Công thức cấu tạo của CH4 và gọi tên | Đồng phân của CH4 và gọi tên

Công thức cấu tạo của CH4 và gọi tên | Đồng phân của CH4 và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, … Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của CH4 và gọi tên đúng các đồng phân của CH4 tương ứng, dưới đây VietJack sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên CH4 đầy đủ, chi tiết.

Công thức cấu tạo của CH4 và gọi tên | Đồng phân của CH4 và gọi tên

Quảng cáo

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (2.1 + 2 – 4) / 2 = 0

Phân tử không có chứa liên kết pi hoặc 1 vòng ⇒ Phân tử chỉ chứa liên kết đơn.

CH4 có 1 đồng phân mạch cacbon:

Đồng phân
CTCT thu gọn
Tên gọi

Công thức cấu tạo của CH4 và gọi tên | Đồng phân của CH4 và gọi tên

CH4
Metan

Vậy ứng với công thức phân tử CH4 thì chất có 1 đồng phân có tên gọi là metan.

Quảng cáo

Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Các loạt bài lớp 12 khác