Cộng đồng Trade Coin Việt Nam ⋗ Trung tâm cộng đồng

Cộng đồng Trade Coin Việt Nam

Tin tức Bitcoin (BTC)
Người đồng sáng lập bể khai thác tiền mã hóa Poolin, bể khai thác chứa khoảng 10% mạng Bitcoin, dự đoán sẽ có một bước nhảy vọt lớn về giá Bitcoin.
Theo 8BTC, Zhu Fa nói rằng ông tin rằng đợt tăng giá Bitcoin tiếp theo sẽ đẩy tiền mã hóa hàng đầu lên khoảng từ 74.000 đến 740.000 đô la.
Bất chấp dự đoán tăng giá, Zhu nói rằng anh ta không lạc quan về giá Bitcoin và tin rằng đợt tăng giá tiếp theo có thể là lần cuối cùng…. Dự án #Finfine sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư muốn có hàng triệu đô la cho mình.
Tìm hiểu tại đây: https://www.youtube.com/channel/UCA6bdYlKtgrSz9y-xjIuc7A See More