nhà quý vị, nhưng ko vận dụng đối với trường hợp quý vị ký một thế chấp để chi trả tiền tậu nhà hoặc xây nhà.

Bên cấp tín dụng phải cung ứng cho quý vị mẫu hủy hợp đồng và một thông tin bằng văn bản về quyền hủy hợp đồng của quý vị. Nếu quý vị hủy hợp đồng, trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được thông tin hủy hợp đồng của quý vị, bên cấp tín dụng phải hoàn lại quý vị tất cả số tiền hoặc tài sản đã tạm ứng, và sau đó hủy thế chấp ngôi nhà của quý vị. Nếu quý vị phấn đấu hủy hợp đồng nhưng bên cấp tín dụng ko đồng ý, hãy tới gặp trạng sư.

Sở hữu thể hủy Hợp đồng với câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe nếu hợp đồng đó mang thời hạn ba tháng hoặc hơn. Quý vị mang thể hủy trong vòng ba ngày làm việc. Quý vị cũng mang thể hủy hợp đồng với câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe nếu:

  • Câu lạc bộ đó đã đóng cửa hơn 30 ngày, trừ lúc câu lạc bộ cung ứng được một địa điểm khác tương đương trong vòng 20 dặm so với địa điểm ban sơ;
  • Quý vị phải di chuyển xa hơn 25 dặm so với câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe và ko thể chuyển hợp đồng tới địa điểm thay thế tương đương trong vòng năm dặm tính từ nhà quý vị; hoặc
  • Quý vị qua đời hoặc bị tật nguyền vĩnh viễn.

Nếu việc thiết kế xây dựng câu lạc bộ coi ngó sức khỏe thể chất vẫn chưa hoàn thành xong tại thời kì thỏa thuận, quý vị cũng hoàn toàn mang thể hủy hợp đồng trong vòng ba ngày thao tác sau ngày Open. Quý vị cũng hoàn toàn mang thể hủy hợp đồng nếu câu lạc bộ coi ngó sức khỏe thể chất ko Open .
Nếu quý vị hủy hợp đồng, câu lạc bộ coi ngó sức khỏe thể chất phải hoàn trả tiền cho quý vị theo tỉ lệ tương tự với số ngày chưa sử dụng, trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận được thông tin hủy hợp đồng .

Sở hữu thể hủy Hợp đồng phục hồi tín dụng trong thời kì trước nửa đêm của ngày thứ năm kể từ ngày thỏa thuận.Những văn phòng phục hồi tín dụng là những tổ chức quảng cáo rằng họ mang thể cải thiện được hồ sơ tín dụng của quý vị để quý vị mang thể được cấp tín dụng. Rất nhiều trong số đó chỉ là lường đảo.

Hợp đồng khu cắm trại dành cho thành viên đăng ký và nhà cho thuê chia theo thời kì mang thể được hủy bỏ trong vòng năm ngày kể từ ngày thỏa thuận. Ngoài ra, trong trường hợp quý vị yêu cầu được nhận một thông tin chào bán công khai (POS) về khu nhà, nếu ko thể cung ứng bản POS trong vòng 7 ngày trước lúc thỏa thuận, quý vị mang thể hủy hợp đồng trong vòng bảy ngày kể từ ngày nhận được bản POS.

Một sốngười bán hàng đã sử dụng những chiến thuật sức ép cao để mang thể thu hút được nhiều người đăng ký thành viên khu cắm trại và thuê nhà theo thời kì.

Sở hữu thể hủy một số hợp đồng với nhà môi giới cho vay trong vòng năm ngày kể từ ngày thỏa thuận. Nhà môi giới cho vay là những người luôn hứa hứa hẹn sẽ thu xếp, phấn đấu thu xếp việc cấp tín dụng, hoặc tư vấn người đi vay về xin cấp tín dụng với một mức phí nhất định. Một số người làm môi giới cho vay lấy phí rất cao và đưa cả những mức giá ẩn vào hợp đồng.

LƯU Ý. 

Luật lệ thường hay biến hóa. Tùy từng trường hợp khác nhau. Hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích mục tiêu cung ứng cho quý vị những thông tin chung nhất và ko nhằm mục đích tư vấn pháp lý cho trường hợp đơn cử của quý vị .
Vui lòng sử dụng mang tinh lọc những thông tin trong hướng dẫn này do pháp luật luôn biến hóa và những thông tin này hoàn toàn mang thể ko phản ánh đúng chuẩn những biến hóa về luật đã diễn ra sau lúc soạn và phát hành tài liệu này .

Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.
118 Locust Street
Harrisburg, PA 17101
(800) 322-7572

www.PALegalAid.net
 

Sửa đổi tháng 8/14. Ấn phẩm này do Thương Hội Dịch Vụ Thương Mại Pháp lý Địa phương chỉnh sửa và được Mạng lưới Tương trợ Pháp lý bang Pennsylvania phát hành .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính