Choose the word or phrases that needs correcting: I would buy shares in that company if I had some money.

 • Câu hỏi:

  Choose the word or phrases that needs correcting: I would bought shares in that company if I had some money.

  • A.

   would

  • B.

   bought

  • C.

   if

  • D.

   some

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức câu điều kiện loại 2

  Sửa: bought ⇒ buy

  Tạm dịch: Tôi sẽ mua cổ phần của công ty đó nếu tôi có một số tiền.

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
327516

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC