Công thức căn bậc hai hay nhất | Toán lớp 7

Công thức căn bậc hai hay nhất | Toán lớp 7

Công thức căn bậc hai hay nhất

Với loạt bài Công thức căn bậc hai hay nhất Toán lớp 7 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, biết cách làm bài tập
từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán 7.

Bài viết Công thức căn bậc hai hay nhất gồm 2 phần: Lý thuyết và Ví dụ
có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức căn bậc hai Toán lớp 7.

Công thức căn bậc hai hay nhất

I. Lý thuyết.

1. Khái niệm số vô tỉ

Số vô tỉ có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Kí hiệu của số vô tỉ là I

2. Khái niệm căn bậc hai

– Căn bậc hai của số a không âm là số x sao cho x2 = a

– Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau Công thức căn bậc hai hay nhất

– Số 0 có đúng một căn bậc hai là 0

– Số âm không có căn bậc hai.

3. Công thức căn bậc hai

Với a, b ≥ 0 ta có một số công thức sau:

Công thức căn bậc hai hay nhất

II. Các ví dụ

Ví dụ 1: Tìm căn bậc hai của các số sau:

a) 49

Công thức căn bậc hai hay nhất

c) 0,36

d) 100

Lời giải:

a) Căn bậc hai của 49 là 7 và -7 vì 72 = 49 và (-7)2 = 49

b) Căn bậc hai củaCông thức căn bậc hai hay nhất

c) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 và -0,6 vì 0,62 = 0,36 và  (-0,6)2 = 0,36

d) Căn bậc hai của 100 là 10 và -10 vì 102 = 100 và (-10)2 = 100

Ví dụ 2: Thực hiện phép tính:

Công thức căn bậc hai hay nhất

Lời giải:

Công thức căn bậc hai hay nhất

Công thức căn bậc hai hay nhất

Ví dụ 3: Tìm số dương x, biết:

Công thức căn bậc hai hay nhất

Lời giải:

Công thức căn bậc hai hay nhất

Công thức căn bậc hai hay nhất

Công thức căn bậc hai hay nhất

Xem thêm các Công thức Toán lớp 7 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com