Chứng khoán – Wikipedia tiếng Việt

articlewriting1

Chứng khoán (tiếng Anh: securities) là một chứng cứ tài sản hoặc phần vốn của doanh nghiệp hay tổ chức đã phát hành. Chứng khoán với thể là hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm những loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và những hình thức khác. Chứng khoán cũng được coi là một phương tiện hàng hóa trừu tượng với thể thỏa thuận và với thể thay thế được, đại diện cho một trị giá tài chính. Chứng khoán là tài sản, bao gồm những loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; chứng quyền, chứng quyền với bảo đảm, quyền tìm cổ phần, chứng chỉ lưu ký; chứng khoán phái sinh và những loại chứng khoán khác.

Chứng khoán là một gia tài kinh tế tài chính hoàn toàn với thể trả tiền giao dịch. Thuật ngữ này thường kể tới bất kỳ hình thức dụng cụ kinh tế tài chính nào, nhưng khái niệm pháp lý của nó khác nhau tùy theo thẩm quyền. Ở một số ít vương quốc và ngôn từ, thuật ngữ " chứng khoán " thường được sử dụng theo cách nói hàng ngày để chỉ bất kỳ hình thức dụng cụ kinh tế tài chính nào, mặc dầu chính sách pháp lý và lao lý cơ bản hoàn toàn với thể ko với khái niệm rộng tương tự. Trong một số ít quyền hạn, thuật ngữ này đặc trưng quan yếu loại trừ những dụng cụ kinh tế tài chính ngoài CP và dụng cụ thu nhập nhất quyết và thắt chặt. Ở một số ít khu vực pháp lý, nó gồm với một số ít dụng cụ sắp với CP và thu nhập nhất quyết và thắt chặt, ví dụ : phiếu tìm CP .Chứng khoán hoàn toàn với thể được biểu lộ chứng cứ chỉ hoặc thường thì hơn là " ko được ghi nhận ", ở dạng chỉ điện tử ( phi vật chất hóa ) hoặc " bút toán ". Chứng chỉ hoàn toàn với thể mang tên, với tức là chúng được cho phép chủ sở hữu những quyền theo chứng khoán chỉ bằng cách nắm giữ chứng khoán hoặc đã được ĐK, với tức là chúng chỉ được cho phép chủ sở hữu những quyền nếu người đó Open trên sổ ĐK chứng khoán do tổ chức triển khai phát hành hoặc tổ chức triển khai trung gian duy trì. Chúng gồm với CP của chứng khoán doanh nghiệp hoặc quỹ tương hỗ, trái phiếu do tập đoàn to hoặc cơ quan cơ quan chính phủ phát hành, quyền chọn CP hoặc những quyền chọn khác, đơn vị chức năng hợp tác hữu hạn và nhiều dụng cụ góp vốn đầu tư chính thức khác hoàn toàn với thể thương lượng và sửa chữa thay thế được .

Tại Hoa Kỳ, chứng khoán là một tài sản tài chính với thể giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào. Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934 khái niệm một chứng khoán là: "Bất kỳ giấy tờ, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ, trái phiếu, giấy ghi nợ, giấy chứng thực quyền lợi hoặc tham gia vào bất kỳ thỏa thuận phân chia lợi nhuận nào hoặc trong bất kỳ khoản tiền bản quyền hoặc cho thuê dầu, khí, khoáng sản nào khác, bất kỳ chứng chỉ ủy thác tài sản đảm bảo nào, chứng chỉ tiền tổ chức hoặc đăng ký, cổ phần với thể chuyển nhượng, hợp đồng đầu tư, chứng chỉ ủy thác biểu quyết, chứng chỉ tiền gửi, cho một chứng khoán, bất kỳ lệnh bán, lệnh tìm, quyền chọn, hoặc nhóm hoặc chỉ số chứng khoán (bao gồm bất kỳ lãi suất nào trong đó hoặc dựa trên trị giá của chúng), hoặc bất kỳ lệnh đặt, lệnh tìm, quyền chọn, quyền chọn hoặc đặc quyền nào được đưa vào trên một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia liên quan tới ngoại tệ, hoặc nói chung, bất kỳ dụng cụ nào thường được gọi là "chứng khoán"; hoặc bất kỳ giấy chứng thực quan tâm hoặc tham gia, giấy chứng thực tạm thời hoặc tạm thời cho, nhận, hoặc bảo đảm hoặc quyền đăng ký hoặc tìm, bất kỳ điều nào ở trên; nhưng sẽ ko bao gồm tiền tệ hoặc bất kỳ giấy tờ, hối phiếu, hoặc sự chấp nhận của nhà băng với thời kì đáo hạn tại thời khắc phát hành ko quá chín tháng, ko bao gồm số ngày ân hạn, hoặc bất kỳ sự gia hạn nào đối với thời hạn đáo hạn cũng bị giới hạn"/

Chứng khoán được phân loại thoáng đãng thành :

  • Chứng khoán nợ (ví dụ: tiền giấy, trái phiếu và giấy nợ)
  • Chứng khoán vốn (ví dụ: cổ phiếu phổ thông)
  • Những dụng cụ phái sinh (ví dụ: kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn và hoán đổi).

Tổ chức hoặc tổ chức triển khai khác phát hành chứng khoán được gọi là tổ chức triển khai phát hành. Cơ cấu lao lý của một vương quốc xác lập những gì đủ điều kiện kèm theo là một bảo chứng. Ví dụ : những nhóm góp vốn đầu tư tư nhân hoàn toàn với thể với một số ít đặc thù của chứng khoán, nhưng hoàn toàn với thể ko được ĐK hoặc lao lý tương tự nếu vướng phải những hạn chế khác nhau .Chứng khoán là phương pháp truyền thống cuội nguồn mà những doanh nghiệp thương nghiệp kêu gọi vốn mới. Đây hoàn toàn với thể là một giải pháp thay thế sửa chữa mê hoặc cho những khoản vay nhà băng nhà nước tùy thuộc vào Ngân sách chi tiêu và nhu yếu thị trường so với những đặc thù đơn cử. Một điểm yếu kém khác của những khoản vay nhà băng nhà nước như thể một nguồn kinh tế tài chính là nhà băng nhà nước hoàn toàn với thể tìm kiếm một giải pháp bảo vệ người vay ko bị vỡ nợ trải qua những hợp đồng kinh tế tài chính thoáng rộng. Thông qua chứng khoán, vốn được cung ứng bởi những nhà đầu tư tìm chứng khoán lúc phát hành lần đầu. Theo cách tương tự như, chính phủ nước nhà cũng hoàn toàn với thể phát hành chứng khoán lúc cần tăng nợ công .

Chứng khoán CP[sửa|sửa mã nguồn]

Chứng khoán CP là những sách vở, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử, lưu hành trên thị trường và ghi nhận quyền chiếm hữu một phần gia tài của đối tượng người tiêu sử dụng nắm giữ sách vở .

Chứng khoán nợ[sửa|sửa mã nguồn]

Chứng khoán nợ là những sách vở, chứng từ điện tử hoặc bút toán ghi sổ với, lưu hành trên thị trường, ghi nhận mối quan hệ chủ nợ của người nắm giữ sách vở, chứng từ đó so với người phát hành .

Chứng khoán nợ thường tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, như trái phiếu (bond), chứng khoán dạng nợ (debenture) và giấy tờ (note), những dụng cụ thị trường tiền (money market instruments), những dụng cụ tài chính phái sinh (financial derivatives).

Trái phiếu là dạng nợ do nhà nước (trung ương lẫn địa phương), doanh nghiệp, thiết chế tài chính phát hành mà trên tờ phiếu với xác nhận việc người phát hành nợ người nắm giữ trái phiếu và nghĩa vụ trả nợ cả gốc lẫn lãi vào một thời khắc sau lúc phát hành và kỳ hạn tới thời khắc đó.

Và trái phiếu với hai loại là trái phiếu cơ quan chính phủ và trái phiếu tư nhân ( hoàn toàn với thể của tổ chức triển khai, doanh nghiệp … ) .

Chứng khoán dạng nợ[sửa|sửa mã nguồn]

Chứng khoán nợ là dạng nợ dài hạn thường do nhà nước hoặc doanh nghiệp to phát hành để kêu gọi ngân sách hoặc vốn. Nó cũng tựa như như trái phiếu, chỉ khác ở điều kiện kèm theo bảo vệ và những yếu tố tương quan .

