Offshore Loan là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Offshore Loan
Tiếng Việt Khoản Cho Vay Của Nước Ngoài
Chủ đề Kinh tế

Khái niệm – Khái niệm

Offshore Loan là gì?

Cho vay là thông dụng trong mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính văn minh. Chúng hữu dụng cho nhiều mục tiêu. Ví dụ gồm với trả nợ, lấy vốn để khởi đầu kinh doanh thương nghiệp và góp vốn đầu tư vào nhiều thứ khác nhau như bất động sản. Trong những thập kỷ qua, đã với sự thông dụng ngày càng tăng trong việc nhận những khoản vay ra quốc tế cho những mục tiêu này. Ngày nay, chúng rất thông dụng do sự ngày càng tăng của những TT kinh tế tài chính quốc tế và toàn toàn cầu hóa ngày càng tăng. Họ với những đặc thù giống như những khoản vay trong nước, với những nhu yếu trong thực tiễn giống nhau so với người vay để thực thi một khoản vay thành công xuất sắc .

  • Offshore Loan là Khoản Cho Vay Của Nước Ngoài.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giảng giải

Offshore Loan nghĩa là Khoản Cho Vay Của Nước Ngoài.

Còn được gọi là một khoản vay quốc tế hoặc xuyên biên giới, ý nghĩa cơ bản của một khoản vay ra nước ngoài là nó là tài chính được vay hoặc lấy từ một quốc gia khác. Ví dụ, điều này đặc thù hữu ích cho những nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp ở một quốc gia khác. Sở hữu thể là họ với thể làm nhiều hơn với số tiền vay từ một quốc gia khác, tương tự họ thuê thêm nhân lực hoặc thêm nhiều thiết bị. Tài chính quốc tế cũng sản xuất những khoản vay kinh doanh, thương nghiệp và bất động sản. Nó tạo thời cơ cho những người khác nhau với được tài chính tùy theo nhu cầu của họ. Với sự phổ biến ngày càng tăng trong đầu tư nước ngoài, những khoản vay quốc tế giúp mọi người thuận lợi tạo ấn tượng trong những ngành công nghiệp và liên doanh khác nhau.

 

Definition: Loans are commonplace in the modern financial system. They are useful for many purposes. Examples include for paying debts, obtaining capital to start a business, and investing in various things such as real estate. In the past decades, there has been a growing popularity in getting offshore loans for these purposes. Nowadays, they are very common due to the rise of offshore financial centers and increasing globalization. They have the same characteristics as domestic loans, with practically the same requirements for the borrower to successfully take out a loan.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Offshore Loan

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Offshore Loan là gì? (hay Khoản Cho Vay Của Nước Ngoài nghĩa là gì?) Định nghĩa Offshore Loan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Offshore Loan / Khoản Cho Vay Của Nước Ngoài. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính