Công thức cấu tạo nào sau đây là của glyxin

Nội dung chính

 • Công thức cấu tạo của glyxin là:
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Khái niệm, cấu tạo, đồng phân, danh pháp – Hóa học 12 – Đề số 10
 • Video liên quan

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là:

  A. 0,1.       

  B. 0,2.         

  C. 0,4.        

  D. 0,3.

Công thức cấu tạo của glyxin là:

A.

CH3-CH(NH2)-COOH.

B.

H2N-CH2-COOH.

C.

H2N-CH2-CH2-COOH.

D.

CH2(OH)-CH(OH)-CH2OH.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

Vậyđápánđúng là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Khái niệm, cấu tạo, đồng phân, danh pháp – Hóa học 12 – Đề số 10

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Số đồng phân cấu tạo của amin bậc 1 có công thức C4H11N là:

 • Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp nhuộm (phẩm azo, đen anilin,…), polime (nhựa anilin – fomandehit,…), dược phẩm (streptoxit, sunfaguaniđin,…). Anilin có công thức hóa học là

 • Công thức cấu tạo của glyxin là:

 • Công thức phân tử của anilin là:

 • Cho aminoaxit no, mạch hở, có công thức CnHmO2N. Mối quan hệ giữa n với m là:

 • Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Ala-Ala và Gly-Gly-Ala. Công thức cấu tạo của X là:

 • Amin nào sau đây là amin bậc 2:

 • Trung hoà 9,0 gam một amin đơn chức Y cần 200 ml dung dịch HCl 1M. CTPT của Y là ?

 • Cho các phát biểu sau: (a)Hầu hết các

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Số cân nặng của bao gạo nhỏ bằng một phần mấy số cân nặng của bao gạo to?

 • Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58. Số cần tìm là:

 • Cho a, b khác 0. trong các phép tính dưới đây, phép tính nào là đúng ?

 • Nhà Hạnh có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn $\frac{1}{3}$ số gà là 2 con. Hỏi nhà Hạnh có bao nhiêu con vịt?

 • Nhà bác Minh có 3 bao gạo, mỗi bao nặng 115kg. Bác bán đi 200kg gạo. Hỏi nhà bác Minh còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

 • Hộp A có 123 chiếc bút chì và chỉ bằng $\frac{1}{3}$ số bút chì ở hộp B. Hỏi cả hai hộp có tất cả bao nhiêu chiếc bút chì?

 • Tính:
  $321 \times 2 + 312.$

 • Tổ một trồng được 127 cây, tổ hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ một. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?

 • Biết Dương hái được 12 quả táo. Hỏi An hái được bao nhiêu quả táo biết cả hai bạn hái được số táo gấp 3 lần số táo mà Dương đã hái được?

 • Một phòng họp chỉ có 2 hàng ghế, hàng thứ nhất có 26 chiếc ghế, hàng thứ hai ít hơn hàng thứ nhất 8 chiếc ghế. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc ghế trong phòng họp?