Company Name là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   
Tiếng Anh
Company Name
Tiếng Việt
Tên Giao Dịch Của Công Ty

Chủ đề
Kinh tế

Khái niệm – Khái niệm

Company Name là gì?

Tên pháp lý đầy đủ của một tổ chức, chức danh mà một tổ chức được  thành lập chính thức được gọi là một pháp nhân được thể hiện trên giấy chứng thực đăng ký kinh doanh (‘giấy khai sinh’ của tổ chức), nó phải được thể hiện rõ ràng tại văn phòng hợp pháp hoặc đã đăng ký của tổ chức và được thể hiện trên tất cả những tài liệu chính thức như thỏa thuận, séc …

 

  • Company Name là Tên Giao Dịch Của Công Ty.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Công thức – Cách tính

Tên Doanh nghiệp = Loại hình doanh nghiệp ( Doanh nghiệp tư nhân, TNHH, Cổ phần ..)+ Tên riêng của doanh nghiệp.

Ý nghĩa – Giảng giải

Company Name nghĩa là Tên Giao Dịch Của Công Ty.

Tên doanh nghiệp là hình ảnh, cũng là tài sản tạo nên thương hiệu tổ chức, giúp đối tác sở hữu thể tìm kiếm tiện dụng và xác thực, xúc tiến công việc kinh doanh phát triển, do đó việc đặt tên cho doanh nghiệp cần được chú trọng, tránh sai phép, nhầm lẫn, tranh chấp phát sinh về sau, gây tác động tới mọi hoạt động kinh doanh sản xuất, hay quyền lợi của mỗi doanh nghiệp.

Definition: Complete legal name of a firm, the title by which a formally organized or incorporated firm is known as a legal entity or artificial-person. Shown on the certificate of incorporation (firm's 'birth certificate'), it must be displayed clearly at the firm's legal or registered office, and disclosed on all formal documents such as agreements, checks, and official stationery.
tại: http://www.businessdictionary.com/definition/company-name.html

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Một số tên tổ chức:Tổ chức TNHH Thức Thủy; Tổ chức Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hồng Đức.

 

 

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Company Name

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Company Name là gì? (hay Tên Giao Dịch Của Công Ty nghĩa là gì?) Định nghĩa Company Name là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Company Name / Tên Giao Dịch Của Công Ty. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục