công thức chuyển động tròn đều

II. Vận tốc và tốc độ góc và các công thức của chuyển động tròn đều

Bài viết dưới đây sẽ giúp độc giả nắm được: khái niệm, công thức chuyển động tròn đều…kiến thức cần nhớ để có thể giải được nhiều dạng bài tập khác. Hãy cùng mobitool tham khảo nhé.

Video Công thức chuyển động tròn đều

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

I. Chuyển động tròn đều và công thức chuyển động tròn

1. Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.

2. Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và vật đi được những cung tròn bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.

II. Vận tốc và tốc độ góc và các công thức của chuyển động tròn đều

1. Vận tốc (Vận tốc dài):

* Tốc độ dài

Gọi Δs là độ dài của cung tròn mà vật đi được trong khoảng thời gian rất ngắn

21 Copy là tốc độ dài của vật.

Trong chuyển động tròn đều tốc độ dài của vật có độ lớn không đổi.

* Vecto vận tốc trong chuyển động tròn đều

Vecto vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

vec Copy

Trong chuyển động tròn đều, vecto vận tốc có phương luôn luôn thay đổi.

2. Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều (ω):

Tốc độ của chuyển động tròn đều là đại lượng đo bằng góc mà bán kính OM quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đềulà đại lượng không đổi.

Lý thuyết chuyển động tròn đều - mobitool.net

Ta có: (231212 Copy

với (∆α) là góc mà bán kính nối từ tâm đến vật quét được trong thời gian (∆t).

Đơn vị tốc độ góc là (rad/s).

3. Chu kì (T):

Chu khì của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng.

Ta có chu ky Copy

Đơn vị của chu kì là giây (s).

4. Tần số (f):

Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong một giây

Ta có: tan so Copy

Đơn vị của tần số là vòng /s hoặc hec (Hz).

5. Công thức liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc.

Ta có : (v = ω.r) với r là bán kính quỹ đạo

III. Gia tốc hướng tâm – gia tốc của chuyển động tròn đều

Chuyển động tròn đều là chuyển động có gia tốc và gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

Ta có gia toc Copy

chuyen dong tron deu chinh thuc