Come up with là gì và cách sử dụng chính xác nhất – Step Up English

2.6 (52.86%)

14

votes

“I can’t come up with anything!” tức là “Tôi chẳng nghĩ ra gì cả!”. Vậy cấu trúc Come up with trong tiếng Anh mang tức là gì và cách sử dụng sao cho đúng ngữ pháp, bài viết của Step Up dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ. Không những thế, bài viết còn tổng hợp một số cụm từ liên quan cùng bài tập.

1. Khái niệm

Come up with (/kʌm ʌp wɪð/) là một cụm động từ (phrasal verb) trong tiếng Anh mang nghĩa “nghĩ ra, nảy ra” một ý tưởng, kế hoạch nào đó.  

Thì quá khứ của cụm từ này là “Came up with”. Thì hiện tại hoàn thành của cụm từ là “Have/has come up with”. Vì hành động nghĩ ra ý tưởng thường xuất hiện từ thời kì chớp nhoáng nên thường ta sẽ ko tiêu dùng thì hiện tại tiếp tục (Coming up with).

Ví dụ :

 • Raven needs to come with a new idea to save us all.
  Raven cần phải nghĩ ra một ý tưởng mới để cứu tất cả chúng ta.

 • He came up with a name for the campaign.
  Anh đấy đã nghĩ ra một loại tên cho chiến dịch.

 • We just came up with a way to solve this problem.
  Chúng tôi vừa nghĩ ra một cách để khắc phục vấn đề này.

Xem thêm: Tìm hiểu ngay Keep up with trong tiếng Anh

HNNP dai

2. Cách sử dụng cấu trúc Come up with trong tiếng Anh

Với 2 cách tiêu dùng cấu trúc trên trong tiếng Anh thông dụng .

2.1. Nghĩ ra tên/tiêu đề/mẫu quảng cáo

Cấu trúc thứ nhất như sau :

come up with a name/a title/an advert (+ O (tân ngữ))

Ví dụ :

 • She came up with a name for her newborn child yesterday.
  Cô đấy đã nghĩ ra một loại tên cho đứa trẻ mới sinh của mình hôm qua.

 • I will come up with a title for the funding event.
  Tôi sẽ nghĩ ra một tiêu đề cho sự kiện gây quỹ.

 • We must come up with an advert for our newest drink.
  Chúng ta phải nghĩ ra một mẫu quảng cáo cho đồ uống mới nhất của chúng ta.

come up with

Xem thêm: Phân biệt Look up to và Admire trong tiếng Anh

2.2. Nghĩ ra kế hoạch/ý tưởng/giải pháp

Để nói về hành vi nghĩ ra kế hoạch / ý tưởng thông minh / giải pháp, ta mang cấu trúc dưới đây :

come up with + a plan/an idea/a solution (+ O (tân ngữ))

Ví dụ :

 • The leader still can’t come up with a solution to make others feel connected.
  Người lãnh đạo vẫn ko thể nghĩ ra một giải pháp để làm cho những người khác cảm thấy được kết nối.

 • Next time it is Trang’s turn to come up with a plan to study in a group.
  Lần tới là tới lượt của Trang nghĩ ra một kế hoạch học nhóm.

come up with

 • Today, we will come up with an idea to attract more customers into our store.
  Hôm nay, chúng ta sẽ nghĩ ra một ý tưởng để thu hút thêm nhiều khách hàng tới shop của chúng ta.

Xem thêm: Học ngay cấu trúc Give up và cách tiêu dùng trong tiếng Anh

2.3. Kiếm ra/xoay sở tiền nong

Ngoài 2 cách trên thì cấu trúc cũng hoàn toàn mang thể mang nghĩa kiếm ra hoặc xoay sở tiền tài .

come up with + the money/amount of money

Ví dụ :

 • My parents have come up with the money to cover my tuition fee.
  Bố mẹ tôi đã xoay sở số tiền để giúp chi trả học phí của tôi.

 • Toan has come up with 10 million dong to get a laser eye surgery.
  Toàn đã kiếm ra 10 triệu đồng để đi mổ mắt laze.

 • I will do something to come up with the money for my brother’s trip.
  Tôi sẽ làm gì đó để kiếm ra tiền cho chuyến đi của em trai tôi.

come up with

Xem thêm: Cấu trúc Take over trong tiếng Anh đầy đủ nhất

3. Những cụm từ đi với Come up with trong tiếng Anh

Step Up mang tổng hợp một số cụm từ liên quan cũng chứa giới từ “up”. Cùng xem nhé!

Từ vựng

Dịch nghĩa

Ví dụ

make ( something ) up
make up ( something )

bịa ra, dựng (chuyện gì đó)

George was nervous so he just made up a giả story about him having an accident.

George đã lo ngại nên cậu đấy bịa ra một câu truyện ko mang thật về việc cậu đấy gặp tai nạn thương tâm .

trump ( something ) up bịa chuyện vu cáo để hại người nào

Tram trumped up a story to harm Tien. Luckily, everyone could see that.

Trâm đã bịa chuyện để hại Tiên. May mắn là, mọi người đều đã hoàn toàn mang thể nhìn ra điều đó .

cook ( something ) up dựng, bịa ra ( chuyện gì đó )

If anyone asks, just cook something up.

Nếu người nào đó hỏi, cứ bịa ra chuyện gì đó .

Xem thêm: Cấu trúc make trong tiếng Anh

4. Bài tập với cấu trúc Come up with trong tiếng Anh

Hãy làm bài tập và so với đáp án ở dưới để rà soát độ hiểu bài nhé .

Chia đúng thì của cấu trúc Come up with và điền vào chỗ trống:

Ví dụ :

Nobody __________ a solution to the Math problem last week.

=> Nobody came up with a solution to the Math problem last week.

 1. They__________ an idea for the commercial in just 1 minute yesterday .

 2. August 13 th is the deadline. We need to __________ plan for their wedding .

 3. I was muddle-headed. But then I __________ with a very good idea for our team .
 4. Erin has to __________ $ 200 to buy her favorite bag .
 5. Can you __________ a good name for my dog ?
 6. The other girls __________ a brilliant plan just now .
 7. I __________ something to hide the fact that you broke his phone. But you need to give me some time first !
 8. Unfortunately, I couldn’t __________ the money to fix my máy tính .

Xem thêm: Giỏi ngay cấu trúc without trong tiếng Anh

app vua

Đáp án:

 1. came up with
 2. come up with
 3. came up with
 4. come up with
 5. come up with
 6. have come up with
 7. will come up with
 8. come up with

Bài học về cấu trúc Come up with trong tiếng Anh tới đây là hết. Kiên cố chỉ sau một thời hạn ngắn, bạn sẽ nắm được cách vận dụng cấu trúc này .
Step Up chúc bạn học tân tiến !

HNNP vuong

Comments

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì