Chuyển tiền điện tử (Electronic Funds Transfer) là gì? Qui định về chuyển tiền điện tử

quy dinh ve tien dien tu 2 15681965920642117541968 15681966633951249594205
Chuyển tiền điện tử ( tiếng Anh : Electronic Funds Transfer ) là hàng loạt trật tự xử lí một khoản chuyển tiền qua mạng máy vi tính kể từ lúc nhận được một lệnh chuyển tiền tài người phát lệnh tới lúc hoàn thành việc trả tiền giao dịch cho người thụ hưởng .quy-dinh-ve-tien-dien-tu-2

Hình minh họa (Nguồn: Thebank)

Chuyển tiền điện tử (Electronic Funds Transfer)

Khái niệm

Chuyển tiền điện tử trong tiếng Anh gọi là Electronic Funds Transfer.

Chuyển tiền điện tử được hiểu là toàn bộ quá trình xử lí một khoản chuyển tiền qua mạng máy vi tính kể từ lúc nhận được một lệnh chuyển tiền tài người phát lệnh tới lúc hoàn thành việc trả tiền cho người thụ hưởng (đối với chuyển tiền mang) hoặc thu nợ từ người nhận lệnh (đối với chuyển tiền nợ). 

Những qui định cơ bản trong chuyển tiền điện tử 

Những bên tham gia trong chuyển tiền điện tử

Người phát lệnh: Là tổ chức hoặc tư nhân gửi lệnh chuyển tiền tới nhà băng để thực hiện lệnh chuyển tiền điện tử.

Người nhận lệnh: Là tổ chức hoặc tư nhân được lợi khoản chuyển tiền (đối với lệnh chuyển mang) hoặc phải trả tiền (đối với lệnh chuyển nợ).

Nhà băng A (Nhà băng khởi tạo): Là nhà băng trực tiếp nhận lệnh từ người phát lệnh để thực hiện chuyển tiền điện tử.

Nhà băng B (Nhà băng nhận): Là nhà băng sẽ trả tiền cho người thụ hưởng (nếu là lệnh chuyển mang) hoặc sẽ thu nợ từ người chỉ trả (nếu là lệnh chuyển nợ).

Nhà băng trung gian: Là nhà băng trung gian giữa nhà băng A và nhà băng B. Tùy từng khoản chuyển tiền mà mang thể mang sự tham gia của một hoặc một số nhà băng trung gian.

Nhà băng gửi lệnh: Là nhà băng A hoặc nhà băng trung gian phát lệnh chuyển tiền tới nhà băng tiếp theo để thực hiện lệnh chuyển tiền tài người phát lệnh.

Nhà băng nhận lệnh: Là nhà băng trung gian hoặc nhà băng B nhận được lệnh chuyển tiền từ nhà băng gửi lệnh, thực hiện lệnh chuyển tiền tài người phát lệnh.

Qui định về chuyển tiền điện tử với những lệnh chuyển tiền 

Những lệnh chuyển tiền :

Lệnh chuyển mang: Là lệnh trả tiền, được xem như một khoản phải trả của nhà băng phát lệnh đối với nhà băng nhận lệnh.

Lệnh chuyển nợ mang uỷ quyền: Là lệnh trả tiền, được xem như một khoản phải thu của nhà băng phát lệnh đối với nhà băng nhận lệnh.

– Lệnh hủy lệnh chuyển nợ: Là một tin điện mang trị giá như một lệnh chuyển mang, do nhà băng phát lệnh lập và chuyển cho nhà băng nhận lệnh để huỷ một phần hoặc toàn bộ số tiền trên lệnh chuyển nợ đã gửi trước đây.

– Yêu cầu hủy lệnh chuyển mang : Là một tin điện do nhà băng nhà nước phát lệnh lập và chuyển cho nhà băng nhà nước nhận lệnh đề xuất huỷ lệnh chuyển mang đã gửi. Là địa thế căn cứ để nhà băng nhà nước nhận lệnh trước đây lập lệnh chuyển mang đi, trả lại cho nhà băng nhà nước gửi trên cơ sở vật chất đã tịch thu lại được tiền đã trả .

Thứ tự gửi lệnh: Lệnh chuyển tiền mang trị giá cao (trên 500.000.000đ) và lệnh chuyển tiền khẩn (do khách hàng yêu cầu chuyển khẩn) sẽ được ưu tiên trả tiền trước, những lệnh chuyển tiền mang trị giá thấp sẽ trả tiền theo lô.

(Tài liệu tham khảo, Sách chuyên khảo Kế toán Nhà băng, Học viện Nhà băng, NXB Tài Chính)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính