✅ Công thức biến đổi tích thành tổng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

4.1/5 – (11 bình chọn)

tich thanh tong

Cách ghi nhớ Công thức biến đổi tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-+
Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ 

tong thanh tich 1

Cách ghi nhớ Công thức biến đổi tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin cô
tính cô tổng lập ta hiệu đôi cô đôi chàng
còn tính tan tử + đôi tan (hay là: tan tổng lập tổng 2 tan)
1 trừ tan tích mẫu mang thương rầu
nếu gặp hiệu ta chớ lo âu,
đổi trừ thành cộng ghi sâu trong lòng

Một cách nhớ khác của câu Tang mình + với tang ta, bằng sin 2 đứa trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cộng lại tình ta, sinh ra hai đứa con mình con ta

tong thanh tich

Cách giải bài tập Công thức biến đổi tích thành tổng

A. Phương pháp giải

Để làm bài tập dạng này, ta phải nắm vững công thức biến đổi tích thành tổng và áp dụng để biến đổi.

Công thức biến đổi tích thành tổng:

bai tap 2 1
bai tap 3 1
bai tap 4 1
bai tap 5 1
bai tap 6 1
bai tap 7 1
bai tap 8 1
bai tap 9 1