Hiệu quả từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở Vĩnh Long


(VBSP News)
Thực hiện Quyết định 62/2004/QÐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2006 – 2019, tỉnh Vĩnh Long triển khai chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan yếu làm chuyển biến đời sống của người dân và môi trường nông thôn trong tỉnh.

Mục tiêu của chương trình nhằm tạo cơ chế tín dụng để thực hiện Chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tới năm 2020 theo Quyết định số 104/2000/QÐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Hộ dân được vay vốn NHCSXH để đầu tư những loại dự án cấp nước sạch và những dự án vệ sinh môi trường nông thôn bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia, gồm: hố xí hoặc hố xí kèm bể biogas, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; xử lý nước thải, rác thải khu vực làng nghề nông thôn.
UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo NHCSXH tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và những Sở, ngành, những cấp mang liên quan tổ chức thực hiện chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Giai đoạn 2006 – 2019, NHCSXH tỉnh Vĩnh Long đã tương trợ cho 116.000 lượt hộ vay với tổng số tiền là 1.061 tỷ đồng để xây dựng 210.000 dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. So với trước năm 2006, toàn tỉnh chỉ mang khoảng 80.000 – 90.000 hộ được vay và khoảng 120.000 dự án được xây dựng. Với thứ tự thủ tục cho vay đơn thuần, nhanh chóng, thuận lợi; phương thức cho vay linh hoạt, triển khai rộng rãi tới cấp xã hộ dân nông thôn tiếp cận được tài chính vay, đầu tư xây dựng dự án nước sạch và dự án vệ sinh.
Cùng với những tài chính đầu tư từ những chương trình khác (như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo vững bền…). Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt được nhiều hiệu quả đáng kể, góp phần tăng tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh, cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và môi trường ở nhiều vùng nông thôn; đồng thời góp phần quan yếu trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Về hiệu quả kinh tế, với việc vay vốn để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp những mô phỏng cấp nước sạch như: xây bể chứa nước, lu chứa nước… đã tạo điều kiện cho những hộ gia đình được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, giảm bớt khó khăn hằng ngày lúc đi lấy nước rất xa khu dân cư. Nhiều nơi ở vùng hạn hán nặng, vùng bị nhiễm phèn, vùng bị xâm ngập mặn, người dân ko phải tậu nước sinh hoạt với giá rất cao, đã giúp những hộ gia đình ở những khu vực này mang điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. Chương trình góp phần hình thành nếp sống văn hóa, văn minh, tăng ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường ở tất cả mọi nơi, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; xóa bỏ dần tập quán sinh hoạt lạc hậu, thiếu vệ sinh của người dân nông thôn, của đồng bào dân tộc; hạn chế sự chênh lệch về điều kiện sinh hoạt giữa nông thôn và thành thị, giữa những vùng nông thôn với nhau.
Với việc xây dựng được hơn 106.000 dự án vệ sinh như: nhà tiêu hoặc nhà tiêu kèm bể biogas, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và xử lý nước thải, rác khu vực nông thôn… đã góp phần làm cho môi trường nông thôn, những khu vực công cùng, khu vực làng nghề sản xuất được cải thiện đáng kể, cảnh quan và môi trường “xanh – sạch – đẹp” đang xuất hiện ở nhiều xã, nhiều ấp… Ðóng góp của Chương trình tín dụng NS-VSMTNT mang thể thấy rõ nhất qua những con số: Năm 2005 (trước lúc thực hiện Quyết định số 62/2004/QÐ-TTg), toàn tỉnh chỉ mang khoảng 10.000 hộ dân nông thôn sử dụng nước qua trạm cấp nước (đạt 5,56%) và tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh chỉ đạt 25%. Năm 2006, con số này là 24.740 hộ (đạt 20%) và tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 38%.
Ðến cuối năm 2019, toàn tỉnh mang 99,2% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn là 87,9%, tỷ lệ hộ gia đình khu vực nông thôn mang nhà tiêu: 82,97%. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình khu vực nông thôn mang nhà tiêu hợp vệ sinh: 79,18% và tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn mang nhà tiêu hợp vệ sinh: 61,22%), tỷ lệ hộ gia đình khu vực nông thôn mang chuồng trại gia súc hợp vệ sinh đạt 65,30%; 100% số trường học măng non, phổ thông và 100% số trạm y tế xã ở nông thôn mang đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh sử dụng tốt… Năm 2020, từ những tài chính do tỉnh đầu tư, Vĩnh Long mang thêm 9.936 hộ nông thôn sử dụng nước sạch từ những trạm cấp nước tập trung, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn toàn tỉnh lên 92,13% (tương đương 206.823 hộ).
Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đề nghị Chính phủ cho tỉnh thực hiện chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, đề xuất Chính phủ điều chỉnh tăng mức cho vay tối đa đối với mỗi loại dự án lên cao hơn mức hiện tại để đảm bảo đầu tư xây dựng những dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn mang chất lượng (cụ thể là nâng mức cho vay tín dụng từ 10 triệu đồng/dự án lên 20 triệu đồng/dự án) và mở rộng đối tượng cho vay tín dụng đối với những hộ gia đình trú ngụ tại những phường, thị trấn, cho vay đối với những tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, cải tạo những dự án cấp nước sạch và xử lý môi trường tập trung.
Ðồng thời, tổ chức thực thiện những giải pháp tiếp theo như: Tăng cường rà soát, giám sát hộ vay trong việc sử dụng vốn, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng nhằm phát huy hiệu quả tài chính và chất lượng tín dụng của chương trình. Tăng chất lượng phong trào “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, ấp khóm văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng chất lượng tiêu chí văn hóa đối với những xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng thí điểm mô phỏng cải tạo cảnh quan sạch – xanh – đẹp tại một số xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, cần tăng cường ứng dụng những khoa học mới trong xây dựng những dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và nhằm khắc phục cấp nước cho những vùng gặp nhiều khó khăn như vùng bị nhiễm mặn, vùng bị hạn hán, lũ lụt.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính