Công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ cho biết:

 • Câu hỏi:

  Công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ cho biết: 

  • A.

   Thành phần phân tử.

  • B.

   Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 

  • C.

   Chất dó tác dụng với hợp chất nào.   

  • D.

   Thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận.

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
40226

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC