Chương IV. Giới hạn và công thức tính Lim

Ban cán sự môn Toán 11 chúng tôi tiếp tục chia sẻ chương IV. GIỚI HẠN. Tại đây các em sẽ nắm chi tiết về lý thuyết, các dạng toán giới hạn, phương pháp giải cũng như các bài tập cơ bản và nâng cao.

Chương IV. GIỚI HẠN VÀ CÔNG THỨC TÍNH LIM

– Chủ đề 14. Lý thuyết và bài tập Giới hạn dãy số lớp 11

– Chủ đề 15. Giới hạn Hàm số: lý thuyết, các dạng và phương pháp giải

– Chủ đề 16. Lý thuyết các dạng Giới hạn một bên, bài tập và phương pháp giải

– Chủ đề 17. Phương pháp giải Giới hạn hàm số lượng giác

– Chủ đề 18. Lý thuyết, các dạng toán Hàm số liên tục và bài tập

Để xem lại toàn bộ kiến thức cũ, các em nên click:

– Chương III. Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

– Chương II. Tổ hợp

– Chương I. Lượng giác