Công thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi là

Công thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi là

Câu hỏi:

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 74,07%. Nguyên tố X là

 • A

  N (M = 14).

 • B

  C (M = 12).

 • C

  P (M = 31).

 • D

  S (M = 32).

Phương pháp giải:

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Suy ra X thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn.

Công thức oxit cao nhất của X là X2O5.

Từ % khối lượng của oxi trong oxit để tìm MX, từ đó tìm được tên nguyên tố X.

Lời giải chi tiết:

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Suy ra X thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn.

Công thức oxit cao nhất của X là X2O5.

Vì % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 74,07% nên \(\frac{{16.5}}{{2.{M_X} + 16.5}}.100\%  = 74,07\% \)

Giải phương trình trên ta được MX = 14. Vậy X là N.

Đáp án A

Quảng cáo

Công thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi làCông thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi là

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 – Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Công thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi làCông thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi làCông thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi làCông thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi làCông thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi làCông thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi làCông thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi làCông thức của hợp chất khí với hidro của x là xh2. vậy công thức hợp chất của x với oxi là

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

nguyên tố x tạo thành hợp chất khí với hidro có công thức hóa học chung là xh2 trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi thì oxi chiếm 60% về khối lượng xác định nghuyên tử khối của x

Cho nguyên tố phi kim X. Hóa trị của X trong hợp chất oxit cao nhất bằng hoá trị của X trong hợp chất khí với hiđro. Trong hợp chất khí với hiđro, X chiếm 75,00% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của X trong oxit cao nhất là

A. 25,50

B. 50,00

C. 27,27

D. 30,60

X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố

A. C

B. S

C. N

D. P

X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. Xác định nguyên tố X.

Nguyên tố X tạo hợp chất oxit cao nhất ứng với công thức  XO 3 . Trong hợp chất khí với hidro, nguyên tố X chiếm 94,12% về khối lượng. Tính phi kim tăng dần là

A. X, P, O.

B. P, X, O.

C. O, X, P.

D. P, O, X.

X là nguyên tố phi kim có hóa trị III trong hợp chất với hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố:

A. C

B. N

C. S

D. P