Công thức Although, tổng hợp kiến thức đầy đủ nhất 2022

Công thức Although là một chủ điểm ngữ pháp vô cùng quan trọng, đây là thành phần giúp cho câu có tính liên kết và logic tốt hơn. Tuy vậy, có rất nhiều loại liên từ có liên quan đến Although khiến cho nhiều bạn gặp khó khăn trong quá trình sử dụng chúng. Hôm nay, hãy cùng với Trang web dự báo thời tiết Việt Nam tìm hiểu ngay về Although và các liên từ liên quan để có thể ứng dụng tốt hơn trong cuộc sống thường ngày bạn nhé.

Định nghĩa về công thức although 

cấu trúc although

Công thức Although

Although được sử dụng với ý nghĩa “mặc dù”, có chức năng liên kết hai hành động đối nghịch nhau về mặt logic, chỉ sự nhượng bộ.

Cách dùng của although

Although

Although thường đứng ở đầu hoặc giữa câu. Tùy vào vị trí của Although, chúng sẽ đem lại các sắc thái và cấu trúc khác nhau: 

 • Nếu đứng ở đầu câu, Although sẽ giúp câu thêm phần trang trọng.
 • Nếu đứng ở giữa câu, hai vế của câu sẽ được nhấn mạnh sự tương phản về mặt ý nghĩa.

E.g

 • Although it rained yesterday, I still played badminton with my brother.

(Mặc dù hôm qua trời mưa, tôi vẫn chơi cầu lông với anh của tôi.) 

 • I can’t speak English fluently although I studied hard.

(Tôi không thể nói tiếng Anh trôi chảy mặc dù tôi đã học bài chăm chỉ.)

Sau Although là một mệnh đề bao gồm chủ và vị ngữ:

 • Although + S + V, S + V +….
 • S + V although S + V

E.g

 • Although Lam stayed up late to do his homework last night, he got up early to walk today.

(Mặc dù tối qua Lam thức khuya để làm bài tập nhưng hôm nay anh ấy vẫn dậy sớm để đi bộ.)

 • Linh still came to visit me although she was very busy.

(Linh vẫn đến thăm tôi mặc dù anh ấy rất bận.)

Cách phân biệt although

Cách dùng although

Cách dùng cấu trúc although

Ngoài công thức Although thì còn một số công thức khác cũng có ý nghĩa là “mặc dù” như: công thức though, công thức even though, công thức despite, công thức in spite of,… Tuy ý nghĩa giống nhau nhưng chúng lại có cách dùng hoàn toàn khác nhau về mặt ngữ pháp.

Các liên từ biểu thị sự đối lập có thể được thành hai nhóm chính như sau:

 • Although, even though và though.
 • Despite và in spite of.

Cấu trúc và cách dùng của Though, Even though

Though, Even though và công thức although tương tự nhau về mặt ngữ nghĩa, ngữ pháp. Vì thế, chúng ta có thể có sự thay thế giữa các từ này. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác nhau thì ngữ cảnh và sắc thái biểu đạt của chúng cũng sẽ không giống nhau, cụ thể: 

 • Sử dụng “Though” ở vị trí đầu câu mang ý nghĩa trang trọng hơn so với “Although”.
 • “Even though” được dùng để diễn tả sự tương phản mạnh hơn “although” hay “though”.

Cấu trúc, cách dùng của Despite và In spite of

 “Despite” và “In spite of” mang nghĩa giống với “Although”, “though” hay “Even though” là mặc dù. Điểm khác biệt của Despite/ In spite of so với Although/ though/ Even though là theo sau “Despite” và “In spite of” là một danh từ/cụm danh từ hoặc V-ing. 

Cụ thể, ta có cấu trúc ngữ pháp của Despite và in spite of: 

 • In spite of/Despite + danh từ/ cụm danh từ/ V-ing, S +V + ….
 •  S + V + …. in spite of/despite danh từ/ cụm danh từ/ V-ing

Lưu ý: Despite và In spite of khi đứng ở đầu câu cần có dấu phẩy khi kết thúc mệnh đề.

E.g

 • Despite the bad weather, they still play football.