Dụng cụ thị trường tiền[sửa|sửa mã nguồn]

Dụng cụ thị trường tiền là những sách vở được cho phép người nắm giữ chúng quyền được lợi vô điều kiện kèm theo một lượng thu nhập nhất quyết và thắt chặt bằng tiền, được bảo vệ trong một thời hạn nhất định .

Dụng cụ kinh tế tài chính phái sinh[sửa|sửa mã nguồn]

Đây là những dụng cụ tiền tệ thứ cấp với trị giá thị trường, được cho phép người nắm giữ chúng quyền tìm hoặc bán những chứng khoán gốc. Những dụng cụ kinh tế tài chính phái sinh cơ bản là quyền chọn, tương lai, hoán đổi, v.v.

Chứng khoán lai[sửa|sửa mã nguồn]

Chứng khoán lai là dạng trung gian giữa chứng khoán CP và chứng khoán nợ. Ví dụ như : Cổ phiếu khuyến mại, cố phiếu chuyển đổi, trái phiếu quy đổi, …

thị trường chứng khoán[sửa|sửa mã nguồn]

Thị trường chứng khoán (securities market) là nơi trao đổi những chứng khoán. Thị trường chứng khoán giúp những người thiếu vốn huy động được vốn và người với vốn chuyển vốn của mình thành vốn đầu tư. Vì thế, thị trường chứng khoán còn được gọi là thị trường vốn. Theo đối tượng trao đổi, thị trường chứng khoán với thể phân làm hai loại cơ bản, đó là thị trường cổ phiếu (stock market) và thị trường trái phiếu (bond market). Về mặt ko gian, ko với sự phân biệt hai thị trường này. Sở giao dịch chứng khoán và những doanh nghiệp chứng khoán đều tổ chức trao đổi cả cổ phiếu lẫn trái phiếu và những loại chứng khoán khác. Theo tính chất của chứng khoán, thị trường chứng khoán với thể phân làm loại thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Thị Trường CP[sửa|sửa mã nguồn]

Thị trường CP là nơi trao đổi những CP do những doanh nghiệp phát hành và những phái sinh của chúng .

thị trường trái phiếu[sửa|sửa mã nguồn]

Thị Trường trái phiếu là nơi người ta tìm và bán những chứng khoán nợ, hầu hết là trái phiếu ( bond ) .

Thuật ngữ chứng khoán[sửa|sửa mã nguồn]

Thuật ngữ Nghĩa tiếng Việt Ghi chú
Cổ phần Vốn của một doanh nghiệp cổ phần được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
Cổ phiếu Là chứng chỉ do doanh nghiệp cổ phần phát hành để xác nhận quyền sở hữu cổ phần của người nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp.
Cổ phiếu phổ thông Người sở hữu loại cổ phiếu này được quyền biểu quyết đối với những quyết định to của doanh nghiệp tại Đại hội Cổ đông và được lợi cổ tức nhưng ko nhất quyết (với thể với và với thể ko với).
Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết Cổ phiếu này với số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Nhiều hơn bao nhiêu lần do điều lệ doanh nghiệp quy định.
Cổ phiếu ưu đãi cổ tức Cổ phiếu này được trả cổ tức cao hơn so với cổ phần phổ thông hoặc ở mức ổn định.
Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại Cổ phiếu này sẽ được doanh nghiệp hoàn vốn bất cứ lúc nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo những điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Cổ đông Là người sở hữu cổ phiếu.
Cổ tức Là khoản lãi mà cổ đông sẽ nhận được hàng năm từ doanh nghiệp cổ phần mà mình sở hữu cổ phiếu (tuỳ theo số lượng cổ phiếu nắm giữ). Cổ tức được chia hàng năm bao gồm cổ tức nhất quyết và cổ tức thưởng.
Cổ tức nhất quyết ko phụ thuộc kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Cổ tức thưởng phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Trái phiếu Là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành trái phiếu.
Đường MA
Trung bình trượt
Đường MA (Moving Average) là đường trung bình động, thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của giá cổ phiếu trong một khoảng thời kì.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì