Khoản vay ngắn hạn là gì – Movi

Khoản vay ngắn hạn là gì

Khoản vay ngắn hạn là một loại cho vay nhằm tương trợ nhu cầu vốn kinh doanh hoặc cá nhân tạm thời. Vì nó là một loại tín dụng, bao gồm việc hoàn trả số tiền gốc với lãi suất vào một ngày tới hạn nhất định, thường là trong vòng một năm kể từ lúc nhận được khoản vay.

Khoản vay ngắn hạn là một lựa mua mang giá trị, đặc trưng là đối với những doanh nghiệp nhỏ hoặc những doanh nghiệp mới thành lập chưa đủ điều kiện để được nhà băng cấp hạn mức tín dụng. Khoản vay bao gồm những khoản vay thấp hơn, mang thể dao động từ 1 triệu đồng tới nhiều nhất là 100 triệu đồng. Những khoản vay ngắn hạn ko chỉ ưa thích cho những doanh nghiệp mà còn cho những cá nhân gặp khó khăn về dòng tiền tạm thời, khẩn gấp.

Khoản vay ngắn hạn, Khoản vay ngắn hạn là gì

Đặc điểm của những khoản cho vay ngắn hạn

Những khoản vay ngắn hạn được gọi như vậy vì khoản vay cần được tính sổ nhanh như thế nào. Trong hồ hết những trường hợp, nó phải được trả hết trong vòng sáu tháng tới một năm – nhiều nhất là 18 tháng. Bất kỳ khoản vay nào dài hơn thời hạn đó được coi là khoản vay trung hạn hoặc dài hạn.

Những khoản vay dài hạn mang thể kéo dài từ hơn một năm tới 25 năm. Một số khoản vay ngắn hạn ko xác định lịch tính sổ hoặc ngày tới hạn cụ thể. Họ chỉ đơn thuần là cho phép người vay trả lại khoản vay theo tốc độ của riêng họ.

Những loại cho vay ngắn hạn

Những khoản vay ngắn hạn mang nhiều hình thức khác nhau, như liệt kê dưới đây:

1. Ứng tiền mặt nhanh

Loại cho vay ngắn hạn này thực chất là một khoản ứng tiền nhanh nhưng vẫn hoạt động như một khoản cho vay. Người cho vay với số tiền mà người đi vay cần. Người đi vay tính sổ khoản vay bằng cách cho phép người cho vay tiếp cận với cơ sở tín dụng của người đi vay. Mỗi kỳ tính sổ của người đi vay thì người cho vay sẽ được nhận 1 lãi suất nhất định cho tới lúc hoàn trả khoản vay.

2. Thẻ tín dụng

Sử dụng tiền trong một một thẻ tín dụng mang hạn mức. Một hạn mức tín dụng được thiết lập và doanh nghiệp hoặc cá nhân mang thể khai thác hạn mức tín dụng lúc cấp thiết. Nó thực hiện tính sổ trả góp hàng tháng đối với bất kỳ số tiền đã vay sử dụng.

3. Những khoản vay tiêu sử dụng ngắn hạn

Những khoản cho vay tiêu sử dụng ngắn hạn là những khoản vay nguy cấp tương đối dễ dàng. Ngay cả những đơn vị tài chính to cũng cung cấp cho họ. Hạn chế là toàn bộ số tiền vay, cùng với lãi suất, phải được trả một lần lúc người vay tới ngày lĩnh lương.

Việc trả nợ thường được thực hiện bằng cách người cho vay sẽ nhận trực tiếp số tiền tính sổ từ tài khoản nhà băng của người đi vay vào ngày lãnh lương hàng tháng. Những khoản vay ngắn hạn thường mang lãi suất rất cao.

4. Cho vay trả góp trực tuyến

Nó cũng tương đối dễ dàng để mang được một khoản vay ngắn hạn trong đó mọi thứ đều được thực hiện trực tuyến – từ quy trình đăng ký tới phê duyệt. Trong vòng vài phút kể từ lúc được phê duyệt khoản vay, tiền sẽ được chuyển tới tài khoản nhà băng của người vay.

5. Vay theo hóa đơn

Loại cho vay này được thực hiện bằng cách sử dụng những khoản phải thu của doanh nghiệp – những hóa đơn mà khách hàng chưa tính sổ. Người cho vay sẽ cho vay tiền và tính lãi suất dựa trên số tuần mà hóa đơn vẫn chưa tính sổ.

Đặc điểm của khoản vay ngắn hạn

Ưu điểm của khoản vay ngắn hạn

Với rất nhiều lợi thế cho người đi vay lúc chỉ vay trong một khoảng thời kì ngắn, bao gồm những điều sau đây:

1. Thời kì phát sinh lãi ngắn hơn

Vì những khoản vay ngắn hạn cần được trả hết trong vòng khoảng một năm nên tổng số tiền trả lãi sẽ thấp hơn. So với những khoản vay dài hạn, số tiền lãi phải trả ít hơn đáng kể.

2. Thời kì giải ngân nhanh chóng

Những khoản vay này được coi là ít rủi ro hơn so với những khoản vay dài hạn vì thời kì đáo hạn ngắn hơn. Khả năng hoàn trả khoản vay của người đi vay ít mang khả năng thay đổi đáng kể trong một khoảng thời kì ngắn. Do đó, thời kì để một người cho vay đảm bảo giải ngân khoản vay sớm hơn. Vì thế, người đi vay mang thể nhận được số tiền cấp thiết một cách nhanh chóng hơn.

3. Dễ dàng vay lại hơn

Những khoản vay ngắn hạn là cứu cánh cho những doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân mang điểm tín dụng thấp. Những yêu cầu đối với những khoản vay như vậy thường dễ đáp ứng hơn, một phần vì những khoản vay này thường là với số tiền tương đối nhỏ, so với số tiền thường vay dài hạn.

Nhược điểm

Nhược điểm chính của những khoản vay ngắn hạn là chúng chỉ cung cấp những khoản vay nhỏ hơn. Vì những khoản vay được trả lại hoặc trả hết sớm hơn, chúng thường bao gồm những khoản nhỏ, do đó người đi vay sẽ ko phải chịu gánh nặng với những khoản tính sổ to hàng tháng.

Kết luận

Những khoản vay ngắn hạn rất hữu ích cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Đối với những doanh nghiệp, họ mang thể đưa ra một phương pháp tốt để giải quyết những vấn đề cấp bách về dòng tiền. Đối với những cá nhân, những khoản vay như vậy là một ngân sách nguy cấp hiệu quả.

Leave a Reply