(Mặc dù thời tiết xấu, họ vẫn chơi bóng đá.)

 • Luc still goes to school in spite of being sick.

(Luc vẫn đi học mặc dù anh ấy đang ốm.)

Chú ý: Cả In spite of và Despite đều đứng trước “the fact that” để tạo thành một mệnh đề trạng ngữ. Theo sau mệnh đề này sẽ là mệnh đề chính của câu. 

Despite/In spite of the fact that + S + V, S + V + …

E.g

 • Despite the fact that Pike works very hard, his salary is low.

(Mặc dù Pike làm việc vô cùng chăm chỉ, lương của anh ấy vẫn rất thấp.)

 • In spite of the fact that this house was so nice, Dat didn’t buy it because he ran out of money.

(Mặc dù ngôi nhà đó rất đẹp, Đạt đã không mua nó vì anh ấy hết tiền.)

Trường hợp đặc biệt của công thức although

Cấu trúc despite

Như chúng tôi đã giới thiệu, sau công thức Although luôn luôn là một mệnh đề. Tuy nhiên, trong các ngữ cảnh trang trọng, mệnh đề ở vế “Although” thường được rút gọn.

Lưu ý: chỉ rút gọn khi chủ ngữ ở hai mệnh đề giống nhau. 

E.g

 • Although stressed, Jill decided to keep the job.

(Dù áp lực nhưng Jill vẫn quyết định tiếp tục công việc.) 

 • Although a hard-working student, Hang can’t pass the test.

(Mặc dù là một học sinh siêng năng nhưng Hằng vẫn không qua được bài kiểm tra.)

Bài tập công thức although

Bài tập 1: Chọn từ thích hợp sau để điền vào chỗ trống: although, in spite of, because, because of

 1. ________________ Luke is handsome, everybody hates her.
 2. The students slept deeply ________________ the noise.
 3. ________________ earning a low salary, Lien helped her parents
 4. Pew rarely sees Vu ________________ they are neighbors.
 5. Hanah did not do well in the exam ________________ working very hard.
 6. ________________ I was very thirty, I couldn’t drink.
 7. ________________ the difficulty, they managed to solve the chemistry problem.
 8. Hien never talked to Minh ________________ she loved him.
 9. ________________ it was cold, Nhi didn’t put on her coat.
 10. Thuy did the work ________________ being ill.
 11. ________________ the weather was really bad, they had a good time.
 12. ________________ all our hard work, lots of things went wrong.
 13. ________________ they had planned everything carefully, lots of things went wrong.
 14. I went to a restaurant ________________ I was feeling very hungry.
 15. She refused the job ________________ the low salary.

Đáp án

 1. Although
 2. in spite of
 3. In spite of
 4. Although
 5. In spite of
 6. Although
 7. In spite of
 8. Although
 9. Although
 10. In spite of
 11. Although
 12. In spite of
 13. Although
 14. Because
 15. Because of

Bài tập 2: Ứng dụng cấu trúc Despite

 1. …………….. Dung is handsome, everybody hates him.
 2. ……………..earning a low salary, Yen helped her parents
 3. Chau did not do well in the exam …………….. working very hard.
 4. An never talked to Phuc …………….. she loved him.
 5. …………….. I was very thirsty, I couldn’t drink.
 6. …………….. it was cold, Helen didn’t put on her coat.
 7. …………….. the weather was really bad, they had a good time.
 8. Manh did the work …………….. being ill.
 9. Nhat refused the job …………….. the low salary.
 10. Thinh runs fast …………….. his old age.

Đáp án:

 1. Although
 2. In spite of
 3. In spite of
 4. Although
 5. Although
 6. Although
 7. Although
 8. In spite of
 9. Because of
 10. In spite of

Xem thêm: Công thức After và 3 lưu ý bạn cần phải nhớ

Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã có thể hiểu được cách dùng công thức Although, và các liên từ liên quan, cũng như giải quyết được các dạng bài tập liên quan đến công thức này. Hãy tiếp tục đón đọc những bài viết về kiến thức tiếng Anh tiếp theo của Trang web dự báo thời tiết Việt Nam bạn nhé