Phân biệt cho vay từng phần và cho vay theo hạn mức

Ngày đăng: 26/10/2012, 16:19

Phân biệt *vay luân chuyển):*Cho vay từng lần (Cho vay theo món) Khái niệm –theo đó, KH chỉ việc làm 1 bộ hồ sơ để vay trong 1 kì nhất định với mức tín dụng mà KH NH đã thoả thuận.- Cho vay từng lần (từng món) là hình thức cấp TD của NHTM mà theo đó làm 1 bộ hồ sơ vay 1 lần nhất định với mức TD NH KH thoả thuận. Cách lập hồ sơ – Người vay chỉ lập hồ sơ 1 lần cho nhiều khoản vay, nhà băng cấp cho khách 1 hạn mức, chỉ giới hạn dư nợ, ko giới hạn doanh số. (Ví dụ: vay tối đa 50tr, nếu trả 20tr trong tháng với thể vay tiếp 30tr,với thể giải ngân làm nhiều lần theo nhu cầu vay vốn của mình miễn sao số dư cuối tháng ko vượt quá hạn mức 50tr.) -Người vay sẽ phải làm hồ sơ vay vốn cho từng lần vay với lãi suất, thời hạn trả tiền số tiền vay xác định.(Ví dụ: Giả sử 1/1/09 bạn với nhu cầu sắm NVL bạn lập hồ sơ vay 300tr trong thời hạn 4 tháng .Tới tháng sau 12/2/09 bạn cần sắm một thiết bị bạn lại lập một hồ sơ mới xin vay 150tr trong thời hạn 2 tháng chẳng hạn. Nếu NH đồng ý cho bạn vay thì họ sẽ giải ngân cũng như theo dõi hai khoản nợ này riêng,tính lãi riêng thu nợ riêng.) Ưu điểm – Đây là cho doanh nghiệp như chủ động vốn, thủ tục đơn thuần .-Ưu điểm của hình thức này là thủ tục rõ ràng,nhà băng chủ động trong việc cho vay.-Phổ biến ở Việt Nam vì doanh nghiệp hoạt động ko hiệu quả,ko cần vốn thường xuyên, trong lúc nhà băng với nghiệp vụ chưa cao nên hạn. vì vậy nhà băng -Thủ tục rườm rà, doanh nghiệp ko linh động trong việc sử dụng vốn do phải lập hồ sơ cho từng lần vay, chỉ thích hợp với doanh nghiệp với nhu cầu vốn ko định kì.ít sản xuất nhà cung cấp này. Phạm vi vận dụng -Chỉ áp dụng cho những khách hàng vay với nhu cầu vay vốn thường xuyên, mục đích sử dụng vốn rõ ràng với tín nhiệm với Nhà băng ( với khả năng tài chính, sản xuất kinh doanh ổn định, với lãi, trong thời gian một năm trước đó ko với nợ quá hạn tại những tổ chức tín dụng). -Chỉ vận dụng cho những khách hàng với nhu cầu vốn ko thường xuyên, hoặc vay với tính chất thời vụ. Kỳ hạn vay- Ko định kỳ hạn nợ cụ thể cho từng lần giải ngân nhưng kiểm soát chặt chẽ hạn mức tín dụng còn thực hiện.- Định kỳ hạn nợ cụ thể cho khoản cho vay; Người vay trả nợ một lần lúc đáo hạn. Lãi suất- Thông thường lãi suất vay HM cao hơn vay từng món do NH lúc nào cũng phải chuẩn bị tiền cho KH. – Lãi suất thấp hơn so với cho vay theo HMTD. Cách giải ngân-Với thể giải ngân làm nhiều lần trong hạn mức cho phép.- Giải ngân một lần toàn bộ hạn mức tín dụng. . Phân biệt *Cho vay theo hạn mức tín dụng (Cho vay luân chuyển): *Cho vay từng lần (Cho vay theo món) Khái niệm -Cho vay theo hạn mức tín dụng. khoản vay, nhà băng cấp cho khách 1 hạn mức, chỉ giới hạn dư nợ, ko giới hạn doanh số. (Ví dụ: Vay hạn mức 50tr 1 tháng, bạn với thể vay tối

Phân biệt cho vay từng phần và cho vay theo hạn mức Cho vay theo hạn mức tín dụng (Choluân chuyển):*Cholần (Chomón) Khái niệm – Cho vay theo hạn mức tín dụng ( HMTD) là hình thức cấp tín dụng của NHTM màđó, KH chỉ việc làm 1 bộ hồ sơ đểtrong 1 kì nhất định vớitín dụng mà KHNH đã thoả thuận.-lần (từng món) là hình thức cấp TD của NHTM màđó làm 1 bộ hồ sơ1 lần nhất định vớiTD NHKH thoả thuận. Cách lập hồ sơ – Ngườichỉ lập hồ sơ 1 lầnnhiều khoản vay, nhà băng cấpkhách 1mức, chỉ giớidư nợ, ko giớidoanh số. (Ví dụ: Vay hạn mức 50tr 1 tháng, bạn với thểtối đa 50tr, nếu trả 20tr trong tháng với thểtiếp 30tr,với thể giải ngân làm nhiều lầnnhu cầuvốn của mình miễn sao số dư cuối tháng ko vượt quá50tr.) -Ngườisẽ phải làm hồ sơvốnlầnvới lãi suất, thờitrả tiềnsố tiềnxác định.(Ví dụ: Giả sử 1/1/09 bạn với nhu cầu sắm NVL bạn lập hồ sơ300tr trong thời4 tháng .Tới tháng sau 12/2/09 bạn cần sắm một thiết bịbạn lại lập một hồ sơ mới xin150tr trong thời2 tháng chẳng hạn. Nếu NH đồng ýbạnthì họ sẽ giải ngân cũng nhưdõi hai khoản nợ này riêng,tính lãi riêngthu nợ riêng.) Ưu điểm – Đây là hình thức vay tiên tiến, với nhiều ưu điểm, lợi íchdoanh nghiệp như chủ động vốn, thủ tục đơn thuần .-Ưu điểm của hình thức này là thủ tục rõ ràng,nhà băng chủ động trong việcvay.-Phổ biến ở Việt Nam vì doanh nghiệp hoạt động ko hiệu quả,ko cần vốn thường xuyên, trong lúc nhà băng với nghiệp vụ chưa cao nên cho vay theo hình thức này ít rủi ro hơn. Nhược điểm-Ko phổ biến ở Việt nam do những doanh nghiệp ko với nhu cầu vốn thường xuyên, hành lang pháp lí chưa chặt chẽ dẫn tới việc nhà băng khó xử lí trong việc phạt nợ quá. vìngân hàng -Thủ tục rườm rà, doanh nghiệp ko linh động trong việc sử dụng vốn do phải lập hồ sơlần vay, chỉ thích hợp với doanh nghiệp với nhu cầu vốn ko định kì.ít sản xuất nhà cung cấp này. Phạm vi vận dụng -Chỉ áp dụngcác khách hàngcó nhu cầuvốn thường xuyên,đích sử dụng vốn rõ ràngcó tín nhiệm với Nhà băng ( với khả năng tài chính, sản xuất kinh doanh ổn định, với lãi, trong thời kì một năm trước đó ko với nợ quátại những tổ chức tín dụng). -Chỉ áp dụngcác khách hàng với nhu cầu vốn ko thường xuyên, hoặccó tính chất thời vụ. Kỳvay- Ko định kỳnợ cụ thểlần giải ngân nhưng kiểm soát chặt chẽtín dụng còn thực hiện.- Định kỳnợ cụ thểkhoảnvay; Ngườitrả nợ một lần lúc đáo hạn. Lãi suất- Thông thường lãi suấtHM cao hơnmón do NH lúc nào cũng phải chuẩn bị tiềnKH. – Lãi suất thấp hơn so vớiHMTD. Cách giải ngân-Với thể giải ngân làm nhiều lần trongphép.- Giải ngân một lần toàn bộtín dụng.. Phân biệt *Cho vay theo hạn mức tín dụng (Cho vay luân chuyển): *Cho vay từng lần (Cho vay theo món) Khái niệm -Cho vay theo hạn mức tín dụng. khoản vay, nhà băng cấp cho khách 1 hạn mức, chỉ giới hạn dư nợ, ko giới hạn doanh số. (Ví dụ: Vay hạn mức 50tr 1 tháng, bạn với thể vay tối

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính